Дневникът на Марго Малинова

април 6, 2008

Учебен процес в снимки 2007-2008


2007 година – 7 клас

Състезание за доказване на умения „Аз мога“ . Задачите се поставят както от учителя, така и от учениците .

Учениците проверяват верността на задачите , а се обобщава от учителя.

snimki7gzveta1.JPG snimki7gzveta2.JPG

Ролите са сменени.Учителя е ученик, а ученици са „Учители“.

Учениците -Учители преподават , задават индивидуална работа на всеки и участват в оценяването на самостоятелните работи.

71.jpg7.jpg7aa.jpgg-j7.jpg

След консултация за попълване на пропуски …

7asta50153.JPG7asta50152.JPG

(more…)

Реклами

април 2, 2008

Упражнения в 5-ти клас

Filed under: Семинарни упражнения — Марго Малинова @ 22:27
Tags: ,

 

 

Семинарното упражнение е форма на самостоятелна работа за учениците. Предлагам на учениците сами да подготвят задача, в която да се използват теоретичните знания за решаване на практически проблем от тяхното ежедневие. Учениците се консултират по всички възникнали въпроси. В часа те сами предлагат задачата на своите съученици-прочитат, записват на дъската, могат да предложат някой техен съученик да реши задачата или те самите да запишат решението и.

Ето някои задачи предложени от учениците по теми.

(more…)

Създаване на безплатен сайт или блог с WordPress.com.