Дневникът на Марго Малинова

декември 13, 2008

Подготовка за класна работа


Класната работа дава възможност след проведеното обобщение за доказване на по-големи възможности при усвояване на учебния материал.

Пожелавам на всички УСПЕХ !


10kl.doc

9kl1.doc

Реклами

ноември 8, 2008

Задачи за 9 и 10 клас


На вниманието на учениците  от  9 КЛАС

9krab.doc

9kr.doc

На вниманието на учениците от 10 клас

10kr.doc

октомври 28, 2008

Подготовка за контролна работа по математика


kontrolna9-1a

kontrolna9-1b

9kl

9kr

9krab

10kl

10kr

октомври 26, 2008

ЗАБАВНИ ЗАДАЧИ за 6 и 7 клас


ЗАБАВНИ ЗАДАЧИ със ЗНАНИЯ ЗА 6 и 7 клас

/ въвеждане на променливи, съставяне на математически модел-уравнение от първа степен с 1 и 2 неизвестни /

зад.1.

Във физкултурен салон са поставени няколко еднакви по дължина пейки. Ако на всяка пейка седнат по 6 ученика , една от пейките остава незапълнена, като на нея ще има само трима. Ако на всяка пейка се разположат обаче по пет човека, четирима от учениците ще останат прави. Колко ученици и колко пейки има в салона?

(more…)

Create a free website or blog at WordPress.com.