Дневникът на Марго Малинова

юни 2, 2012

Задачите на Христо Ботйов


Христо Ботйов…така се е подписал  известния на всички ни Ботев. Бил е учител в българско село Зарубаевка  на Бесарабия,  Александрия и Измаил в Румъния за  около 2 години и подготвя превод на руски сборник със  задачи по математика за начална степен, като адаптира текста и руските наименования на паричните единици, мерки и теглилки – рубла, копейка, фут, пуд и пр.,като ги  заменя с български – грош, пара, кило и др. Руските селища и имена на действащи в задачите лица заменя с български. Проф. Вера Бойчева-изследовател на сборника- установява , че в  „задачи за упражнение“ Ботев е взел от оригинала само 9 задачи, а останалите 47 е измислил сам. Това са задачи свързани с българската  история, география, бит  и  задачи, които съдържат знания от сферата на биологията, астрономия и физика, биографии на видни учени ,  търговия и религия . 

Някои от задачите измислени от Ботев, които намерих :

зад.1

„Асен и Петър освободиха България от игото на гърците в 1190 г. След 216 години България падна под властта на турците. В коя година отечеството ни изгуби своята свобода?“
зад.2

„Турците покориха Сърбия в 1459 година и владяха над нея цели 371 години. В коя година Сърбия доби свободата си?“
зад.3

„България падна под властта на турците в 1396 г.

Колко години тя
добрува под сянката
на султаните?

(До която година искате.)“
зад.4

„Борис, цар български, приел християнската вяра в 862 година, а Владимир, княз руски, в 988 г. Колко години българите са се покръстили по-напред от русите?“

„Борис, цар Български, принял християнската вяра в 862 година, а Владимир, княз русски, в 988 г. Колко години българите са се покръстили по-рано от руссите?“
зад.5

„Турската държава за 1873 г. е имала 20 637 210 лири приход, а разход 21 404 450. В разходът влазят и разноските за народното просвещение, които са били 82 025 лири, и цивилната листа на Н. В. Султанът, която е 1 126 840 лири повече, отколкото са разноските за просвещението. Намерете колко лири са недостигнали на държавата в 1873 г. и от колко лири се състои цивилната листа на Н. В.?“
зад .6

„Свинята се праси два пъти в годината, средньо число по 9 прасета. Ако имаш 12 свини, то за две години колко щат да станат, ако половината от опрасените първата година се опрасят и тия два пъти през втората?“

зад.7
„Българската екзархия се състави преди 4 години, т.е. след 103 години от подчинението на Охридската патриаршия под цариградската, а охридската патриаршия падна след 542 години от основаването на търновския патриархат. Кажете ми в коя година се е основал първият патриархат търновски и в коя първият екзархат български?“   

 зад.8
“ В Европа има 250 900 000 жители, в Азия – 450 000 000, в Африка – 120 000, в Америка – 58 660 000 и в Австралия – 20 600 000. Колко жители има по сичката земя?“ 

зад.9
„Колко кости има в човешкото тяло, ако в гръбнака има 26 кости, в кратуната /черепа/ – 8, в лицето – 14, в дъното на езика – 1, в гърдите – 25, в ръцете – 64 и в краката – 62?“

зад.10
 „Христофор Колумб откри Америка в 1402 г., а французката революция стана на 1793 г. Колко години са изминали от откриването на Америка до франц. революция и от французката революция досега /1874 г./“ 

зад.11
„Слънцето е далеч от Земята 20 082 000 географически мили, а месечината – 51 480 мили. Колко мили месечината е по-близко до Земята и Слънцето?“

зад.12
„Планетата Юпитер, като се върти около оста си, върви 17 пъти по-бързо от звука. Кажете ми колко лакте би преминала тая звезда в един час, ако гласът преминува 531 лакета в една секунда?“

Господа министри, колко хубаво би било този сборник отново да се преиздаде…

ПОКЛОН ПРЕД БОТЙОВ!!!

