Дневникът на Марго Малинова

март 6, 2012

Конкурс


Конкурс за КОМИКС на тема:

„Моята Мобилност“

Тази мобилност носи много положителни емоции, но и много предизвикателства.

Участниците трябва да представят  различни случки – комични или тъжни – от техните пътувания извън България, а тези които не са пътували да изложат своите идеи и мечти за света извън България.

Участието може да е индивидуално или в екип.

Всички желаещи да участват следват да изпратят до 30.04.2012 по пощата  на адреса на организатора(София 1000, ул. „Граф Игнатиев“ 15, ет. 3, ЦРЧР – За конкурса с комикси)

следните документи:
1. Формуляр за участие;
2. Комикс на хартия и електронна версия.

Изискванията за изработване на предложенията за комикси:
• Размер на хартиения носител: А3 (29,7 см / 42 см)
• Размер на дигиталното изображение: А3 на 300 pixels/ inch (3508 pixels/ 4961pixels) 2
• Формат на файловете: JPG; PSD; TIFF; PNG; TGA; PDF
• Техника на изпълнение: СВОБОДНА

Tова включва молив, туш с перо, акварел, темпера и всякакви графични и смесени техники за работите на хартия.

Дигиталните творби могат да бъдат изпълнени на всички видове 2D и
3D методи за създаване на изображения

НАГРАДИ

1. Категория „Ученици“ 10-12 клас:
1-ва награда: 500лв., 2-ра награда: 300лв., 3-та награда: 200лв.
2. Категория „Студенти“:
1-ва награда: 1000лв., 2-ра награда: 600лв., 3-та награда: 400лв

3.Поощрителни награди

За повече информация:

ЦРЧР

ЦРЧР

 

Реклами

януари 31, 2010

Проект Fact@Twin e финалист !


Проект Fact@Twin получи 4 национални знака за качество и 4 европейски знака за качество за учителите  координатори по проекта:

 • Anna Alfieri, Liceo Scientifico “ Luigi Siciliani“ (IT)
 • Margo Malinova, SOU „Zheleznik“ (BG)
 • Marilena Faiciuc, Colegiul National Pedagogic ,,Gheorghe Lazar“ Cluj- Napoca (RO)
 • Tanya Kartuleva, Profesionalna gimnazia po veterinarna medicina (BG)

На 27.01.2010 г той отново е оценен като един от най-добрите  в тазгодишния кръг на раздаване на etwinning награди -2010 за възрастова група 16-19 год. Оценяването се извършва  в  3 кръга по следните критерии:

 • Педагогическа иновативност и креативност
 • Интегрираност в учебния план
 • Сътрудничество между училищата партньори
 • Творческо използване на ИКТ
 • Устойчивост и преносимост
 • Резултати и ползи
  Обявяването на финалиста ще се извърши официално на конференция в Севиля на 5 февруари 2010г. На конференцията в Севиля / Испания  ще отиде Таня Картулева.
  Поздравления за всички ученици и учители работили по проекта FRACT@TWIN!
  Това е една морална награда –оценка за работата по проекта, защото
  Проектите ще получат само електронен сертификат след конференцията.
 • Поздрав от г-жа Милена Евтимова, която оценява красотата на математиката !
 • the-beauty-of-mathematics

октомври 6, 2009

Национално и Европейско отличие


През 2008-2009 учебна година аз и моите ученици работихме по

проект FRACT @ TWIN и

проект „Looking ahead through the Eyes of Interactive Education“

Работата по тези  проекти мотивира всички ученици да усвоят учебния материал по учебната програма  , така че да няма изоставащи ученици по математика,а активните участници по проекта да усвоят самостоятелно под мое ръководство нови знания извън учебната програма .Някои от участниците  съчетаха  участието си в тези проекти с работата си в клубовете по проект“Време за мечти“,в които участват .Така учениците от 9 и 10 клас , които вече са в 10 и 11клас , а един от участниците вече е студент в ТУ, разшириха  кръгозора си и  развиха  творчески способности необходими за бъдещата им реализация в живота.

За тези проекти аз поисках оценка на нашата работа и ние получаваме  „Национален знак за качество“ и “ Европейски знак за качество“. Поздравявам всички ученици от СОУ „Железник“ с получените отличия.

Изказвам благодарност на колегите си:Цонка Паунова, Таня Дончева, Росица Попчева, Мария Цвеева,Николай Николаев,Катя Авджиева,Милена Евтимова,Георги иАни Георгиеви,Таня Пенева,Пламена Динева и Донка Ангелова ,които изразиха съпричастност и допринесоха за успеха на проектите.

Изказвам благодарност на активно участващите ученици в проектите.

За проект FRACT @ TWIN  благодарност на :

Ивелина Красимирова, Полина Стайкова, Мадлен Тодорова,Калина Танева,Надежда Генчева, Аделина Койчева,Кремена Първанова ,Иван Величков, Алберт Тодоров, Станислав ..,Светослав Илиев, Милен Минков,Малин Марков

За проект „Looking ahead through the Eyes of Interactive Education“ благодарност на

Тихомир Желев,Магдалена Велева, Десислава Петрова, Владислав Денев,Виктория…,Малин Марков

Писмо

etw_qualitylabel_6323_en

etw_europeanqualitylabel_6323_en

etw_qualitylabel_7074_en

etw_europeanqualitylabel_7074_en


септември 26, 2009

Участници в интерактивния процес на обучение


Поради изтриването  на материали и по желание на учениците ми,помествам част от запазения снимков материал от изминалата учебна

2008-2009 година.

