Дневникът на Марго Малинова

февруари 1, 2012

В крак с времето


През 2008 година министърът на образованието и науката Даниел Вълчев даде официалното начало на пилотния проект „Електронни дневници“ в избрани училища. В рамките на този проект всеки учител  получи персонален лаптоп за да го използва  в рамките на учебния час и да нанася информация за оценки и отсъствия на учениците. Въведената информация трябваше да даде възможност на МОН за обобщаване и  анализиране на  информацията,така че  да се  планират оперативни мерки за подобряване на учебния процес. За съжаление този проект не можа да обхване всички училища на страната ни и целите му не бяха изпълнени.

Много ентусиазирани учители  потърсиха друга възможност за въвеждане на електронни дневници в училищата си. Сам по себе си един електронен дневник не е достатъчен за да се осъществи контакта между учители и родители, които са загрижени за развитието на децата.

Ето защо избора на директора на СОУ“Железник“ Донка Ангелова за  регистрация на училището ни в системата „Електронно училище“ http://bgclass.net/default.aspx е в крак с времето. Днес тя запозна  учителите на СОУ“Железник“ с преимуществата на системата и даде указание за работата в нея.  Тази система предлага не само електронен дневник,  възможност за изготвяне на всички административни справки, но и осъществяване на комуникация между родители и учители. Системата предлага също използване на форум по теми предложени от учители или родители,  създаване на база данни с учебни материали по различните учебни предмети, галерия от снимки на класовете и други. Госпожа Ангелова съвместно с Живка Попдончева вече са регистрирали учителския екип на училището ни. Предстои учителите да регистрират родителите на учениците си. Предстои да вървим в крак с времето за да изпълним поставените си цели в името на едно по-добро бъдеще за децата ни.

Да си пожелаем ползотворна работа !

Реклами

октомври 5, 2011

5.10.2011 Стара Загора


 Празнично настроение  

знаменосци и асистентки

знаменосци и асистенткииздигане на знаменатаСОУ Железниккметаучителиретро коли

ученици

рокериконна полиция

празнична програма още снимки

декември 23, 2010

23.12.2010

Filed under: ден — Марго Малинова @ 19:18
Tags: , , , ,

Коледен базар и концерт с благотворителна цел .

 

23.12.2010

април 2, 2010

Семинар по проект KeyTTT


На 1 април по покана на ДИПКУ участвах на първата работна среща по Коменски проект „КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ – РАБОТА В ЕКИП, ОБУЧЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ „. В този проект участват  образователни организации от Полша, Италия, Норвегия ,Турция и Център за творческо обучение-София. На семинара присъстваха  30 учители от различни градове, преподавали от ДИПКУ и от ПУ“ Паисий Хилендарски „.

Същността  на проекта е   да се обменят добри практики ,като  предостави на учителите методи и инструменти , с които те да организират практически насочен учебния процес в който учениците да  участват като изследователи.

В първата сесия на семинара се осъществи изясняване на понятието ИНТЕГРАЦИЯ чрез използване на метода на „мозъчна атака „/т.е. казваш първото нещо ,  което ти идва на ум когато чуеш думата /. Първата асоциация , която предизвика у мен думата Интеграция е ФРАКТАЛНОСТ- съчетаването на различното , на базата на подобието за постигане на единното .  Интересното бе, че колегите не бяха чували тази дума и  за този подход , така че ми беше много приятно да ги  запозная с работата по проекта Fract@Twin . Тогава колегите се отпуснаха и споделиха за свои проекти и методи в които се използва „интеграция на различности  за постигане на единното “ в учебния процес.

В паузата деца от 24 детстка градина ни поздравиха за Велики четвъртък на Великден. Танците на децата бяха много красиви защото бяха подчинени на неповторимия български ритъм и описваха геометрични фигури.

Във втората сесия на учителите беше поставена задачата да създадат вариант на учебна дейност при която се формират ключови компетентности чрез интеграция. Учителите бяха организирани за работа в екипи по принцип известен само на организаторите. Всяка група избра презентиращ на създадената  от групата структурирана учебна единица ,  за да го представи на останалите колеги на семинара . Представянето беше много вълнуващо и у мен възникнаха нови идеи за интеграция в учебния процес, които ще споделя някой друг път.

А сега, за да не помислите , че това е първоаприлска лъжа , може да се уверите с очите си , като разгледате снимките от днес:
1.04.2010-KeyTTT


Весели празници ни пожелават от Италия:

Поздрав за Великден от Италияоктомври 21, 2009

ПОЧЕТНА СТИПЕНДИЯ “ЖЕЛЕЗНИК”

Filed under: Проекти — Марго Малинова @ 22:02
Tags: , , , ,

Педагогическият съвет на СОУ „Железник”  учредява 2 стипендии за ученици от гимназиална степен на училището.
Стипендията е парична, в размер на 30/тридесет/ лева и се присъжда за всеки учебен срок поотделно.

1. Критерии за присъждане:
– Отличен успех.
– Участие в Ученически съвет или училищни мероприятия.
-Издигане престижа на училището чрез участие в олимпиади, конкурси, състезания, проекти и др.
– Ученикът да не е наказван за нарушения на ЗНП, ППЗНП, ПВРУ.

2. Процедура по присъждане.
–  В началото на всеки учебен срок, преподаватели от СОУ“ Железник“ номинират ученици за присъждане на стипендията на педагогически съвет.
–  Педагогическият съвет взема решение и определя стипендиантите.

ноември 18, 2008

Министър Вълчев в СОУ “Железник”

Filed under: АНАЛИЗИ — Марго Малинова @ 17:46
Tags: , ,

Днес 18.11.2008 година министърът на образованието Даниел Вълчев посети СОУ „ЖЕЛЕЗНИК “ в 12 часа за среща с учителите .

s4026577-600-x-450.jpg  s4026578-600-x-450.jpg  s4026582-600-x-450.jpg  

s6000173.JPG s6000168.JPG s6000170.JPG s6000172.JPG s6000171.JPG  s4026583-600-x-450.jpg  s4026585-600-x-450.jpg  s4026584-600-x-450.jpg
Преди срещата с учителите министъра посещава музикалното студио на училището , където разучава химна на СОУ „Железник “ .

Полина от 9а с министъра.          Кремена от 9б с министъра.
dsc03503-384-x-512.jpg dsc03496-600-x-450.jpg dsc03501-768-x-1024.jpg dsc03500-600-x-450.jpg

Блог в WordPress.com.