Дневникът на Марго Малинова

юни 4, 2010

1 лев

Filed under: Семинарни упражнения,ден — Марго Малинова @ 23:04
Tags:

Преди 130 години на 4 юни влиза в сила наименованието на нашата парична единица

1 български лев  = 1 френски франк

по предложение на Йосиф Ковачев .

КРОСС

ДНЕС

1 български лев  = 3.35386 френски франк

БНБ

Реклами

октомври 26, 2008

ЗАБАВНИ ЗАДАЧИ за 6 и 7 клас


ЗАБАВНИ ЗАДАЧИ със ЗНАНИЯ ЗА 6 и 7 клас

/ въвеждане на променливи, съставяне на математически модел-уравнение от първа степен с 1 и 2 неизвестни /

зад.1.

Във физкултурен салон са поставени няколко еднакви по дължина пейки. Ако на всяка пейка седнат по 6 ученика , една от пейките остава незапълнена, като на нея ще има само трима. Ако на всяка пейка се разположат обаче по пет човека, четирима от учениците ще останат прави. Колко ученици и колко пейки има в салона?

(more…)

април 2, 2008

Упражнения в 5-ти клас

Filed under: Семинарни упражнения — Марго Малинова @ 22:27
Tags: ,

 

 

Семинарното упражнение е форма на самостоятелна работа за учениците. Предлагам на учениците сами да подготвят задача, в която да се използват теоретичните знания за решаване на практически проблем от тяхното ежедневие. Учениците се консултират по всички възникнали въпроси. В часа те сами предлагат задачата на своите съученици-прочитат, записват на дъската, могат да предложат някой техен съученик да реши задачата или те самите да запишат решението и.

Ето някои задачи предложени от учениците по теми.

(more…)

Създаване на безплатен сайт или блог с WordPress.com.