Дневникът на Марго Малинова

април 6, 2008

Учебен процес в снимки 2007-2008


2007 година – 7 клас

Състезание за доказване на умения „Аз мога“ . Задачите се поставят както от учителя, така и от учениците .

Учениците проверяват верността на задачите , а се обобщава от учителя.

snimki7gzveta1.JPG snimki7gzveta2.JPG

Ролите са сменени.Учителя е ученик, а ученици са „Учители“.

Учениците -Учители преподават , задават индивидуална работа на всеки и участват в оценяването на самостоятелните работи.

71.jpg7.jpg7aa.jpgg-j7.jpg

След консултация за попълване на пропуски …

7asta50153.JPG7asta50152.JPG

(more…)

Advertisements

април 2, 2008

Упражнения в 5-ти клас

Filed under: Семинарни упражнения — Марго Малинова @ 22:27
Tags: ,

 

 

Семинарното упражнение е форма на самостоятелна работа за учениците. Предлагам на учениците сами да подготвят задача, в която да се използват теоретичните знания за решаване на практически проблем от тяхното ежедневие. Учениците се консултират по всички възникнали въпроси. В часа те сами предлагат задачата на своите съученици-прочитат, записват на дъската, могат да предложат някой техен съученик да реши задачата или те самите да запишат решението и.

Ето някои задачи предложени от учениците по теми.

(more…)

Блог в WordPress.com.