Дневникът на Марго Малинова

юли 6, 2010

проект Bridges through History with Maths


За ученици, учители и родители, които се интересуват :

eTwinning  пространството на проект“ Bridges through History with Maths“

Може да видите много презентации на английски език изработени от учениците от Испания, Португалия, Франция, Италия,Гърция,Турция,Дания и нашето участие от България.

Проекта “ Bridges through History with Maths “ ще продължи през  следващата учебна година по Секторна програма „Коменски“Многостранни партньорства!

Да ни е честито!!!

С пожелание за весела ваканция!

Доналд и вълшебната страна на математиката

математика в природата

Реклами

юли 4, 2010

В края на учебната 2009-2010 година


Изминаха няколко  натоварени седмици в края на учебната година:

Учителите бяха натоварени с административна работа по приключване на учебната година : писане на характеристики, приключване на дневници, ученически книжки-бележници и  лични дела.

Зрелостниците получиха своите дипломи за средно образование след успешно положени матури на ДЗИ . Средния успех от матурите е по-нисък от средния успех в дипломите на учениците. Учениците, които не са доволни от показания резултат нямат право да се явят за промяна на оценката . Това би трябвало да се промени в новия правилник за училището, но едва ли ще се случи…Бихме се радвали , ако МОМН приеме предложението ни.

Осъществи се и семинар по математика ,в  който участваха  с голям интерес учениците от 10а,б и 11а,б класове . Представени бяха презентации на партнъорите ни по проект „Bridges through History with Maths “ от Италия, Гърция, Дания, Франция, Турция , Португалия. Математиката е разбираема и без превод, но историческите и биографични части от презентациите затрудняват учениците. Нашите ученици представиха своите презентации за математици, чиито теореми са залегнали в учебния материал и презентации -интерактивни уроци за часовете по математика. В семинара беше включена и презентация за  най-великия старозагорец    Иван Салабашев, с чийто живот и дейност като математик и общественик можем да се гордеем. Предвидените два учебни часа бяха недостатъчни за представяне на подготвеното по проекта от нашите ученици. Много от презентациите не са изпратени по проекта, защото не са преведени на английски език. За следващата година с г-жа Милена Динчева плануваме да се създаде сайт, на който да се качат всички събрани материали. Работата по този проект се извършва на възрожденски принцип в нашето училище .


Създаване на безплатен сайт или блог с WordPress.com.