Реклами

май 23, 2012

ДЗИ и НВО в един ден

Filed under: ден — Марго Малинова @ 22:10
Tags: , , , ,

За първи път МОМН реши да проведе националното външно оценяване за 7 клас и държавните зрелостни изпити по български език и литература за 12 клас в един ден на 21 май 2012. За първи път тези изпити бяха проведени в различни за учениците училища. Въпреки отдалечеността имаше ученици които изпревариха учителите и чакаха с нетърпение да влязат за изпитите,но имаше и неявили се. Изпита за 12-класниците започна в 8 часа, а за 7-класниците в 10ч. 

22 май беше единствения учебен ден през седмицата за учениците и почивен за зрелостниците. 

На 23 май се проведе втората матура по избор за зрелостниците и изпита по математика за седмокласниците. 

Тези изпити са от особено значение за учениците,НО те нямат право на  допълнителна редовна сесия в случай, че не могат да се явят на изпита или не са доволни от резултата. Преди няколко години изпратих предложение до МОМН за определяне на допълнителни изпити за учениците, но не получих никакъв отзвук. 

Тази година изпитите бяха отложени в Перник поради притеснението от земетресение и беше обявено , че ще се проведат на 29 май.  

Отново възникват въпроси към МОМН :

Защо  учениците  нямат право на допълнителна редовна изпитна сесия?

Защо учениците трябва да полагат изпити през ден?

Защо дните за ДЗИ и НВО са неучебни за учениците от останалите класове?

Защо МОМН ще даде допълнително възнаграждение за добре организираните изпити само на директорите на училищата?

декември 8, 2011

Недомислици на РИО Стара Загора

Filed under: Без категория — Марго Малинова @ 17:36
Tags: ,

Министъра на образованието издава закъсняла заповед РД09-1738  за организиране на олимпиади и състезания през учебната 2011-2012г.на 24.11.2011г. В тази заповед са включени състезания с изминал срок за провеждането им. Началникът на РИО Стара Загора издава заповед №825 на 7.12.2011г,  с която определя графика за провеждане на общинския кръг на олимпиадите за учениците по учебни предмети. В тази заповед две олимпиади трябва да се проведат в един ден-олимпиадата по математика и история – на 6 януари 2012 г. Този ден е ваканционен за учениците!!! ??? На 23.02.2012г трябва да се проведат отново две олимпиади -по БЕЛ и География.!!!???

Тези заповеди не дават възможност да се реализират целите на олимпиадите!!!!!

септември 8, 2011

Предстоящо за учебната 2011-2012


1.Ваканции много, НО без междусрочна ваканция!!!

2.Изучаването на трудовите права влиза в час на класа

Синдикалните експерти ще влязат в тези часове и ще обясняват на бъдещите работници/12клас/  какви са основните им трудови и синдикални права.

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=750868

3. Проекта „Нов шанс за успех„, по който ще се обучават неграмотни и слабограмотни  е финансиран от ЕС по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съобщи БНР. Стойността му е 10 милиона лева.

80 000 българи  неграмотни ???

http://news.ibox.bg/news/id_42352053

4.“ Нова методика“ ???

Министър Игнатов съобщи, че ще бъдат научени 500 учители да работят по задачите на PISA. Освен обученията на педагозите ще има и засилени проверки в часовете по математика, като инспекторите ще следят дали те се провеждат по новата методика, споделя  зам.-министър Милена Дамянова.

За целта от оперативна програма „Човешки ресурси“ са отпуснати 75 милиона  лв, които трябва да бъдат похарчени до 2013 г.

5. Програма „Учене през целия живот“ ще обърне специално внимание за

интегриране на децата и учениците от ромски произход- 150 000лв за всеки отделен проект, ако учителите са го направили вече.

6. Всички матури за 7 клас  в един ден ???

зам.-министър Милена Дамянова:

„Матурите и изпитите след седми клас ще са в едни и същи дни и това ще намали прекъсването на учебния процес заради многото почивни дни около тестовете.“

7. Училищата решават сами за ученическите чанти

Няма да се налага учениците да си носят в чантите всички учебници. С един учебник се учи в клас,а с другия  в  дома.

8. Категорично без мазно в училище!!!

9.Прокурори ще разследват за фалшиви извинителни бележки???

10.Военното обучение се връща в училище

Разходите по обучението на учениците се поемат изцяло от държавата. Занятията ще са задължителни и ще се провеждат в последните две години от обучението. Дали ще бъде въведено от тази учебна година не е ясно засега !

