Дневникът на Марго Малинова

юли 7, 2012

Приключване на проект МИМ

Filed under: Bridges through History with Maths — Марго Малинова @ 15:57
Tags:

На 27.06.2012г бе представена „Екипната работа“ по проект „Мостове през Историята с Математика“ пред ученици и учители на СОУ“Железник“. На представянето присъстваха и учители от II ОУ“ П.Р.Славейков“. 

На   29.06.2012г на изнесен семинар в град Банско бе направен цялостен преглед на проекта за дейностите и продуктите му пред персонал и учители на СОУ“Железник“. На представянето присъства и представител на РИО град Стара Загора.

За приключване на проекта трябва да попълним краен отчет, който да изпратим до 30.09.2012г на  ЦРЧР . 

Информация за проекта:

http://matematikappt.wordpress.com/

Реклами

Създаване на безплатен сайт или блог с WordPress.com.