Дневникът на Марго Малинова

март 9, 2011

8 март

Filed under: Без категория,ден — Марго Малинова @ 21:10
Tags:

На 8 март 1857 година в Ню Йорк жените от шивашки и текстилни предприятия излизат на протест против лошите условия на труд и ниските заплати.

На 27 .08.1910 година вКопенхаген на  първата международна конференция на жените социалистки се приема  всяка година в една от първите недели на пролетта да се празнува деня на работничките и на международната им солидарност, с цел да се мобилизират широките женски трудови маси за борба за равноправие с мъжете във всички обществени сфери на живота. На следващата 1911година международния ден на жената е отбелязан в Австрия,Дания, Германия и Швейцария, а през 1913 във Франция и Русия. На 8 март 1917 работничките от Петроград излизат на демонстрация срещу глада, войната и царизма.

В България 8 март започва да се отбелязва след 1945 година, а след 1960 година масово започва да се отбелязва като ден на майката , колежката и   приятелката, на който мъжете подаряват цветя на жените .Този ден за българските жени не е свързан с протести за правата им, защото те винаги са били уважавани и равноправни на мъжете в България, но те са солидарни с борещите се жени за правата си по света .

В последните години учителската професия все повече се феминизира, а учениците започнаха да поднасят цветя и да правят  подаръци на класните си. Учениците от моя клас ме изненадаха тази година до такава степен , че незнам колко време  останах безмълвна . Много мисли минаха през главата ми преди да им благодаря и да им напомня за значението на този ден, но не можах да им кажа  това, което почувствах. Господин Динев дойде в класната стая неочаквано , но умело се включи в разговора и поздрави момичетата с празника.

Мисля, че този ден , който се чества вече 100години   започва да се превръща в комбинация от два западни празника  Ден на майката и свети Валентин.

Реклами

март 3, 2011

Преклонение пред националните ни герои

Filed under: ден — Марго Малинова @ 21:21
Tags:

Днес на 3 март 2011 година се навършват 133 години от подписване на Сан Стефанския мирен договор между Русия и Турция . Този ден е национален празник и отбелязва освобождението на България от османско иго.

Какво означава този ден за нас ? ……..

Снимки от форума на СОУ“ Железник “

Блог в WordPress.com.