11.  Целодневното обучение ще бъде въведено в 800 училища .

МОМН ще вложи сериозна сума, като 180 млн. лв за реализацията  на това обучение.

В началото на учебната година родителите ще обявят със заявление намеренията си да оставят или не децата след редовните занятия.

Ще се провеждат индивидуални или групови консултации с учениците за преодоляване на затрудненията им с учебния материал.

12. Учениците, които бягат от час ще остават след часовете да учат !!!!

август 11, 2011

Първото българско средно училище е основано зад граница

Filed under: Без категория — Марго Малинова @ 19:28
Tags: , ,

През 1858 г. молдовския княз Николай Богориди приема делегация, упълномощена от българските преселници, в чийто състав влизат Георги Раковски, бесарабските посланици Панайот Греков, Георги Минков, Николай Парушев и др. В молбата си до княза те изтъкват: „Ние, долуподписаните колонисти, единодушно желаем да учредим в Болград училище, в което науките да се изучават на български език”.  Княз Богориди бил българин по произход, внук на Софроний Врачански и близък приятел на Г. С. Раковски.

 „Аз съм българин – отвърнал той. – И затова сега на часа ще удовлетворя молбата и желанието на бесарабските българи”.

Обучението в „Централното училище“, както е наречена първата българска гимназия, е било достъпно абсолютно за всички заселници, независимо от тяхното материално положение и обществен статус, като единственото условие било те да са православни християни.

Националният характер на гимназията се подчертава и от факта, че първите учители в нея дошли от България. Това били учителят по български език Васил Стоянов, учителят по физика Димитър Ямболов, математиците Иван Салабашев и Александър Попович, учителят по философия и немски език Богдан Горанов, учителя по химия и хигиена Михаил Сотиров, както и преподавателят по немски език Кирияк Цанков.

Важна роля в живота на училището е играл неговият първи директор. Това е Сава Радулов, роден през 1917 г. в Панагюрище.

От 1859 г. до началото на 1864 г. директор на училището е първият български „доктор по философия“ Димитър Мутев. През 1960 г. той замисля създаването на общенствена училищна библиотека, като първи внася в нея свои лични книги. А на следващата година гимназията оборудва своя собствена печатна база, която обслужва не само учебното заведение, но и цяла Бесарабия. В нея се печатат учебници като «Български буквар», «Българска граматика», «Немско-българска граматика», «Френско-български буквар», «Световна история», «Естествена история», «Свещена история» и пр.

Още от самото начало на своето създаване огромно внимание в гимназията се отделяло на националното и патриотично възпитание на младежите, с цел подготовката на българска интелигенция. Нейни възпитаници стават такива личности от родната ни история като Александър Тодоров – Балан, генерал-полковник Данаил Николаев, финансовият министър Иван Салабашев, българските премиер-министри Димитър Греков (1899 г.) и Александър Малинов (1908-1910), основателят на българската опера Иван Вулпе, Ангел Кънчев, Олимпи Панов, а също и множество други общественици, политически и културни деятели, чиито имена и до днес заемат важно място в бългаската история, военно дело, наука и култура. Всички те дават своя ярък принос за възраждането, установяването и развитието на скъпата си родина България.

За своята повече от век и половина история, това уникално учебно заведение 9 пъти сменя през години своя статут( Румънски лицей, Руска осемгодишна гимназия, Гимназия на император Александър ІІІ, Румънски лицей «Карл ІІ»,

Румынский лицей, средно училище № 1 и т. н).

През 2007 г. е преобразувано в Областно заведение «Специализирано общообразователно училище-интернат «Болградска гимназия Г. С. Раковски». Днес в него се обучават 353 гимназисти, като учениците постъпват в него чрез конкурс.

 Да се надяваме, че  държавата ни  няма да забрави  тази българска твърдина .

източник Вестник ДЕСАНТ. Национален седмичник.

