Дневникът на Марго Малинова

януари 13, 2010

Линия – La Linea ( the line )

Filed under: Без категория — Марго Малинова @ 23:41
Tags: , , ,

La Linea („The Line“) is an Italian animated series created by the Italian cartoonist Osvaldo Cavandoli.The cartoon features a man (known as „Mr. Linea“ ). Drawn as a single outline around his silhouette, walking on an infinite line of which he is a part.
This song has a video clip animated in that style:
Gigi D’ Agostino – Blablabla

Реклами

октомври 18, 2009

Графики на функции-интерактивни уроци


Темата за функции и техните графики има особено практическо приложение във почти всички области от нашия живот  и аз много държа да бъдат усвоени тези знания .

Предлагам на учениците си  от 10 клас за самостоятелна работа 3 презентации на моята колежка  Галина Казакова ,които са оценени с голямата награда на град Казан, Русия по проект „Графики на функции“.  Презентациите съдържат теория, упражнение , тест за самопроверка и практическо приложение, като имате възможност за избор и тренировка . Използвайте ги за да се подготвите за предстоящата контролна.

Още веднъж ще се убедите , че езика на математиката не се нуждае от превод.

Графики  7 кл.

Графики  8 кл.

Графики, 9 кл.

Ако мои български колеги имат възможност да използват компютърен кабинет, с тези материали може да се проведе чудесен интерактивен урок .

Представянето  на учебния материал е според руската програма -7,8,9клас, но може да се използва съгласувано по българската учебна програма.

октомври 8, 2009

Квадратна функция


Презентация за квадратна функция съдържаща основни задачи и тест за контролна работа. При разглеждане на основните задачи за графики на квадратна функция  може да се обсъди графичното решение на квадратни неравенства в диалогов режим  .

Презентацията е направена от ученици от 10А  по проект „Интерактивно обучение“  през 2008-2009 учебна  година.

Function

септември 21, 2009

проект Fract@twin


Поради загуба на материалите на дневника ми днес полагам усилия да опиша работата ни по проектFract@twin.

През изминалата 2008-2009 учебна година  от м.февруари до м. юли аз и моите ученици от 9,10,11 и 12 клас участвахме в проект Fract@twin. Този проект е създаден отАнна Алфиери и Таня Картулева в портала eTwinning Portal – Homepage . Той даде възможност за създаване на партньорство между ученици и учители от

SOU „Zheleznik“ Stara Zagora  с учител М. Малинова по покана от

Liceo Scientifico ” L. Siciliani “  от град Catanzaro  с професор Анна Алфиери .

Lykeio “Stavroupolis” Гърция с учители  Anthoula Sofianopoulou  ,Stavros Nikou

Colegiul National Pedagogic ,,Gheorghe Lazar” Cluj- Napoca (Румъния) с учител Marilena Faiciuc

ПГВМ гр.Стара Загора с учител Таня Картулева .

Работейки по проекта ученици и учители си сътрудничиха чрез интернет за споделяне на опит и материали съчетани с учебната програма и извънкласна дейност .

Основен източник за разбиране на света около нас бе сайта на Ваня Милева Fractals , на която изказваме специална благодарност, защото тя ни показа ,че „Природата е най-добрия математик,“ която ни учи как се създава красота с математически знания.

Проекта Fract@twin се основава на подобието, което съществува около нас в природата и в самите нас. Именно поради това този проект е съвместим с различни възрастови групи. Конкретно за нас Подобието в математиката се изучава в България по учебна програма от 9 клас и е застъпено в следващите класове на средното образование.

Нашият принос към проекта е споделяне на опит при създаване учебни материали ,създаване на арт изкуство /приложимо за всички възрастови групи/,  създаване на фрактали със

Sterling2 download page

и създаване на фрактална музика със MIDI програма Reasson .Нашата работа се съчетава с  извънкласна дейност в различни клубове към СОУ Железник от проект „Време за мечти“ за осмисляне на свободното време на учениците.

Този випуск ученици се обучават по стара учебна програма и участието им в проекта им даде възможност да се научат да създават презентации и да работят с различни други програми незалегнали в учебната програма.Това мотивира учениците за практическото прилагане на математически апарат при създаване на фрактална красота.

Под мое ръководство и с помоща на колегите ми Росица Попчева-художник учител, Цонка Паунова, Мария Цвеева-учители по ИТ,Таня Пенева,Пламена Динева-учители по английски език и Николай Николаев-учител по музика учениците създадоха учебни материали за часовете по математика и за ЧК, които споделиха със своите съученици и с европейските си  връстници.

Осъществените скайп разговори със европейските ни партнъори даде възможност за опознаване на учениците и за много емоции.

Учениците по проекта създадоха блог-сайт fractatwin.tk

който бе представен от италианскиге ни партньори на конференция“Математика и реалността“ в университета в Перуджа  .Там те получиха   специален приз , който е възнаграждение за труда на всички участници по проекта.

