Дневникът на Марго Малинова

декември 23, 2011

Коледен базар


     

Реклами

декември 13, 2011

Проект МИМЗапознахме учениците с темите на проекта и изискванията за срещата в Ла Рошел Франция . Учениците ще трябва да използват FotoStory  в LINUX . Предоставихме им възможност да направят своя избор на тема за работа до края на седмицата. Материалите на учениците трябва да бъдат готови и изпратени до координатора на проекта до 11.01.2012г.

  

декември 8, 2011

Недомислици на РИО Стара Загора

Filed under: Без категория — Марго Малинова @ 17:36
Tags: ,

Министъра на образованието издава закъсняла заповед РД09-1738  за организиране на олимпиади и състезания през учебната 2011-2012г.на 24.11.2011г. В тази заповед са включени състезания с изминал срок за провеждането им. Началникът на РИО Стара Загора издава заповед №825 на 7.12.2011г,  с която определя графика за провеждане на общинския кръг на олимпиадите за учениците по учебни предмети. В тази заповед две олимпиади трябва да се проведат в един ден-олимпиадата по математика и история – на 6 януари 2012 г. Този ден е ваканционен за учениците!!! ??? На 23.02.2012г трябва да се проведат отново две олимпиади -по БЕЛ и География.!!!???

Тези заповеди не дават възможност да се реализират целите на олимпиадите!!!!!

Създаване на безплатен сайт или блог с WordPress.com.