Автор : Диана Славчева

юни 25, 2010

МОМН „Разледва ОБРАЗУВАНИЕТО“

Filed under: Без категория — Марго Малинова @ 17:47
Tags: ,

юни 11, 2010

Втора задължителна матура-профилиран предмет

Filed under: Проекти — Марго Малинова @ 15:18
Tags: , , , , ,

Днес с моя 10А клас поговорихме за  избора им на  бъдещата втора матура, но те не бяха разгледали съответния член и само се жалваха, колко са притиснати до стената , как си правят с тях опити като със зайчета и протестираха, че не е редно. Дефакто имаше само едно предложение :“да си остане избор на втора матура от ЗП по предмет, който са изучавали  и с който те желаят да кандидатстват след завършено средно образование“. Ако трябва да избират и две допълнителни матури с които ще кандидатстват , то матурите им ще станат 4,а за тях ще трябва да положат много повече труд, та според тях „ЩЕ ЛУДНАТ“. Изобщо учениците са на мнение , че дори и да имат някакви предложения за промени в новия проект, то едва ли някой ще ги чуе.Те мислят, че каквото се предложи отгоре ,това ще се случи.

Може и така да е, но все пак  скъпи мои ученици, запознайте се с члена от проектопредложението,който Ви касае и не се отказвайте да се борите за правата си , които имате:

Аз също съм на мнение, че един нов закон за образованието когато се приема , то той трябва да касае и да е известен на учениците и техните родители преди да са почнали съответната степен на обучение. В случай ,че учениците са приети по стария закон на образованието, то той трябва да важи за тях.  Един нов закон за образованието може да важи за нови набори ученици , а не от влизането му в сила.

проектозакон за образованието.doc

Предвидения нов член, който неприемаме, но може да ни засегне:

Чл. 99. (1) Учениците, успешно завършили ХІІ клас и успешно положили държавни

зрелостни изпити, придобиват средно образование, което се удостоверява с диплома за

средно образование. Дипломата за средно образование е окончателна и дава право за

продължаване на образованието или за професионално обучение.

(2) Задължителните държавни зрелостни изпити са два, като единият от тях е по

учебния предмет „български език и литература”, а вторият е един от учебните предмети

„чужд език”, „математика”, ”информатика” , „информационни технологии” „физика и

астрономия”, „биология и здравно образование”, „химия и опазване на околната среда”,

„история и цивилизация” и „география и икономика” „предприемачество” и предметния

цикъл „философия”, посочен от ученика измежду изучаваните от него в профилирана

подготовка.

(3) Държавният зрелостен изпит по български език и литература измерва постигането

на държавните образователни стандарти за общообразователната подготовка в средната

степен на образование, а вторият държавен зрелостен изпит – постигането на държавните

образователни стандарти за профилирана подготовка, независимо от формата на обучение и

от предвидените учебни часове за изучаването на съответния учебен предмет.

(4) По свое желание ученикът може да положи и до два допълнителни държавни

зрелостни изпити по избрани от него учебни предмети по ал. 2, с изключение на „български

език и литература”, като следва да посочи и равнището – задължителна общообразователна

или профилирана подготовка, върху което ще полага съответните изпити.

(5) Учениците от професионалните гимназии не полагат втори задължителен

държавен зрелостен изпит, а вместо него в графата се вписва средноаритметичната оценка от

оценките по теория и по практика на държавния изпит за придобиване на професионална

квалификация.

(6) Учениците, обучаващи се при условията на международен договор, предвиждащ

при завършване на средно образование полагане на изпит по официалния или един от

официалните езици на държавата – страна по договора, може да поискат в графата за втори

задължителен държавен зрелостен изпит да се впише оценката им от изпита по език,

положен при условията и по реда, предвидени в международния договор. Разпоредбата се

прилага, в случай че езикът на държавата – страна по договора, е сред чуждите езици, по

които съгласно българското законодателство може да бъде положен държавен зрелостен

изпит по учебния предмет „чужд език”. Разпоредбата не се прилага за изпити, които не се

оценяват по начин, който позволява резултатът да бъде приравнен на действащата в

училищното образование в Република България система за оценяване.

(7) Държавните зрелостни изпити по ал. 2 се провеждат по учебно-изпитни програми

за съответните учебни предмети, разработени върху учебното съдържание за задължителна

общообразователна подготовка – за първия задължителен държавен зрелостен изпит, и върху

учебното съдържание за профилирана подготовка – за втория задължителен държавен

зрелостен изпит.

