Дневникът на Марго Малинова

септември 26, 2009

Участници в интерактивния процес на обучение


Поради изтриването  на материали и по желание на учениците ми,помествам част от запазения снимков материал от изминалата учебна

2008-2009 година.

S6001166 S6001127 S6001233 S6001235 S6001120 S6001315 S6000306 S6000746 Picture 005 S5038624 S5038625 S5038627 S5038628 S5038632 Pictures 106 Pictures 105 Pictures 111 Pictures 117 Pictures 120 Pictures 142 Pictures 144 Pictures 150 S6001128 S6001130 S6001129 S6001134 S6001141 S6001143 S6001144 S6001146 S6001194 S6001196 S6001201

Реклами

септември 24, 2009

ИНТЕРАКТИВНИЯТ ПРОЦЕС НА ОБУЧЕНИЕ


В съвременната дидактика се приемат няколко определения за обучението:

–          Организиран начин за придобиване на знания

–          Изграждане критичен поглед върху света

–          Активен процес на конструиране на знания

–          Достъпно представяне на информация за света

Всяко поотделно тези определения водят до определен тип обучение и имат своите преимущества и недостатъци. Доколкото могат  да се съчетаят в един учебен процес това е интерактивното  обучение според мен.

Теоретична основа

Теоретичната основа на интерактивното обучение е коструктивизма.

От моя опит аз съм осъзнала, че процесът на учене преди всичко е цикличен.Човекът изгражда свое собствено разбиране и знание за света на базата на това което вече знае, в което вярва, в придобития опит от дейностите в които участва. В резултат на това той разбира и осмисля по-добре получената информация.

Принципи на интерактивното обучение:

Интерактивното обучение се характеризира с активно ангажиране на учениците, изследователска активност, решаване на проблеми и сътрудничество с другите.

Простичко казано : Учителят  трябва да организира часа си така, че учениците  да внимават в часа му и  да могат  да задават  въпроси по темата. Отговора на поставените въпроси се изяснява  в дискусия с всички ученици. На практика,  учителят трябва да  задава открити въпроси и да води диалог с учениците.

Интерактивното обучение теоретично отхвърля  количествената оценка  и стандартизирано тестиране.

Според мен учениците трябва да  се възпитават да са отговорни за своите постижения до постигане на индивидуални максимални възможности и умения като краен резултат, които ще се оценят. Затова в ученика трябва да се събуди желание за учене-т.е да се мотивират.

Според мен интерактивността е диалогова форма на обучение. Учебния материал трябва да се преподава на основата на вече усвоени знания. За по-доброто усвояване на учебния материал много е полезно да се прилага интердисциплинарен подход.

Видове организация на интерактивен процес от моя опит:

– Преподаване на материала по достъпен начин , което ще осигури ученическа активност.

– Редуване на изложение на учителя и диалог с учениците

– Организиране на диференцирано обучение/ За всекиго по нещо /-  прилага се, когато класът от ученици има различни възможности и умения – работи се в диалогов режим.

– Самостоятелна работа на учениците-учениците сами провеждат учебен час и/или/ подготвят учебни материали за часове.

– Приложение на ИКТ в учебният процес- използване на презентации изработени от учителя или учениците -Спестяват време и могат да се използват от учениците за усвояване на учебния материал до степента на техните възможности.

– През изминалата 2008-2009 учебна година  аз и моите ученици участвахме в проект “ Looking ahead through the Eyes of Interactive Education “ в eTwinning  по покана на Марияна Крачунова /учител по математика в езиковата гимназия от  гр Плевен/, която напълно споделя моето виждане за интерактивното обучение. Госпожа Крачунова ми оказа неоценима помощ при участието в този проект с нейната всеотдайност и съвети . В този проект участват 69 училища от Европейския съюз .

Участвайки в този проект ние успяхме да се запознаем с учебния процес и традициите на всеки от нашите партньори . Моите ученици се амбицираха да създадат много презентации по учебни материали от и за часовете по математика и за ЧК, които споделиха с партньорите по проекта. Да споделим използването на  интерактивното обучение в СОУ“ Железник“ ни  помогнаха : Цонка Паунова -учител по ИТ, Пламена Динева и Таня Пенева – учители по английски език , Донка Ангелова- учител по математика и директор , Таня Дончева-учител по география , Ани и Георги Георгиеви-учители по биология, Милена Евтимова-учител по немски език и ръководител на клуба по безопастност на движението.  По проекта е създаден блог http://lookingaheadthroughtheeyesofint.blogspot.com/

, в който са поместени избрани материали от всички партниращи си училища.