По молба на учениците ми прилагам част от материалите създадени от тях по проекта :

FractProjectBulgar

Stara Zagoraa.pp

Winter2

The Sound of Mathematics

FractalMusikBG

Fractals-Music

FracArtBG

Албум фрактали

Symmetry

Теорема на Талес2

Paskal

FractalIVA

ФРАКТАЛИ

how to do545SVET

Fractals

Easter
февруари 3, 2009

Красота

Filed under: красота,проект FRACT @ TWIN — Марго Малинова @ 17:51
Tags: , ,

Очаквам да ми се обадят заинтересованите ученици  в СОУ“ Железник“, град Стара Загора за участие в проект Fract@Twin

февруари 2, 2009

Красота – Фрактално изкуство

Filed under: красота,проект FRACT @ TWIN — Марго Малинова @ 20:32
Tags: , ,


Може ли всеки да създаде фрактален образ?

 Ако се интересувате от създаване на нови образи- да! Опитайте и ще видите!

Мисля, че хората, които никога не са направили fractal и които вярват, че изисква математически способност или изчислителни ноу-хау трябва да бъдат насърчавани да опитат.

Първата и най-важна задача е да намерите красива форма – това отнема време. Ако някой е работил с фрактали може  да помогне, но това по никакъв начин не е от съществено значение. Друг въпрос са цветовете на фрактала. Те се избират по усмотрение на художника. При добър избор ще получите фантастична картина.

 Би могло да се твърди, че формата и цветовете са това, което  е всичко.

През 1999г Стефан Фергюсън създава   фракталгенерираща програма с математически формули наречена Стерлинг .   Програма и инструкции за използване на генерираща програма на Стерлинг Фрактали може да намерите тук:
 http://soler7.com/Fractals/SterlingInstructions.html
http://soler7.com/Fractals/Sterling2.html

януари 28, 2009

Красота – Фрактално изкуство


Фрактален рисунък

         


Фрактално изкуство

Създаването на фрактални рисунки се основава на манипулиране на фрактално изображение, което вече е представено чрез  програма за генерирене.на храктали, Създаващите фрактално изкуство  не  създават образа на своите мисли, защото  е много трудно да се предскаже какъв fractal, основан на ново уравнение ще се получи. Фракталната картина няма специфична форма,когато се започва нов фрактал.

 Фракталноста се открива в подобието сред природата ,ако вземете художествена фотография и я манипулирате. Това  е естествения свят на уравнения и тяхното представяне, като изображения. Този невидим свят на уравнения създава  видим чрез математически изчисления чрез съвременните  компютри. Когато някой прави fractal избира фрагмент от модела, който е на целия (безкраен) fractal по собствена преценка.

Фрактала/ fractal / е безкраен в две различни сетива, на макро и микро. На първо място, той продължава до безкрайно големи стойности на координати, т.е. навън във всички посоки от центъра. На второ място, той е безкраен при намаляване до безкрайно малко ,което може да се увеличи  без ограничение (поне на теория), за да се покажат все по-фини детайли. Това е еквивалентно на вземане на пространствени гама-малки и по-малки..

При фракталното изображение има много повече възможности за създаване на изображения, които не са видими в началото, докато в фотографията  те са най-вече ограничени от сцената ,която се заснема. Ако оставим настрана специалните техники , вашата снимка, обикновено е малко повече от един избор на ъгъл и рамката на видимата среда около вас.

Въпреки , че и фотографията  и фракталното изкуство  разчитат основно на един процес на подбор, при фракталите  селекцията има много по-отворен тип и е по- активна и манипулативна. Поради тази причина мисля, че има повече възможности за творчество в фракталното изкуство в сравнение с фотографията.
Креативност
Същността на креативност
та е: (1) на нещо ново като мисъл или направено от човек, и (2)   в известен смисъл конструктивна и променяща се мисъл.
Създаването на  фрактали отговаря на тези критерии
Има (поне) два вид
а творчество – в натура, когато мислим за нова идея и след това го въвеждаме в практиката, както и друго, където осъществяването на  един творчески процес влиза в взаимодействие с материалите , с които се работи , т.е. може да има първоначален образ на това, което художникът се опитва да  произведе или не. И при двата вида, но най-вече във втората, изцяло нови идеи могат да възникнат в резултат на процеса на творческа дейност.

Ние сме част от естествения свят. Така че, когато от  въображението на  художника се стреми да излезе нещо ново, той търси в част от естествения свят, чрез своя човешки ум – чието съдържание във всеки случай се извлича от външния свят – отразяващ своята материалност. Картината или скулптурата е фрагмент на ума на художника ,така както fractal изображението е част от съвкупността на фракталите описани чрез математически формули.

Като човешки същества ние имаме възможност да се възползваме вече от съществуващи елементи за нашите творения. Чрез богатото си  въображение художника взема елементи от тях и ги манипулира до създаването на нова идея или образ.  Скромния фрактален художник  работи с изображенията латентно в математически уравнения. Процесът е сходен, въпреки че в случая художник с богато въображение го прави по-косвено, в смисъл, че са медиирани от памет и въображение. Имайте предвид, че художника вижда образ, съответстващ на fractal уравнението ,което предварително е  съществуваща част от естествения свят, въпреки че тя се нуждае от компютър, за да стане явно. Също така едно произведение на изкуството е част от естествения свят, който изисква от художника умствена дейност, за да се прояви.

Блог в WordPress.com.