(8) Държавните зрелостни изпити по ал .4 се провеждат по учебно-изпитни програми

за съответните учебни предмети, разработени отделно върху учебното съдържание за

задължителна общообразователна подготовка и отделно върху учебното съдържание за

профилирана подготовка.

(9) Учебно-изпитните програми по ал. 7 и ал. 8 и условията и редът за организацията

и провеждането на държавните зрелостни изпити се уреждат с наредба на министъра на

образованието, младежта и науката.

(10) Ученик, успешно завършил XII клас, който не се е явил или не е положил

успешно задължителен държавен зрелостен изпит, по свое желание получава удостоверение

за завършен втори гимназиален етап, което дава право на професионално обучение и достъп

до пазара на труда. Удостоверението за завършен втори гимназиален етап не дава право за

продължаване на образованието.

(11) Ученик, който не се е явил или не е положил успешно допълнителен държавен

зрелостен изпит, придобива средно образование, като в дипломата му се вписват само

успешно положените допълнителни държавни зрелостни изпити.

(12) Лицата по ал. 10 може да се явяват на държавни зрелостни изпити без

ограничение за възраст и за брой изпитни сесии при спазване на действащите юридически

актове, уреждащи държавните зрелостни изпити, към момента на явяването.

(13) Лицата по ал. 10 полагат само задължителния държавен зрелостен изпит, който не

са положили успешно. В случай че неуспешно положен е вторият задължителен държавен

зрелостен изпит, те може да изберат като втори задължителен държавен зрелостен изпит

друг учебен предмет по ал. 2, както и да положат допълнителни държавни зрелостни изпити

по ал. 4.

(14) Лица, които са придобили средно образование, може да се явят на допълнителни

държавни зрелостни изпити по избрани от тях учебни предмети по ал. 4, по които нямат

оценка в дипломата за средно образование. Допълнителните държавни зрелостни изпити се

полагат при спазване на действащите юридически актове, уреждащи държавните зрелостни

изпити, към момента на явяването, като резултатите се вписват в отделно удостоверение

юни 9, 2010

Решение на педагогическия съвет

Filed under: ден — Марго Малинова @ 19:46
Tags: , , , , ,

Днес педагогическия съвет гласува следното предложение:

Ученици, на  които не може да се оформи срочна и годишна оценка , поради направени отсъствия по уважителни причини ще полагат поправителен изпит.

Ученици ,на  които не може да се оформи срочна и годишна  оценка , поради направени отсъствия по неуважителни причини ще повтарят годината.

Това е добро предложение и за новия училищен правилник !

май 16, 2010

Нов закон за училищното образование – мерки за дисциплиниране

Filed under: АНАЛИЗИ,Проекти — Марго Малинова @ 00:31
Tags: , , , , , ,

За  подобряване на дисциплината в новия правилник за училищата няма почти нищо ново, освен някои недомислици… Новото е , че за провинение и неспазване на задълженията  трябва да се налага само едно наказание или мярка  ЗА ОПРЕДЕЛЕН СРОК. Това е наистина разумно , но логично ли е да се определя като наказание дейност, която е в полза на класа или училището? Да  накажеш един човек да извърши добро ?Какво въздействие би имало подобно наказание ? Дали това е възпитателно?

Предложение: чл.113 (1)т. 2. Да се премахне!

Мисля, че  налагането на глоба за направени неизвинени отсъствия , което разисквахме в преходния анализ,се счита за най-доброто наказание .Когато родителя трябва да даде пари в полза за училището и при дисциплинарни нарушения на правилника  в училището , тогава родителят може да изисква от детето си тези финансови разходи в семейството да бъдат от средствата, които се полагат за детето му. Според мен Такава наказателна мярка ще окаже най-доброто възпитателно въздействие.

