Дневникът на Марго Малинова

март 6, 2008

Семинар по математика в 12 клас


Проведен на 3-ти май 2007 година, СОУ „Железник“,Стара Загора

Семинарът е форма на обучение при която учениците проявяват по-голяма самостоятелност в учебно-познавателната си дейност.За да участвуват в семинар по математика учениците трябва да са натрупали опит в семинарни упражнения.Учениците самостоятелно събират информация за приложения на математиката в интересуващите ги области от живота и изготвят материали с практическа насоченост.Те са силно мотивирани от желанието да покажат пред своите съученици от какво се интересуват.

(more…)

Реклами

Създаване на безплатен сайт или блог с WordPress.com.