Дневникът на Марго Малинова

август 11, 2011

Първото българско средно училище е основано зад граница

Filed under: Без категория — Марго Малинова @ 19:28
Tags: , ,

През 1858 г. молдовския княз Николай Богориди приема делегация, упълномощена от българските преселници, в чийто състав влизат Георги Раковски, бесарабските посланици Панайот Греков, Георги Минков, Николай Парушев и др. В молбата си до княза те изтъкват: „Ние, долуподписаните колонисти, единодушно желаем да учредим в Болград училище, в което науките да се изучават на български език”.  Княз Богориди бил българин по произход, внук на Софроний Врачански и близък приятел на Г. С. Раковски.

 „Аз съм българин – отвърнал той. – И затова сега на часа ще удовлетворя молбата и желанието на бесарабските българи”.

Обучението в „Централното училище“, както е наречена първата българска гимназия, е било достъпно абсолютно за всички заселници, независимо от тяхното материално положение и обществен статус, като единственото условие било те да са православни християни.

Националният характер на гимназията се подчертава и от факта, че първите учители в нея дошли от България. Това били учителят по български език Васил Стоянов, учителят по физика Димитър Ямболов, математиците Иван Салабашев и Александър Попович, учителят по философия и немски език Богдан Горанов, учителя по химия и хигиена Михаил Сотиров, както и преподавателят по немски език Кирияк Цанков.

Важна роля в живота на училището е играл неговият първи директор. Това е Сава Радулов, роден през 1917 г. в Панагюрище.

От 1859 г. до началото на 1864 г. директор на училището е първият български „доктор по философия“ Димитър Мутев. През 1960 г. той замисля създаването на общенствена училищна библиотека, като първи внася в нея свои лични книги. А на следващата година гимназията оборудва своя собствена печатна база, която обслужва не само учебното заведение, но и цяла Бесарабия. В нея се печатат учебници като «Български буквар», «Българска граматика», «Немско-българска граматика», «Френско-български буквар», «Световна история», «Естествена история», «Свещена история» и пр.

Още от самото начало на своето създаване огромно внимание в гимназията се отделяло на националното и патриотично възпитание на младежите, с цел подготовката на българска интелигенция. Нейни възпитаници стават такива личности от родната ни история като Александър Тодоров – Балан, генерал-полковник Данаил Николаев, финансовият министър Иван Салабашев, българските премиер-министри Димитър Греков (1899 г.) и Александър Малинов (1908-1910), основателят на българската опера Иван Вулпе, Ангел Кънчев, Олимпи Панов, а също и множество други общественици, политически и културни деятели, чиито имена и до днес заемат важно място в бългаската история, военно дело, наука и култура. Всички те дават своя ярък принос за възраждането, установяването и развитието на скъпата си родина България.

За своята повече от век и половина история, това уникално учебно заведение 9 пъти сменя през години своя статут( Румънски лицей, Руска осемгодишна гимназия, Гимназия на император Александър ІІІ, Румънски лицей «Карл ІІ»,

Румынский лицей, средно училище № 1 и т. н).

През 2007 г. е преобразувано в Областно заведение «Специализирано общообразователно училище-интернат «Болградска гимназия Г. С. Раковски». Днес в него се обучават 353 гимназисти, като учениците постъпват в него чрез конкурс.

 Да се надяваме, че  държавата ни  няма да забрави  тази българска твърдина .

източник Вестник ДЕСАНТ. Национален седмичник.

Автор : Диана Славчева

Реклами

август 10, 2011

Предстоящи събития


На 27 август на Старозагорските минерални бани за 6 път ще се проведе  национален тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“. Заявка за участие са направени от  над 2500 души. Инициатори на събора са Община Стара Загора, Тракийско дружество Одринска епопея и кметството на Старозагорски минерални бани. 

В събора ще участват представители на тракийски дружества и читалища от България,Гърция и Турция на базата културно-историческото наследство  оставено от древните траки, което се намира в трите страни.

Ще бъде организирана и  алея на занаятите .

Снимки от 2010г

                 

За четвърти път ще се проведе  младежки фестивал на изкуствата „Различният поглед” 2011

16 – 18 септември 2011г.

град Стара Загора

„СДРУЖЕНИЕ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО И КУЛТУРА – РАЗЛИЧНИЯТ ПОГЛЕД”, които са организатори на това събитие 

отправят  отворена покана към доброволци,  желаещи да се включат активно в организацията.

Участвайте !

Създаване на безплатен сайт или блог с WordPress.com.