Дневникът на Марго Малинова

август 28, 2008

Логически задачи


В тестовете по математика за 7 клас са включени логически задачи , като се разчита на незнам как добити имперично от учениците знания и умения за да ги решат.

Разбира се , реш аването на логически задачи не може да се сведе до един общ метод, но винаги предполагат знания за нещата , които са изразени с думи и за които човек трябва да има опит.

Ще дам няколко съвета за решаването на определен вид логически задачи:

(more…)

Реклами

август 26, 2008

Интерактивни уроци


Интерактивния урок по математика предполага използване не само знания по математика, но и използване на знания по други дисциплини. Нещо, което всеки учител по математика прави в час е да предлага приложение на математическите знанията в физиката, химията, биологията, изобразителното изкуство и много други.

Под интерактивност в часа по математика , аз разбирам полезната активност на учениците при усвояване на знания и умения, изразяваща се в участието в часа.Когато всеки ученик проявява желание да покаже какво е усвоил пред останалите или не се страхува да признае своето незнание по учебния материал, но има желание да го усвои.

(more…)

Създаване на безплатен сайт или блог с WordPress.com.