Във връзка със подписана конвенция за правата на детето и не знам още какви в нашите училища се обучават вече и деца със СОП. Много от тези деца наистина се вписват в колектива на класа и успешно се реализират в живота. Но , да заложиш в новия правилник, че за такива деца не важат някои мерки за дисциплиниране е предизвикателство за извършване на нарушение на правилника ,точно защото те ще знаят  ,че са ненаказуеми. Отстраняването от час би трябвало да важи за всички ученици. Разликата при деца със СОП е , че тези деца може би имат нужда от лекар или специални грижи или специално отношение в определени моменти , но един учител в класната стая и съучениците му не могат да му ги осигурят без нарушаване на учебния процес. Ето защо почернения от мен текст в чл.113(4) трябва да се премахне или да се редактира , така че учителят да има възможност да направи най-доброто за дете със СОП и за останалите ученици в класа си.

Това трябва да отвори очите на УПРАВЛЯВАЩИТЕ , че в новия правилник трябва да се въведе член за правата и задълженията или поне да се спомене ролята на медицинските лица в училищата !!!

По повод чл.116 , в който се предполага , че учителя ще пише качествена оценка в края на срока за поведението на ученика е най-малкото смешно. Предлагам да се пише количествена оценка  за участието на ученика в учебния процес , което е право на всеки учител и този член да отпадне.  Да отпадне и член 117,който задължава класния ръководител да пише информация-характеристика -препоръка или както искате го наречете за ученика ,която да бъде представяна при кандидатстване във ВУЗ или при кандидатстване на работа и т.н. Имам спомен от 70-те години, когато това все още се извършваше  в системата на образованието  и учениците -активисти на ДКМС пишета характеристиките на съучениците си и своите собствени. …

Цитирани членове от проектозакона:

Чл. 111. (1) За нарушение на правилата и нормите в училище, когато са изчерпани

всички други възможности и мерки за превенция и подкрепа, на учениците се налагат мерки

за дисциплиниране.

Чл. 112. (1) На учениците се налагат следните наказания:

1. забележка;

2. преместване в друга паралелка;

3. предупреждение за преместване в друго училище;

4. преместване в друго училище;

5. преместване в самостоятелна форма на обучение.

(2) В правилника за дейността на училището може да бъдат предвидени и други

наказания, доколкото те не противоречат на този закон.

(3) Наказанията по ал. 1, т. 2, 3 и 4 не се налагат на ученици в началния етап на

образованието.

(4) Наказанието по ал. 1, т. 5 се налага на ученици, навършили 16-годишна възраст.

(5) Наказанията по ал. 1, т. 4 и 5 се налагат като крайна мярка при тежки или системни

нарушения.

(6) Наказанията по ал. 1 може да се налагат и за допуснати неизвинени отсъствия, при

условия и по ред, определени с правилника за дейността на училището

Чл. 113. (1) На учениците може да се налагат следните други мерки:

1.ограничаване на участието на ученика в училищни дейности;

2. натоварване на ученика с полезни дейности в полза на класа или училището;

3. отстраняване от час;

4. отстраняване от училище.

(2) В правилника за дейността на училището може да бъдат предвидени и други

мерки, доколкото те не противоречат на този закон.

(3) Видовете дейности по ал. 1, т. 1 и 2 се уреждат в правилника за дейността на

училището.

(4) Мярката по ал. 1, т. 3 се налага на ученик, който пречи на учителя и/или на

съучениците си по време на учебен час. Мярката не може да се налага на ученици със

специални образователни потребности, когато поведението им е резултат от увреждането

или нарушението.

(5) Ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на часа, от

който е отстранен. Училището създава условия за възпитателна работа и надзор на

учениците при изпълнението на мярката.

(6) Мярката по ал. 1, т. 4 се налага, когато ученикът се яви в училище с облекло или

във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато

състоянието му не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес Училището създава условия за възпитателна работа и надзор на учениците при изпълнението

на мярката.

Чл. 116. (1) В края на всеки учебен срок учителят по съответния учебен

предмет/модул поставя на всеки ученик оценка за поведение с качествен показател.

(2) Оценките по ал. 1 може да бъдат: „похвално”, „добро”, „нуждае се от подобрение”.

(3) Оценката на поведенито служи за информация на участниците в образователно-

възпиталния процес и родителите (настойниците, попечителите).

