Дневникът на Марго Малинова

декември 23, 2010

23.12.2010

Filed under: ден — Марго Малинова @ 19:18
Tags: , , , ,

Коледен базар и концерт с благотворителна цел .

 

23.12.2010
Реклами

декември 13, 2010

За какво училище мечтаем?

Filed under: АНАЛИЗИ — Марго Малинова @ 21:05
Tags: , ,

 

„За какво училище мечтаем? – зад този въпрос стои простата нужда да бъдем човешки същества. Присъщо на човеците е да се свързват помежду си, да си поделят тежката работа и да се насърчават в трудни моменти, но най-вече да споделят и да се учат един от друг . Хората имат нужда от едно разбиращо, топло и уютно училище, където всички се поздравяват с обич и пожелание за успешен ден, където грешките са част от ученето, където грижата за другия е част от любовта към себе си, където децата се учат от възрастните, но и възрастните се учат от децата.В училище имаме нужда да открием отговори на простите и едновременно най-дълбоки въпроси : Кой съм аз? Откъде идвам и накъде съм  се запътил? Какъв е светът,  в който живея? Откъде идва и накъде отива? И ценното е да можем да намираме отговори на тези въпроси, но едновременно с това да им се наслаждаваме докато откриваме как те се променят с времето!

За изграждане на училищна общност много важна роля играят извънкласните и извънучилищни форми, неформалните форми на общуване между учениците, учителите и родителите. По този начин, децата биват въвлечени в едно вълнуващо общо търсене на собственото място в света и в общността, в която се развиват. Чрез различни инициативи, които могат да се проведат с децата може да се доведе до повишаване на доверието както между самите тях, така и между учителите (класният ръководител) и децата, което също би довело до създаване на по-благоприятна и творческа атмосфера за работа.

Важно за учителя е да:

–          Опознава по-добре класа си;

–          Разкрива  творчеството и добротата в учениците;

–          Разнообразява извънкласните занимания и часа на класа;

Участва  в живота на учениците по неформален начин;

Важно е ученикът да:

–          Усеща, че възрастните и учителите ги е грижа за него;

–          Учи се да общува, поема отговорност, влиза в различни роли и отношения;

–          Превръща се от пасивен в активен член в училищния живот;

–          Научава се на самоорганизация;

Възпитава се в толерантност към различията;

Важно за родителя е:

Да е:

–          Спокоен, че детето му се включва в социално значими действия;

–          Да има доверие в училищната институция;

Да е съпричастен в живота на детето си;

Важно за обществото е да има:

–          Социално ангажирани млади хора;

–          Социално значими дейности;

Социални промени “

Споделям мечтата на Неизвестния автор на тези редове.

декември 11, 2010

Дни на e – Twinning и Коменски


От 6  до 8 декември 2010 година се проведоха  традиционните Дни „Коменски“ и e – Twinning в гр. София организирани от ЦРЧР. Тази година Програма Коменски чества своята 10 годишнина. Семинарът е своеобразен форум за обсъждане на най-актуалните проблеми и съответно най-добрите решения за тези проблеми в сферата на образованието. Поканени  учители от цялата страна работиха в екипи по въпроси засягащи дейността по проектите, значението на проектите и съпътстващите ги проблеми. Бяха наградени най добрите проекти по програма Коменски от минали години по различни показатели. Координаторите на проектите представиха крайните подукти и съдържанието им.  В рамките на събитието бяха наградени ученически есета на тема – Прозорецът.

В раздела съпътстващи дейности по програма Коменски беше представена европейската общност от учители e – Twinning . Стоян Кюлев – експерт eTwinning- представи нашия проект „Мостове през историята с математика“  , като един успешен e – Twinning проект, който е одобрен да продължи по програма Коменски. Беше ми дадена възможността да представя работата по проекта , което заинтригува аудиторията и бях възнаградена със силни овации. Тези аплодисменти и поздравления са за всички участвали и участващи в проекта!

,

Работни секции
Наградени проекти по програма Коменски
Наградени ученически есета от ЦРЧР
Представяне на проект “ Мостове през историята с математика“

декември 3, 2010

Бунтът за ваканции е събитие №1 на десетилетието

Filed under: ден — Марго Малинова @ 15:45
Tags: ,

НЕОСЪЗНАТИЯТ БУНТ

„Ще предприемем незабавни мерки, за да се справим с тази ситуация „, увери Инж.ЧЕРГЕв

Протест FACEBOOK

КАК СЕ ПРАВИ

Масов ученически протест В ПЛОВДИВ СНИМКИ

Над 3500 ученици от близо 15 професионални гимназии в Пловдив блокираха днес Пловдив. Спонтанният бунт шашна и просветните експерти, и полицията, понеже официално обявената дата за стачка бе 10 декември. Шествието обаче тръгна спонтанно около 8 сутринта от ПрофесионалНата гимНАЗИЯ по автотранспорт. След това митингуващите се отправиха към Главната, за да агитират девойките от  „Ана Май“. Там за кратко се спряха и започнаха да скандират към своите връстници от текстилното училище:“Всички вън“. Отвътре не чакаха втора покана и се втурнаха навън. От школо на школо групата набъбваше бавно, но сигурно. Колоната потегли към Търговската гимНАЗия и Техникума по дървообработване. Маршрутът на стачкуващите обаче въобще не беше съобразен с охраняващите ги около десетина полицаи и тийнейджърите направо блокираха булевард „Руски“.  Учениците бяха като хали. Минаваха, чупеха всичко, което видят, и крещуха с пълно гърло. Няколко кофи за смет паднаха в жертва. Като стигнаха Техникума по дървообработване, пред входа ги чакаше директорът Констатин Костадинов, който не пусна нито един свой ученик да потегли към шествието. Следващата спирка бе ТЕТ-а. Там също тъплата не „взе“ нито един ученик за да протестира.  „Зубари, зубари“, закрещяха автомонтьорите и поеха  към СОУ „Кирил и Методий“ и Математическата гимназия. Предупреденото учителско ръководство вече бе блокирало вратите. Директорът Ивайло Старибратов се опита по най-адекватния в случая начин да налее акъл в мозъка на протестиращите. Старибратов хвана мегафона и ги увери, че е глупаво да създават хаос от училище в училище. Това обаче доведе до куп псувни и обиди по негов адрес. Предпоследната спирка на протеста бе община Пловдив. Учениците отново запяха  отново старите си реферни за оставката. Тук  усмирител стана зам.-кметът Петя Гогова. Културната кметица се обърна с думите: „Не сте за нас“. В този миг протестиращите се запътиха към последната си цел, а именно Инспекторатът. Там около 40 полицаи бяха заградили входа и пиле не можеше да прехвръкне. Шефката на РИО Павлинка Кацарова не се показа, а покани четирима представители на преговори. “Всеки ден ще е така до победата”, деряха гърла тийнейджърите. След 15 минути разговори Кацарова заяви, че исканията за по-дългосрочна ваканция няма как да бъдат изпълнени. Тази новина се прие от учениците с викове и крясъци и вой на вувузели, като всички се заканиха, че всеки ден ще протестират, докато каузата им не бъде изпълнена. Тя обеща да изпрати исканията им до МОМН. МалцинА разбраха, че Кацарова е поискала списъци с имената на протестиращите от директорите, за да се напишат отсъствия.

http://podtepeto.com/article.php?id=3922

СПИСЪЦИ С ИМЕНА НА ПРОТЕСТИРАЩИ УЧЕНИЦИ СА ПОИСКАНИ ОТ ВСИЧКИ ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

Създаване на безплатен сайт или блог с WordPress.com.