Дневникът на Марго Малинова

ноември 24, 2010

Комбиниран учебен час


Днес учениците от 10А и 11А участваха в кобиниран учебен час по математика и география. Темата по математика беше Статистика, а по география Природни катаклизми. Три екипа от ученици от двата класа бяха подготвили презентации по темите и ги представиха пред аудиторията. Аз и г-жа Бакоева проведохме дискусия с учениците за разкриване на математическите закономерности в заобикалящия ни свят.

Комбиниран учебен час
Реклами

ноември 23, 2010

Представяне на I работна среща по проект „Мостове през историята с математика“


Днес в ЧК  се състоя представянето на работната среща по проект „Мостове през историята с математика „, която се състоя  в класическата гимназия – лицей “ Христофор Колумб“ в Генуа Италия. Мадлен от 11А беше подбрала снимки от всеки работен ден на срещата  , а Даниел от 10А  разказа пред събралата се аудитория от 10, 11 и 12 клас за извършените дейности. Даниел, Кънчо и Мадлен отговориха на поставените въпроси . Г-жа Ангелова ,аз и Даниел разяснихме отново целите и дейностите на проекта . На работната среща в Генуа беше взето решение учениците участващи в проекта да събират информация по 6 теми: Числа, Златно сечение, Нула и Безкрайност, Уравнения и Функции,Случайност и Аналитична геометрия. Обработката на събраната информация и изготвянето на краен продукт по проекта ще бъде обсъждан по предложение на учениците в Facebook и чата на Twinspace. На срещата, учениците разделени в интернационални групи работиха по тези теми и материалите създадени от тях са качени в Twinspace на e-Twinning . Те могат да се видят от всички регистрирани участници по проекта. Участниците в работната среща участваха в дискусия по метода на мозъчната атака за определяне на името на сайта. Представянето на интернационалните работни групи и темата им е качено в база данни  на проекта. За лого на проекта интернационалните групи предложиха 4 варианта. Всеки от  участниците  в проекта може да гласува за един от вариантите или да предложи свое лого в Twinspace. На присъстващите беше раздадена анкета, в  която те трябваше да изберат   темата , по която ще работят до следващата работна среща в Кардица Гърция . Анкетата беше попълнена от 24 ученика, а останалите регистрирани ученици по проекта ще вземат решение за своето участие до края на седмицата.

 

 

 

ноември 15, 2010

Работна среща по проект „Мостове през историята с математика“


8.11.2010

Представяне на презентации за училищата ,града и страната на партньорите от Италия,Гърция,Дания,Португалия,Турция,Франция.

Етническа вечеря

9.11.2010

Представяне на презентация за СОУ Железник,град Стара Загора, Кратка история на България.

Дискусия-Брейнсторминг за име на сайта и за структурата на сайта на проекта. Дискусия на учителите за съдържанието на сайта на  проекта. Работа на учениците в интернационални групи за изработване на лого на проекта и по съдържанието на темите.

Посещение на Nervi и Boccadasse. Забавни математически игри във влака.

10.11.2010

Туристически поход до Cingue Terre. Откриване на математически закономерности в природата около нас.

11.11.2010

Дискусия за нишките по темите включени в проекта.

Дискусия на учителите за крайния продукт изработен от интернационалните групи.

Работа на учениците в интернационални групи по нишките на темите.

Посещение на Аквариума – дискусия за математиката  в природата – фрактали. Участие в Математически фитнес организиран от университетски преподаватели на тема Фрактали .

12.11.2010

HTML мини курс за ученици и учители. Учениците изготвят HTML страница на интернационалната си група, в която са работили. Учителите съставят план график за бъдещата работа по проекта. Представяне на работата по проекта в TwinSpace  и TwinBlog.

Пътуване до Santa Margherita и Portofino. Решаване на тест по английски език във влака.

Прощална вечеря организирана от учениците – домакини и преподавателя по религия .

Genova

Блог в WordPress.com.