Осъзнавам, че:

–    Това, което слушам, го забравям напълно

–    Това, което слушам и наблюдавам, го запомням донякъде

–    Това, което слушам, наблюдавам и обсъждам с други, започвам да разбирам

–    Това, което слушам, наблюдавам, дискутирам и правя, ми дава знания и умения.

– Това, което знам и мога  , не е достатъчно – Винаги можеш да научиш нещо ново

Автор : Марго Малинова

септември 21, 2009

проект Fract@twin


Поради загуба на материалите на дневника ми днес полагам усилия да опиша работата ни по проектFract@twin.

През изминалата 2008-2009 учебна година  от м.февруари до м. юли аз и моите ученици от 9,10,11 и 12 клас участвахме в проект Fract@twin. Този проект е създаден отАнна Алфиери и Таня Картулева в портала eTwinning Portal – Homepage . Той даде възможност за създаване на партньорство между ученици и учители от

SOU „Zheleznik“ Stara Zagora  с учител М. Малинова по покана от

Liceo Scientifico ” L. Siciliani “  от град Catanzaro  с професор Анна Алфиери .

Lykeio “Stavroupolis” Гърция с учители  Anthoula Sofianopoulou  ,Stavros Nikou

Colegiul National Pedagogic ,,Gheorghe Lazar” Cluj- Napoca (Румъния) с учител Marilena Faiciuc

ПГВМ гр.Стара Загора с учител Таня Картулева .

Работейки по проекта ученици и учители си сътрудничиха чрез интернет за споделяне на опит и материали съчетани с учебната програма и извънкласна дейност .

Основен източник за разбиране на света около нас бе сайта на Ваня Милева Fractals , на която изказваме специална благодарност, защото тя ни показа ,че „Природата е най-добрия математик,“ която ни учи как се създава красота с математически знания.

Проекта Fract@twin се основава на подобието, което съществува около нас в природата и в самите нас. Именно поради това този проект е съвместим с различни възрастови групи. Конкретно за нас Подобието в математиката се изучава в България по учебна програма от 9 клас и е застъпено в следващите класове на средното образование.

Нашият принос към проекта е споделяне на опит при създаване учебни материали ,създаване на арт изкуство /приложимо за всички възрастови групи/,  създаване на фрактали със

Sterling2 download page

и създаване на фрактална музика със MIDI програма Reasson .Нашата работа се съчетава с  извънкласна дейност в различни клубове към СОУ Железник от проект „Време за мечти“ за осмисляне на свободното време на учениците.

Този випуск ученици се обучават по стара учебна програма и участието им в проекта им даде възможност да се научат да създават презентации и да работят с различни други програми незалегнали в учебната програма.Това мотивира учениците за практическото прилагане на математически апарат при създаване на фрактална красота.

Под мое ръководство и с помоща на колегите ми Росица Попчева-художник учител, Цонка Паунова, Мария Цвеева-учители по ИТ,Таня Пенева,Пламена Динева-учители по английски език и Николай Николаев-учител по музика учениците създадоха учебни материали за часовете по математика и за ЧК, които споделиха със своите съученици и с европейските си  връстници.

Осъществените скайп разговори със европейските ни партнъори даде възможност за опознаване на учениците и за много емоции.

Учениците по проекта създадоха блог-сайт fractatwin.tk

който бе представен от италианскиге ни партньори на конференция“Математика и реалността“ в университета в Перуджа  .Там те получиха   специален приз , който е възнаграждение за труда на всички участници по проекта.

