Дневникът на Марго Малинова

юли 23, 2011

Геометрията е навсякъде около нас


e-Twinning project:

Geometry in my school, Geometry in my town, Geometry everywhere

Целта на проекта е да  погледнем на света около нас  и да открием геометрични елементи изучавани в училище. Това би  позволило на учениците да  подобрят   критичната си  смисъл и да  я  използват за оценка на реалността  в по-творчески план като се използва интердисциплинарност и интеравкивност в процеса на работата по проекта.
Мисля, че е интересно да се сравнят разликите и приликите между културите, използвайки математика.

   

video1

video2

video3

Ако искате да видите още последвайте линка

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p46860 

Ако Ви харесва този проект пишете ми!

Реклами

юли 20, 2011

Интересни факти + забавна задача

Filed under: забавни задачи,логически задачи — Марго Малинова @ 00:17
Tags: ,

В  „История на естествените науки в дати“ от Ярослав Фолта и Лубош Нови  научаваме,че

–  30 000 години пр.н.е.

Датирана е кост с 25 резки разделени по групи по 5, след което в края има двойно по-голяма резка и на нов ред след двойно по-голяма резка следват нови групи по 5. Общо резките са 55. Това свидетелства за математическо означаване на числа.Тази кост е  от вълк и е намерена в с.Вестонице Моравия през 1937г.

3 000 години пр.н.е.

Символи на числата се срещат в месопотамската област УРУК на територията на днешния среден Ирак( тепе Сиалк) т.н. шумерски клинописни текстове съдържат икономически пресмятания в десетична и шестдесетична бройна система,в Мохенджо Даро,в Харапа(долината на р.Инд),на о. Крит и Египет съществуват в десетична система записи ,а за единици, десетки и стотици има  специални символи .

първа  половина на 3 хилядолетие пр.н.е.

по намерени глинени плочки в Шурупак и Джемдет Насър ( Шумерия) с текстове от различен характер(флора, фауна минерали, математически пресмятания) се доказва съществуването на училища където са се обучавали младежи.

2700-2400 година преди новата ера

в Египет се строят пирамиди .Първата пирамида е стъпаловидна за  фараона Зосер.Построена е от Имхотеп-обожествен покровител на науката и медицината. Основи 125м, 115м,височина 61м

2600  пр.н.е.

постоена най-голямята пирамида в Гизаза фараон Хуфу(Хеопс) основа   232,4м на 232,4м

височина 146,7 м обем 2,54 милиона куб.м изразходван материал 6,5-7милиона тона

2300 пр.н.е.

схеми на географски карти с означен мащаб и чертежи на план на къща,постройки  .Издълбани върху глинени плочки.Намерени в Месопотамия

2296 пр.н. е.

сведение за каталог на наблюдавани комети в Китай

2137 пр.н.е

в Китай предсказват слънчево и лунно затъмнение

2112 -1997 пр.н. е

използване на шестдесетична бройна система в месопотамски текстове. Съставени таблици за реципрочни стойности, за квадратен и кубичен корен с точност до шестия знак

началото на 2000 година преди новата ера

в Месопотамия решават квадратни уравнения, някои уравнения от трета степен , определен вид биквадратни уравнения и системи уравнения с две неизвестни, като използват метода на субституция,таблици и геометрично изразяване на алгебрични тъждества ( за  х² използват квадрат ◊ , а за х³ куб). Зараждане  на геометричната алгебра, която довежда по-късно до застой в развитието .

Клинописна плочка от времето на Вавилон съдържа 15 питагорови тройки числа.

В храмовите и дворцовите библиотеки на територията на Месопотамия се съхраняват специализирани поредици от медицинска, математическа ,астрономическа  и друга литература.

1900 пр.н.е.

възниква култово мегалитно средище Стоунхендж( Англия)

1890-1800 пр.н.е.

математически папируси: т.н. Московски и на Ринд (споменава се име АХМос). Съдържат основни математически операции ( събиране, изваждане, умножение, деление на ест.ч. и обикновени дроби) , степенуване на 2 и 3 степен, коренуванена ест.числа,сбор на членовете на крайни аритметични и геометрични прогресии,решаване на линейни уравнения по метода“Аха пресмятане“,решаване на квадратни уравнения по правилото“ Regula falsi“,геометрична терминология и чертежи, оопределяне лица на триъгълник,четириъгълник ,кръг,обеми на правоъгълен паралелепипед,цилиндър, пресечен конус,изчислява се наклона на пирамиди.

1700 пр.н.е.

земеделско научно съчинение намерено в Нипур Месопотамия

II половина на II хилядолетие пр.н.ера

В Китай е намерен календар, изхождащ от продължителността на слънчевата година 365 ,25 дни и продължителност на лунния месец 29,5 дни.

ЗАДАЧА:

а) Кога е създаден древния български календар и как е решен въпроса с продължителността на годината?

б) Направете хронологична ос за математическото познание на света до ХХ век.

Не забравяйте да посочите източниците на информация!

юли 14, 2011

Газификация на СОУ „Железник“

Filed under: Проекти — Марго Малинова @ 23:20
Tags: ,

източник: Общински съвет Стара Загора – Документи за заседания: 03. Промяна в инвестиционната програма на общината 
ПРЕД ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА град  СТАРА ЗАГОРА Е НАПРАВЕНО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Светлана Иванова – Председател ПК по Финанси и бюджет

                     за  газификация на   СОУ   „Железник”      за   55 000 лв.


Общински съвет Стара Загора – Документи: Решение № 1213/30.06.2011

 Протокол № 56

Гласуване: «за» – 40, против -няма, въздържали се-няма

Приема се!!!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СТАРА ЗАГОРА

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕНЧО РУКАНОВ 


Блог в WordPress.com.