Дневникът на Марго Малинова

февруари 1, 2012

В крак с времето


През 2008 година министърът на образованието и науката Даниел Вълчев даде официалното начало на пилотния проект „Електронни дневници“ в избрани училища. В рамките на този проект всеки учител  получи персонален лаптоп за да го използва  в рамките на учебния час и да нанася информация за оценки и отсъствия на учениците. Въведената информация трябваше да даде възможност на МОН за обобщаване и  анализиране на  информацията,така че  да се  планират оперативни мерки за подобряване на учебния процес. За съжаление този проект не можа да обхване всички училища на страната ни и целите му не бяха изпълнени.

Много ентусиазирани учители  потърсиха друга възможност за въвеждане на електронни дневници в училищата си. Сам по себе си един електронен дневник не е достатъчен за да се осъществи контакта между учители и родители, които са загрижени за развитието на децата.

Ето защо избора на директора на СОУ“Железник“ Донка Ангелова за  регистрация на училището ни в системата „Електронно училище“ http://bgclass.net/default.aspx е в крак с времето. Днес тя запозна  учителите на СОУ“Железник“ с преимуществата на системата и даде указание за работата в нея.  Тази система предлага не само електронен дневник,  възможност за изготвяне на всички административни справки, но и осъществяване на комуникация между родители и учители. Системата предлага също използване на форум по теми предложени от учители или родители,  създаване на база данни с учебни материали по различните учебни предмети, галерия от снимки на класовете и други. Госпожа Ангелова съвместно с Живка Попдончева вече са регистрирали учителския екип на училището ни. Предстои учителите да регистрират родителите на учениците си. Предстои да вървим в крак с времето за да изпълним поставените си цели в името на едно по-добро бъдеще за децата ни.

Да си пожелаем ползотворна работа !

Реклами

декември 13, 2010

За какво училище мечтаем?

Filed under: АНАЛИЗИ — Марго Малинова @ 21:05
Tags: , ,

 

„За какво училище мечтаем? – зад този въпрос стои простата нужда да бъдем човешки същества. Присъщо на човеците е да се свързват помежду си, да си поделят тежката работа и да се насърчават в трудни моменти, но най-вече да споделят и да се учат един от друг . Хората имат нужда от едно разбиращо, топло и уютно училище, където всички се поздравяват с обич и пожелание за успешен ден, където грешките са част от ученето, където грижата за другия е част от любовта към себе си, където децата се учат от възрастните, но и възрастните се учат от децата.В училище имаме нужда да открием отговори на простите и едновременно най-дълбоки въпроси : Кой съм аз? Откъде идвам и накъде съм  се запътил? Какъв е светът,  в който живея? Откъде идва и накъде отива? И ценното е да можем да намираме отговори на тези въпроси, но едновременно с това да им се наслаждаваме докато откриваме как те се променят с времето!

За изграждане на училищна общност много важна роля играят извънкласните и извънучилищни форми, неформалните форми на общуване между учениците, учителите и родителите. По този начин, децата биват въвлечени в едно вълнуващо общо търсене на собственото място в света и в общността, в която се развиват. Чрез различни инициативи, които могат да се проведат с децата може да се доведе до повишаване на доверието както между самите тях, така и между учителите (класният ръководител) и децата, което също би довело до създаване на по-благоприятна и творческа атмосфера за работа.

Важно за учителя е да:

–          Опознава по-добре класа си;

–          Разкрива  творчеството и добротата в учениците;

–          Разнообразява извънкласните занимания и часа на класа;

Участва  в живота на учениците по неформален начин;

Важно е ученикът да:

–          Усеща, че възрастните и учителите ги е грижа за него;

–          Учи се да общува, поема отговорност, влиза в различни роли и отношения;

–          Превръща се от пасивен в активен член в училищния живот;

–          Научава се на самоорганизация;

Възпитава се в толерантност към различията;

Важно за родителя е:

Да е:

–          Спокоен, че детето му се включва в социално значими действия;

–          Да има доверие в училищната институция;

Да е съпричастен в живота на детето си;

Важно за обществото е да има:

–          Социално ангажирани млади хора;

–          Социално значими дейности;

Социални промени “

Споделям мечтата на Неизвестния автор на тези редове.

април 25, 2010

Закон за училищното образование – проект


В медиите се спомена за новия закон за образованието и учениците от 11 клас ме попитаха :“ къде могат да го намерят и да си кажат мнението….“,  Попитах някои от колегите си, но и те незнаеха нищо.Колкото и да търсих в сайта на МОМН , не можах да го намеря…..Единственото , което намерих е едно уточнение

Намерих проекто закона в сайта на фондация Пайдея , който е във формат-Проект за обсъждане-Закон за училищното образование.pdf . …..Това предизвиква доста въпроси…!? На всяка негова страница се отправя покана да си кажете мнението…..

Ако наистина Ви интересува бъдещето на образованието , четете същия документ в по -популярен формат:

Закон за училищното образованe.doc

Блог в WordPress.com.