S6001166 S6001127 S6001233 S6001235 S6001120 S6001315 S6000306 S6000746 Picture 005 S5038624 S5038625 S5038627 S5038628 S5038632 Pictures 106 Pictures 105 Pictures 111 Pictures 117 Pictures 120 Pictures 142 Pictures 144 Pictures 150 S6001128 S6001130 S6001129 S6001134 S6001141 S6001143 S6001144 S6001146 S6001194 S6001196 S6001201

септември 21, 2009

проект Fract@twin


Поради загуба на материалите на дневника ми днес полагам усилия да опиша работата ни по проектFract@twin.

През изминалата 2008-2009 учебна година  от м.февруари до м. юли аз и моите ученици от 9,10,11 и 12 клас участвахме в проект Fract@twin. Този проект е създаден отАнна Алфиери и Таня Картулева в портала eTwinning Portal – Homepage . Той даде възможност за създаване на партньорство между ученици и учители от

SOU „Zheleznik“ Stara Zagora  с учител М. Малинова по покана от

Liceo Scientifico ” L. Siciliani “  от град Catanzaro  с професор Анна Алфиери .

Lykeio “Stavroupolis” Гърция с учители  Anthoula Sofianopoulou  ,Stavros Nikou

Colegiul National Pedagogic ,,Gheorghe Lazar” Cluj- Napoca (Румъния) с учител Marilena Faiciuc

ПГВМ гр.Стара Загора с учител Таня Картулева .

Работейки по проекта ученици и учители си сътрудничиха чрез интернет за споделяне на опит и материали съчетани с учебната програма и извънкласна дейност .

Основен източник за разбиране на света около нас бе сайта на Ваня Милева Fractals , на която изказваме специална благодарност, защото тя ни показа ,че „Природата е най-добрия математик,“ която ни учи как се създава красота с математически знания.

Проекта Fract@twin се основава на подобието, което съществува около нас в природата и в самите нас. Именно поради това този проект е съвместим с различни възрастови групи. Конкретно за нас Подобието в математиката се изучава в България по учебна програма от 9 клас и е застъпено в следващите класове на средното образование.

Нашият принос към проекта е споделяне на опит при създаване учебни материали ,създаване на арт изкуство /приложимо за всички възрастови групи/,  създаване на фрактали със

Sterling2 download page

и създаване на фрактална музика със MIDI програма Reasson .Нашата работа се съчетава с  извънкласна дейност в различни клубове към СОУ Железник от проект „Време за мечти“ за осмисляне на свободното време на учениците.

Този випуск ученици се обучават по стара учебна програма и участието им в проекта им даде възможност да се научат да създават презентации и да работят с различни други програми незалегнали в учебната програма.Това мотивира учениците за практическото прилагане на математически апарат при създаване на фрактална красота.

Под мое ръководство и с помоща на колегите ми Росица Попчева-художник учител, Цонка Паунова, Мария Цвеева-учители по ИТ,Таня Пенева,Пламена Динева-учители по английски език и Николай Николаев-учител по музика учениците създадоха учебни материали за часовете по математика и за ЧК, които споделиха със своите съученици и с европейските си  връстници.

Осъществените скайп разговори със европейските ни партнъори даде възможност за опознаване на учениците и за много емоции.

Учениците по проекта създадоха блог-сайт fractatwin.tk

който бе представен от италианскиге ни партньори на конференция“Математика и реалността“ в университета в Перуджа  .Там те получиха   специален приз , който е възнаграждение за труда на всички участници по проекта.

По молба на учениците ми прилагам част от материалите създадени от тях по проекта :

FractProjectBulgar

Stara Zagoraa.pp

Winter2

The Sound of Mathematics

FractalMusikBG

Fractals-Music

FracArtBG

Албум фрактали

Symmetry

Теорема на Талес2

Paskal

FractalIVA

ФРАКТАЛИ

how to do545SVET

Fractals

Easter
януари 16, 2009

Фрактална геометрия

Filed under: красота,проект FRACT @ TWIN,уроци — Марго Малинова @ 19:10
Tags:

Беноа Манделброт е полски математик, който работи за IBM и през 1977година публикува книгата „Фракталната геометрия на природата“.В нея той обобщава научните резултати постигнати от други математици като Поанкаре,Фату, Кантор, Пеано и Хаусдорф .Фракталът е обект със сложна форма , който се създава чрез цикличното повторение на прост елемент въз основа на предходния -т.н. итерация .Фракталите са подобни сами на себе се на всички нива и мащаби.Съществуват много различни видове фрактали, но по принцип всичко което сме и което  ни заобикаля е фрактално.

Съществуват програми, които при зададени първоначални данни в математически формули и допълнителна обработка създават фрактали , които създават неописуема красота.

Предлагам на всички ,които биха се заинтересовали,  да разгледаме и научим нещо повече  от сайта на Ваня Милева за фракталния свят около нас и вътре в нас. Това е най- добрият сайт за фрактали на български език. В него можете да намерите събрана и подредена  информация за математиката на природата.

Fractals

Създаване на безплатен сайт или блог с WordPress.com.