Чл. 117. (1) В края на всеки етап и степен на образование класният ръководител

изготвя информация за всеки ученик от класа, в която описва развитието на ученика в

образователно-възпитателния процес, участието му в училищния живот и спазването на

училищната дисциплина и прави препоръки за насочването му към различни форми на

допълнителна работа, включително извънкласни и извънучилищни дейности, както и за

предприемане на мерки за превенция, подкрепа или дисциплиниране. В информацията се

поставя акцент върху силните страни в развитието на ученика.

(3) При изготвянето на информацията се вземат предвид оценките за поведението на

ученика по чл. 116.

(3) Информацията се изготвя и в случаите на преместване на ученици в друго

училище. (4) Информацията се връчва на родителя срещу подпис.

(5) Информацията при завършване на основно и средно образование е неразделна част

от свидетелството за основно образование, съответно от дипломата за средно образование.

(5) Информацията на ученика към дипломата за средно образование може да се отчита

в процедурата за прием във висше училище по решение на академичния съвет на висшето

училище.

май 13, 2010

Закон за училищното образование – обсъждане на проекта в училище

Filed under: АНАЛИЗИ,Проекти — Марго Малинова @ 17:02
Tags: , , , , , ,

По повод предишния анализ доста родители пожелаха да има родителска среща за да изкажат мнението си, но засега такава не се предвижда ,защото  учебния процес е натоварен с провеждането на външно оценяване  и ДЗИ, Родителите искат да знаят къде е тази дискусия /широко прокламирана/ за да изкажат мненията си, но и аз не знам къде е…. По повод предишния анализ за платеното обучение след 16 годишна възраст , моите ученици бяха категорични ,че това не може да се приеме преди промяна на Конституцията на България  .Те ме накараха да намеря конституцията , за да  я цитираме на управляващите :

Конституцията на България в чл.53 гарантира безплатно обучение:

Чл. 53.
(1) Всеки има право на образование.
(2) Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително.
(3) Основното и средното образование в държавните и общинските училища е безплатно. При определени от закона условия образованието във висшите държавни училища е безплатно.
(4) Висшите училища се ползват с академична автономия.
(5) Граждани и организации могат да създават училища при условия и по ред, определени със закон. Обучението в тях трябва да съответства на държавните изисквания.
(6) Държавата насърчава образованието, като създава и финансира училища, подпомага способни ученици и студенти, създава условия за професионално обучение и преквалификация. Тя упражнява контрол върху всички видове и степени училища.

Отговора на МОМН/уточнение / , който се оправдава с останал стар текст и отново недоглеждане в което 2т и 7 т. се повтарят , разсмя учениците ….Някои обърнаха  внимание на подчертаното/вариант ,който маркира посоката/ и го изтълкуваха, че това рано или късно ще се случи….Други обърнаха внимание на чл.19 -на предложението да се изучава   майчин език и култура в училище-меко казано ,  това никак не им се понрави в перспективата на бъдещето за България.

Предложение на учениците:“ Ако трябва да се изучава майчин език и култура , то това да бъде организирано към посолствата на съответната държава или общност.“

Беше дискутиран и чл.12 т4 -въпреки че образованието ни е светско някой се опитва да направи вратичка за въвеждане на часове по религия в училище.Реакцията на учениците е: „Ааа, не на нас“, но някои ученици обърнаха внимание  накъде е насочен и за какви религии става въпрос.Така, че тяхното предложение е да остане (4)В училище религия се изучава в исторически, философски и културен план чрез учебното съдържание на различни учебни предмети.

Предложение за допълнение, породено от толерантност:

Религия може да се изучава в духовните училища или към съответните религиозни институции-църкви, джамии, синагоги и прочее.

Следва уточнението на МОМН почл.9:

“ По повод отправеното запитване за неточността на чл. 9, уточняваме, че при преноса на текста е останал първоначален вариант, който маркира насоката за развиване. Публикуваме коригирания вариант, който предлагаме за общестествена дискусия:

