Дневникът на Марго Малинова

юни 4, 2010

1 лев

Filed under: Семинарни упражнения,ден — Марго Малинова @ 23:04
Tags:

Преди 130 години на 4 юни влиза в сила наименованието на нашата парична единица

1 български лев  = 1 френски франк

по предложение на Йосиф Ковачев .

КРОСС

ДНЕС

1 български лев  = 3.35386 френски франк

БНБ

Advertisements

октомври 26, 2008

ЗАБАВНИ ЗАДАЧИ за 6 и 7 клас


ЗАБАВНИ ЗАДАЧИ със ЗНАНИЯ ЗА 6 и 7 клас

/ въвеждане на променливи, съставяне на математически модел-уравнение от първа степен с 1 и 2 неизвестни /

зад.1.

Във физкултурен салон са поставени няколко еднакви по дължина пейки. Ако на всяка пейка седнат по 6 ученика , една от пейките остава незапълнена, като на нея ще има само трима. Ако на всяка пейка се разположат обаче по пет човека, четирима от учениците ще останат прави. Колко ученици и колко пейки има в салона?

(more…)

април 2, 2008

Упражнения в 5-ти клас

Filed under: Семинарни упражнения — Марго Малинова @ 22:27
Tags: ,

 

 

Семинарното упражнение е форма на самостоятелна работа за учениците. Предлагам на учениците сами да подготвят задача, в която да се използват теоретичните знания за решаване на практически проблем от тяхното ежедневие. Учениците се консултират по всички възникнали въпроси. В часа те сами предлагат задачата на своите съученици-прочитат, записват на дъската, могат да предложат някой техен съученик да реши задачата или те самите да запишат решението и.

Ето някои задачи предложени от учениците по теми.

(more…)

Create a free website or blog at WordPress.com.