Дневникът на Марго Малинова

ноември 27, 2011

Трета работна среща по проект МИМ


Третата работна среща
по проект МИМ се състоя от 20 до 26 ноември в Истанбул Турция. В нея участваха партньорски училища  по проекта от Турция, Франция, Португалия, Италия, Дания,Гърция и България. Тази среща имаше за цел да даде възможност на учителите от различните държави да споделят опит при
преподаването на учебния материал по математика през погледа на историческото развитие на науките и тяхното практическо приложение. Турските ни колеги изнесоха
открити уроци пред учители и ученици по различни учебни предмети. Работата по проекта беше изнесена извън училището в младежкия дом на Истанбул. Учениците от
различните държави сформираха екипи по темите от проекта и бяха ръководени от учителите координатори. Екипа работещ по темата „Златни пропорции” беше ръководен от Енрика
  Италия; ”Уравнения и функции” – Марго Малинова България; „Нула и безкрайност”-Енрика и Марго; „Символи”- Софи Франция ; „Криптология”- Пиер Дания;“Числа“-Пиер и Софи;   „Геометрия”-Севги Турция; „Статистика”- Ана Португалия.  Тези екипи   обобщиха работата по темите   на проекта, която е извършена от националните екипи до момента и представиха пред всички участници в срещата по една обща презентация. Представянето беше направено в  градския културен център на Истанбул. Учениците получиха много аплодисменти за своята работа, а учителите – поздравления.
Ученици и учители имаха възможност да създадат нови приятелства и да подобрят комуникативните си умения на английски език.  След представянето на презентациите учениците от училището домакин изнесе кратък концерт с традиционни турски инструменти и вокали. В концерта се включи и нашата ученичка Полина Стайкова с изпълнение на
българска песен. По време на срещата се осъществи етнически обяд, в който се включиха всички участващи учители и ученици с домашно приготвени храни. Домакините бяха направили много добра организация на работата по проекта и
имаше време да ни покажат най-големите исторически забележителности на Истанбул. 
Навсякъде около нас ние видяхме много геометрия и приложения на математиката.

още снимки

Реклами

ноември 15, 2010

Работна среща по проект „Мостове през историята с математика“


8.11.2010

Представяне на презентации за училищата ,града и страната на партньорите от Италия,Гърция,Дания,Португалия,Турция,Франция.

Етническа вечеря

9.11.2010

Представяне на презентация за СОУ Железник,град Стара Загора, Кратка история на България.

Дискусия-Брейнсторминг за име на сайта и за структурата на сайта на проекта. Дискусия на учителите за съдържанието на сайта на  проекта. Работа на учениците в интернационални групи за изработване на лого на проекта и по съдържанието на темите.

Посещение на Nervi и Boccadasse. Забавни математически игри във влака.

10.11.2010

Туристически поход до Cingue Terre. Откриване на математически закономерности в природата около нас.

11.11.2010

Дискусия за нишките по темите включени в проекта.

Дискусия на учителите за крайния продукт изработен от интернационалните групи.

Работа на учениците в интернационални групи по нишките на темите.

Посещение на Аквариума – дискусия за математиката  в природата – фрактали. Участие в Математически фитнес организиран от университетски преподаватели на тема Фрактали .

12.11.2010

HTML мини курс за ученици и учители. Учениците изготвят HTML страница на интернационалната си група, в която са работили. Учителите съставят план график за бъдещата работа по проекта. Представяне на работата по проекта в TwinSpace  и TwinBlog.

Пътуване до Santa Margherita и Portofino. Решаване на тест по английски език във влака.

Прощална вечеря организирана от учениците – домакини и преподавателя по религия .

Genova

юли 4, 2010

В края на учебната 2009-2010 година


Изминаха няколко  натоварени седмици в края на учебната година:

Учителите бяха натоварени с административна работа по приключване на учебната година : писане на характеристики, приключване на дневници, ученически книжки-бележници и  лични дела.

Зрелостниците получиха своите дипломи за средно образование след успешно положени матури на ДЗИ . Средния успех от матурите е по-нисък от средния успех в дипломите на учениците. Учениците, които не са доволни от показания резултат нямат право да се явят за промяна на оценката . Това би трябвало да се промени в новия правилник за училището, но едва ли ще се случи…Бихме се радвали , ако МОМН приеме предложението ни.