Чл. 9. (1) Образованието и обучението до 16-годишна възраст в държавните и в общинските училища е безплатно.
(2т.) Образованието и обучението над 16-годишна възраст в държавните и в общинските училища е безплатно за български граждани и граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
(3) Лицата осъществяват правото си на безплатно образование в държавните и в общинските училища, като не заплащат такси за обучението си и ползват безплатно училищната база за обучение и за развитие на интересите и на способностите си.
(4) Образованието и обучението на български граждани в частните училища може да бъде частично поето от държавата, чрез изплащане на единния разходен стандарт за един ученик при условията и по реда на този закон.
(5) На лица, които не са български граждани, обучаващи се в българските държавни и общински училища в страната и в чужбина се осигурява допълнително безплатно обучение по български език, както и обучение по майчин език и култура в сътрудничество с държавите по произход при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за включващото обучение.
(6) В българските държавни и общински училища в страната и в чужбина може да се обучават лица над 16-годишна възраст, които не са български граждани или граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, срещу заплащане на такси, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
(7т.) Училищното образование в държавните и общинските училища в страната и в чужбина е безплатно за лица над 16-годишна възраст, които не са български граждани или граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, и са:

  1. с разрешено постоянно пребиваване в страната;
  2. приети по актове на Министерския съвет;

приети по междуправителствени спогодби, в които този въпрос е уреден“

Обсъдения

Чл. 19. (1) Държавата полага особена грижа за децата и учениците, за които българският език не е майчин, като създава допълнителни условия за усвояване на българския книжовен език.

(2) Учениците, за които българският език не е майчин, освен задължителното изучаване на български език имат право да изучават и майчиния си език в часовете за задължителноизбираема или за свободноизбираема подготовка по учебни програми, утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката.

Във Връзка с учебниците по майчиния език-любопитни сме да видим помагало на цигански език -според някои помагалото ще е написано на кирилица ,но на ромски и ще е като шлъокавицата ,когато пишем с латински букви на български език .Спомнихме си ,че Европейския съюз искаха да ни накарат да заменим кирилицата с латиница , но поне това засега е защитено!

Чл. 73. (1) Учебниците и учебните помагала се съставят на книжовния български

език.

(2) Учебниците и учебните помагала осигуряват условия за усвояване на книжовния български език, с изключение на учебниците и учебните помагала по учебния предмет „чужд език” и по майчин език.

Несъгласие с текста в чл.12

Чл. 12. (1) Училищното образование в Република България е светско

(4) В училище религия се изучава в исторически, философски и културен план чрез учебното съдържание на различни учебни предмети. Религия може да се изучава и като самостоятелен учебен предмет в часовете за задължителноизбираема или за свободноизбираема подготовка по учебни програми, утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката.

Не знаем , но се досещаме за кого е изгодно да се въведе целодневно обучение при което учебните часове ще се разделят на 2 групи  и едните ще се изучават преди обяд, а други ще бъдат следобед, но не искам да излагам тук изказаните коментари .Затова имаме предложения подчертания текст в чл.82 изобщо да отпадне и  да остане без него , защото няма лошо, ако има занимания по желание на ученици и родители, . Вижте, предлагаме на управляващите подчертания текст в чл.82(3) да отпадне :

Чл. 82. (1) Държавата създава условия за поетапно въвеждане на задължителна

целодневна организация на учебния ден.

(2) Целодневната организация на учебния ден включва учебни часове и самостоятелна

подготовка, извънкласни дейности и други занимания по интереси, организиран отдих,

включително възможност за хранене в училище. При необходимост на учениците може да се

организира транспорт.

(3) Целодневната организация се осъществява в две форми:

1. отделяне на учебните часове от останалите дейности по ал. 3 в самостоятелни

блокове – преди обед и следобед;

2. редуване на учебни часове и други дейности по ал. 3.

(4) Целодневната организация може да се осъществява след съгласуване с

финансиращия орган и училищното настоятелство и при наличие на необходимите условия.

(5) За включване на ученик в целодневната организация по ал. 4, т. 1 родителите

(настойниците или попечителите) подават писмено заявление до директора на училището която посочат и интересите на детето.

(6) Организацията на учебния ден в спортните училища е целодневна.

(7) За учениците от I клас задължителните учебни часове се провеждат само преди

обед.

На учениците никак не им хареса, че родителите им ще бъдат глобявани заради направени от тях неизвинени отсъствия , но това е превантивна мярка да не бягат от часове, защото в много случаи родителите изобщо не знаят за техните отсъствия…

Следва продължение

Следваща страница »

Блог в WordPress.com.