Дневникът на Марго Малинова

ноември 27, 2011

Трета работна среща по проект МИМ


Третата работна среща
по проект МИМ се състоя от 20 до 26 ноември в Истанбул Турция. В нея участваха партньорски училища  по проекта от Турция, Франция, Португалия, Италия, Дания,Гърция и България. Тази среща имаше за цел да даде възможност на учителите от различните държави да споделят опит при
преподаването на учебния материал по математика през погледа на историческото развитие на науките и тяхното практическо приложение. Турските ни колеги изнесоха
открити уроци пред учители и ученици по различни учебни предмети. Работата по проекта беше изнесена извън училището в младежкия дом на Истанбул. Учениците от
различните държави сформираха екипи по темите от проекта и бяха ръководени от учителите координатори. Екипа работещ по темата „Златни пропорции” беше ръководен от Енрика
  Италия; ”Уравнения и функции” – Марго Малинова България; „Нула и безкрайност”-Енрика и Марго; „Символи”- Софи Франция ; „Криптология”- Пиер Дания;“Числа“-Пиер и Софи;   „Геометрия”-Севги Турция; „Статистика”- Ана Португалия.  Тези екипи   обобщиха работата по темите   на проекта, която е извършена от националните екипи до момента и представиха пред всички участници в срещата по една обща презентация. Представянето беше направено в  градския културен център на Истанбул. Учениците получиха много аплодисменти за своята работа, а учителите – поздравления.
Ученици и учители имаха възможност да създадат нови приятелства и да подобрят комуникативните си умения на английски език.  След представянето на презентациите учениците от училището домакин изнесе кратък концерт с традиционни турски инструменти и вокали. В концерта се включи и нашата ученичка Полина Стайкова с изпълнение на
българска песен. По време на срещата се осъществи етнически обяд, в който се включиха всички участващи учители и ученици с домашно приготвени храни. Домакините бяха направили много добра организация на работата по проекта и
имаше време да ни покажат най-големите исторически забележителности на Истанбул. 
Навсякъде около нас ние видяхме много геометрия и приложения на математиката.

още снимки

Реклами

ноември 9, 2011

Работа по проект „Мостове през Историята с Математика“


Днес се състоя среща на екипа от учители и ученици, които ще участват в работната среща по проекта в Истанбул. На срещата присъстваха и родителите  на учениците. Бяха разгледани организационни въпроси във връзка с пътуването, дейностите по проекта и  представянето на българския екип по темите на проекта.

    

ноември 2, 2011

Работа по проект „Мостове през Историята с Математика“


Днес екипа от учители на СОУ“Железник“, работещи по проект МИМ  направи съвещание . Дискутирахме по  презентациите изготвени от учениците  и обсъдихме представянето ни по темата „Уравнения и функции“, за която отговаряме. Учениците ще имат възможност да представят дългите си версии в работните групи по темите на проекта. Презентациите са много дълги и хубави, но ще трябва да се направят къси версии. Това е трудна задача, която трябва да намери решение защото времето на представяне пред всички партньори и гости на проекта в Истанбул ще бъде ограничено. Някои ученици са намерили вече решението, а други продължават да разширяват презентациите си. Мотивацията за работа по избраната от тях тема расте и те се превръщат в изследователи.

ноември 1, 2011

Ден на отворените врати


На 1.11.2011г в ЧСОУ“ Делфините“ на Старозагорските минерални бани отвори вратите си за ученици и родители.  В деня на народните будители гостите бяха посрещани с „Честит празник!“.  Усмихнати учители показаха с гордост модерно оборудваното училище. Във всяка една класна стая има компютър с интерактивна дъска и дидактически табла. Кабинета по физика разполага с телескоп, а кабинета по изобразително изкуство е ателие за бъдещи творци. Стаите за най-малките са уютни и предразполагат за откриване на таланта на всяко дете. Училището има много добра спортна база и столова за хранене. 

 „Делфините“ очакват своите нови таланти!

Създаване на безплатен сайт или блог с WordPress.com.