По молба на учениците ми прилагам част от материалите създадени от тях по проекта :

FractProjectBulgar

Stara Zagoraa.pp

Winter2

The Sound of Mathematics

FractalMusikBG

Fractals-Music

FracArtBG

Албум фрактали

Symmetry

Теорема на Талес2

Paskal

FractalIVA

ФРАКТАЛИ

how to do545SVET

Fractals

Easter
септември 18, 2009

22.09 се отбелязва на 18.09

Filed under: Без категория — Марго Малинова @ 18:50

Независимостта на България е провъзгласена на 22 септември 1908 г. а е призната от Османската империя и Европейските Велики държави  през пролетта на 1909 г.

По този повод днес във форума на училището през голямото междучасие бе отбелязан този ден  чрез кратка справка за събитието и тържествена музика. Колегите се бяха постарали, но учениците едва ли ги интересуваше това …и се замислих какво правим…

Според моите разбирания, ако една държава има национален празник , то той трябва да се чества в деня в който е, защото в противен случай значението му се умаловажава. Незнам как е по света , но в България нашите управляващи с решенията,  които вземат по въпроса с националните ни празници показват , че изобщо не мислят за бъдещето на нацията ни.Дали политиците ни си задават въпроса „каво трябва да внушава един национален празник?Какво припомня един национален празник? „Дали с решенията си утвърждаат „гордост от националната ни принадлежност?“

Интересно е колко българи знаят какво се отбелязва на националния празник 22.09 или гледат да  използват насъбралите се 4 почивни дни , тъй като 21.09 ще се отработва/отучва на 26.09…

Съмнявам  се дали изобщо учениците разбират значението на този национален празник…

http://www.imgs.info/images/220920091.jpg

http://www.imgs.info/images/220920091.jpg

Един миг

Filed under: Без категория — Марго Малинова @ 02:00

Светът около нас непрекъснато се променя…

Запечатания миг остава…

s6002421.jpg (JPEG Image, 1024×768 pixels) – Scaled (72%)

септември 16, 2009

Грип А/ щам H1N1/

Filed under: АНАЛИЗИ — Марго Малинова @ 21:31
Tags: ,

Генералният секретар на Световната здравна организация г-жа Маргарет Чан обяви  преминаването към последната – шеста степен на опасност за възникване на Грипна епидемия 2009, щам H1N1 — Уикипедия

Министерството на здравеопазването  на то зи етап не препоръчва приемането на каквито и да е медикаменти с профилактична цел. Допълнителни указания за поведение и предпазни мерки ще се препоръчат при необходимост от МЗ и ще се разяснят в училище.

Не се паникъосвайте, защото в България засега случаите са само 2 .Те  са регистрирани при хора завръщаши се от чужбина.

Това е малко тревожно,като знам, че някои мои ученици се поразходиха до някои европейски страни , и се завърнаха вчера , а други още не са, нали?

Не съм специалист, но бих препоръчала при симптоми на грип /втрисане,висока температура,повръщане/ :

-ограничете контактите със своите съученици.

– не приемайте никакви лекарства 24часа , а при необходимост да потърсите незабавна лекарска помощ.

-при заболяване на ученик, родителите да се обадят на класния ръководител или  в училище.

-и нали знаете, че личната хигиена и ограничаване на физическите контакти са от особено значение …септември 15, 2009

15.09.2009

Filed under: Без категория — Марго Малинова @ 21:54

Отново всички сме в училище.

Весели и усмихнати лица,цветя и  прегръдка в знак на приятелство .

Всички си пожелават да е  добра новата учебна година.

ДА СТЕ ЖИВИ , ЗДРАВИ И МНОГО РАБОТЛИВИ !

За новата учебна година имаме нов

ПРАВИЛНИК_ЗА_ПРИЛАГАНЕ_НА_ЗАКОНА_ЗА_НАРОДНАТА_ПРОСВЕТА

септември 14, 2009

Съобщение

Filed under: Без категория — Марго Малинова @ 21:12

Съжалявам скъпи приятели за това което виждате в дневника ми…-много е грозно …, , Кой, защо и как го направи незнам …Сърцето ми се къса като виждам как е изчезнала информацията от месец март до септември, а от това което е останало зеят грозни дупки…Надявам се да мога да възстановя поне част от информацията , която Ви интересува.

Нова учебна година -нов късмет.

Утре  15.09.2009 г от 9.00 ще бъде тържествено открита новата учебна година.Ще се радвам да ви видя засмени !

Блог в WordPress.com.