Дневникът на Марго Малинова

юни 28, 2011

Представяне по проект Мостове през Историята с Математика


Събраните материали от проведените проучвания на учениците и изработените презентации са качени на сайта на проекта Мостове през Историята с Математика  и в TwinSpaces – Welcome.

На 28.06.2011г

Ученици от 10 и 11 клас представиха  пред учители на СОУ“Железник“  и свои съученици избрани  презентации по темите на проекта:Уравнения и функции,Златни пропорции,Числа, Случайности, Нула и безкрайност, Аналитична геометрия. Представянето по проекта продължи 3 часа. Техните съученици ги възнаградиха с аплодисменти.  Участващите ученици по проекта добиват по голямо самочувствие и социални умения за работа в екип.

Реклами

юни 26, 2011

ПОКАНА


юни 8, 2011

Мониторинг


Днес в СОУ“ Железник“ се проведе мониторинг на проекта

“ Мостове през Историята с Математика“

финансиран по секторна програма „Коменски”

от

екип на Центъра за Развитие на Човешките Ресурси, състоящ се от старши експерт Лора Кларксън  и експерт Мария Полихронова .

Те разговаряха  с директора  Донка Ангелова и с координатора на проекта Маргарита Желева по  етапите, през които е минало управлението на проекта до момента .

Беше направена   проверка на проектната документация: досие на проекта и документи, отнасящи се до мобилностите по проекта. Състави се протокол, който беше подписан от директора на училището и екипа на ЦРЧР. Този мониторинг беше много полезен за ръководния екип на проекта.

Госпожа Полихронова и г-жа  Кларксън  компетентно консултираха екипа ни във връзка с предстоящи дейности, свързани с проекта, за което сме им много благодарни.

Те харесаха екипната работа по проекта и отправиха покана за участие в конференция през октомври,която с удоволствие приехме.

Блог в WordPress.com.