Осъществи се и семинар по математика ,в  който участваха  с голям интерес учениците от 10а,б и 11а,б класове . Представени бяха презентации на партнъорите ни по проект „Bridges through History with Maths “ от Италия, Гърция, Дания, Франция, Турция , Португалия. Математиката е разбираема и без превод, но историческите и биографични части от презентациите затрудняват учениците. Нашите ученици представиха своите презентации за математици, чиито теореми са залегнали в учебния материал и презентации -интерактивни уроци за часовете по математика. В семинара беше включена и презентация за  най-великия старозагорец    Иван Салабашев, с чийто живот и дейност като математик и общественик можем да се гордеем. Предвидените два учебни часа бяха недостатъчни за представяне на подготвеното по проекта от нашите ученици. Много от презентациите не са изпратени по проекта, защото не са преведени на английски език. За следващата година с г-жа Милена Динчева плануваме да се създаде сайт, на който да се качат всички събрани материали. Работата по този проект се извършва на възрожденски принцип в нашето училище .


април 23, 2010

АКЦИЯ-ДА ПОЧИСТИМ ЗЕМЯТА


22 април е ден на земята.

Днес в нашето училище се проведе акция по почистване на тревните площи в училището. За целта г-н Динев беше изготвил схема на разпределение за всеки клас. Моят клас 10а беше разределен на место на което се събира преди часовете и в междучасията. В акцията се включиха много малко ученици, но мисля, че всички  ще научат приказката „Сливи за смет“ в понеделник в моя интерпретация. За отсъстващите си е чиста загуба защото имаше емоции по време и след почистването. Обувките ни бяха полепнали с треви все едно ,че бяха намазани с лепило, което трудно се почиства.

Снимки направени от Габито :

На 24 и 25 април ще има акция по почистване на Стара Загора .

Да се включим по местоживеене!

Да почистим земята!

април 20, 2010

Teamwork and individual performance


Екипна работа и индивидуални резултати

Днес 11А  клас осъществиха работа в екип по зададени контролни задачи върху призма.   Бяха сформирани три екипа по реда на включването на учениците   в учебния час. Работата в екип дава възможност на учениците да опознаят възможностите на своите съученици и да повярват в собствените си възможности. Наблюдението и анализа на работата по екипи е интересно, но затова някой друг път ще споделя. Независимо , че учениците работиха в групи , писмените работи са самостоятелни за всеки от тях и показват индивидуалните им резултати. В края на часа  чух самооценката им : “ И аз допринесох за успеха на нашия екип“, “ И аз знам доста неща „, което показва по-голяма увереност в собствените им възможности.

Похвална  е самоинициативата на Благовеста да преведе от английски език презентация за художника М. С.  Ешер  /когото много хора мислят за математик/ направена от партньорите от Дания по проект Мост през историята с математика   . Има още много презентации, но желаещи да ги преведат няма…

Esher.ppt

Презентация за СОУ  Железник

април 13, 2010

Експерименти


Решаването на задачи по стереометрия за права призма се оказва приятно и интересно за учениците от 11 клас,  когато се използват оригами за създаването им.  Провокацията идва след това от страна на учениците , които предлагат интересни експерименти. Учениците от 11б предложиха практични задачи, като направиха интерактивни връзки между физика и химия, като например -да намерят колко захар на бучки може да се събере в призмата и какво ще е теглото и т.н… Учениците от 11а предложиха експеримент с вода в хартиена призма, който се проведе в междучасието между двата часа които имаха . Изненадващо за мен бе  , че водата не протече.  Още по изненадващо бе предложението да нагреят водата в хартиената призма , което действително се оказа осъществимо. Незнам дали това са бъдещи експериментатори и откриватели и какво предизвиква интереса на някои от учениците към използване на огън, но те ми демонстрираха и горящи ръце без следи от изгаряне , а аз си имах едно на ум да търся фелдшера.

Ако 11б са просто ПРЕКРАСНИ и мога с пълно доверие да ги оставя сами в класната стая , то с 11а не мога да рискувам, защото те са просто НЕПРЕДСКАЗУЕМИ в действията си.

април 2, 2010

Семинар по проект KeyTTT


На 1 април по покана на ДИПКУ участвах на първата работна среща по Коменски проект „КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ – РАБОТА В ЕКИП, ОБУЧЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ „. В този проект участват  образователни организации от Полша, Италия, Норвегия ,Турция и Център за творческо обучение-София. На семинара присъстваха  30 учители от различни градове, преподавали от ДИПКУ и от ПУ“ Паисий Хилендарски „.

Същността  на проекта е   да се обменят добри практики ,като  предостави на учителите методи и инструменти , с които те да организират практически насочен учебния процес в който учениците да  участват като изследователи.

