Дневникът на Марго Малинова

май 9, 2011

Екипна работа


Проектът  „Мостове през Историята с Математика“ използва екипна работа на  учениците в интернационални екипи като използва пространството на е-Twinning,а по време на работните срещи  дава възможност за опознаване и допълване на възможностите за постигане на поставените цели на проекта. Всеки интернационален екип работи под ръководството на учител по една от избраните теми на проекта(Златно сечение-Енрика Маглиано,Аналитична геометрия-Севги Танриверди,Нула и безкрайност-Георгиос Литсиос,Числа-ПиерДжесперсен и Софи Бауер,Случайности-Ана Антунес,Уравнения и функции-Марго Малинова).Резултатът от екипната работа е общо представяне по темите , а добавена стойност от тази работа е изграждане на взаимна толерантсност и приятелство, което беше определено от Георгиос Литсиос като осмоза.

Изработените документи  и презентации от нашите ученици са качени в сайта

Мостове през историята с математика | Обединени от математика

 

и в Twinspace

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p38442/welcome

В СОУ“Железник“  в часовете за  упражнение по математика  се използва екипна работа на учениците, която им дава възможност  да решат повече задачи отколкото биха решили индивидуално и да представят различни варианти за решаване им. При екипната работа има доверие между членовете на екипите ,като  всеки поема стъпка от решението на поставената задача когато е избран вариант за решаването и. Различните екипи избират своя лидер ,който представя решението на задачите пред класа.

Членовете на екипите взаимно се подкрепят , окуражават и аплодират успехите си.

МИМ-екипна работа-9-05-2011

Презентация,съдържаща моментни снимки от екипната работа по проекта подготвена за ЧК .

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.