В първата сесия на семинара се осъществи изясняване на понятието ИНТЕГРАЦИЯ чрез използване на метода на „мозъчна атака „/т.е. казваш първото нещо ,  което ти идва на ум когато чуеш думата /. Първата асоциация , която предизвика у мен думата Интеграция е ФРАКТАЛНОСТ- съчетаването на различното , на базата на подобието за постигане на единното .  Интересното бе, че колегите не бяха чували тази дума и  за този подход , така че ми беше много приятно да ги  запозная с работата по проекта Fract@Twin . Тогава колегите се отпуснаха и споделиха за свои проекти и методи в които се използва „интеграция на различности  за постигане на единното “ в учебния процес.

В паузата деца от 24 детстка градина ни поздравиха за Велики четвъртък на Великден. Танците на децата бяха много красиви защото бяха подчинени на неповторимия български ритъм и описваха геометрични фигури.

Във втората сесия на учителите беше поставена задачата да създадат вариант на учебна дейност при която се формират ключови компетентности чрез интеграция. Учителите бяха организирани за работа в екипи по принцип известен само на организаторите. Всяка група избра презентиращ на създадената  от групата структурирана учебна единица ,  за да го представи на останалите колеги на семинара . Представянето беше много вълнуващо и у мен възникнаха нови идеи за интеграция в учебния процес, които ще споделя някой друг път.

А сега, за да не помислите , че това е първоаприлска лъжа , може да се уверите с очите си , като разгледате снимките от днес:
1.04.2010-KeyTTT


Весели празници ни пожелават от Италия:

Поздрав за Великден от Италиямарт 15, 2010

3,15 и Олимпиада по ИТ


От ШЕСТОДНЕВ на Йоан Екзарх из СЛОВО ЗА ЧЕТВЪРТИЯ ДЕН :

“ Обиколката на земята е 252 хиляди стадии; нейният диаметър е повече от 80 хиляди [стадии]. Следователно, като се следва този ред, става ясно, че обиколката на луната е повече от 125 хиляди стадии, а диаметърът ѝ — повече от 40 хиляди. „

Като се следва този ред излиза, че древните българи са познавали числото ПИ

С : d =  ?

252 000 : 80  000= 3 ,15

125 000 : 3, 15 = 40 000+

125 000 : 40  000 = 3, 15

Днес нашето училище посрещна своите ученици и участниците в обласния кръг на олимпиадата по ИТ украсено с върволица от цифри на забележителното ирационално число 3,1415……

03.15 снимки
декември 1, 2009

1.12.2009 Бъди в час


Днешния ден е обявен за световен антиспин ден.

Незнам защо трябва да има точно определен ден за това, но мисля че всеки ден трябва да е антиспин ден – всеки път човек трябва да си има едно наум и да взема необходимата предпазна мярка против болести които засега са неличими.

Като чувам как се разраства броя на заразените и починали от спин си мисля за колко време човешкия род може да изчезне…

Тази година този ден премина под надслов „Бъди в час “ /Този призив е отправен от МЗ/ .

Аз мисля, че призивът трябва да е -„Бъди информиран“ за полово предаваната болест спин и изобщо информацията е най-ценното нещо. Кампанията беше насочена към 7-класниците. Учителите ни по биологиха  направиха малко състезание между 7 класове, а зрители бяха по-малките ученици. Както винаги имаше изработени табла изработени от учениците ,които информираха за болестта на века.

Моите ученици тази вечер от 19 часа са на антиспин купон в синдикалния дом. Отказах на поканата им защото нямам транспорт да се прибера след свършване на купона ,но Ще очаквам снимки или видеоклипчета от тях.

октомври 30, 2009

За 1 ноември-първи носители на почетната стипендия “ Железник“


Днес в СОУ „Железник“ бе организирано тържество по случай деня на народните будители-1 ноември  . Ученици от различни класове бяха подготвили презентации за деня на народните будители . Най-добрите презентации бяха наградени.Носители на наградите са Мариян и Благовеста от 11а клас.

Директора на училището поздрави всички учители и ученици с празника на народните будители и обяви първите носители на почетната  стипендия “ Железник“: Тихомир Арахангелов  от 11а и Десислава Сашева  от 11б, както и носителя на специална стипендия осигурена от спонсор на училището за Анифе Али Кърмъзъ от 10а клас .

Всички ученици и учители бяха в добро настроение и мисля, че ще запомнят този ден …

Снимки от деня

Презентация за Климент Търновски и екзарх Йосиф1

от Полина и Надежда 10А

Презентация за Васил Левски

от Ивелина и Мадлен 10 А

Презентация за Христо Ботев от Мариян 11 АСледваща страница »

Блог в WordPress.com.