Дневникът на Марго Малинова

март 17, 2012

Проект МИМ на 3.14


На 14 март се отбелязва световния ПИ ден посветен на числото 3,14…

На този ден в мултимедийната зала се проведе комбиниран урок от г-жа Пламена Динева и г-жа Малинова. Бяха представени презентации по математика на английски език изработени от учениците работещи по проект Мостове през Историята с Математика.   Учениците от 11 и 12 клас почетоха паметта на Лайбниц, който въвежда съвременното означение на числото  ПИ, като посрещнаха с овации презентацията за неговия принос към развитието на математиката . 

 Учениците  проявиха интерес и дискутираха  представената презентация по темата „Нула и кръговете на живота „,а презентациите за „Приложение на функциите в живота “ ,“Визуализация на уравнения“ и „Функции и музика“ предизвикаха много емоции и овации. 

Интересни презентации изработени по проект МИМ ще намерите тук.

Реклами

февруари 1, 2012

В крак с времето


През 2008 година министърът на образованието и науката Даниел Вълчев даде официалното начало на пилотния проект „Електронни дневници“ в избрани училища. В рамките на този проект всеки учител  получи персонален лаптоп за да го използва  в рамките на учебния час и да нанася информация за оценки и отсъствия на учениците. Въведената информация трябваше да даде възможност на МОН за обобщаване и  анализиране на  информацията,така че  да се  планират оперативни мерки за подобряване на учебния процес. За съжаление този проект не можа да обхване всички училища на страната ни и целите му не бяха изпълнени.

Много ентусиазирани учители  потърсиха друга възможност за въвеждане на електронни дневници в училищата си. Сам по себе си един електронен дневник не е достатъчен за да се осъществи контакта между учители и родители, които са загрижени за развитието на децата.

Ето защо избора на директора на СОУ“Железник“ Донка Ангелова за  регистрация на училището ни в системата „Електронно училище“ http://bgclass.net/default.aspx е в крак с времето. Днес тя запозна  учителите на СОУ“Железник“ с преимуществата на системата и даде указание за работата в нея.  Тази система предлага не само електронен дневник,  възможност за изготвяне на всички административни справки, но и осъществяване на комуникация между родители и учители. Системата предлага също използване на форум по теми предложени от учители или родители,  създаване на база данни с учебни материали по различните учебни предмети, галерия от снимки на класовете и други. Госпожа Ангелова съвместно с Живка Попдончева вече са регистрирали учителския екип на училището ни. Предстои учителите да регистрират родителите на учениците си. Предстои да вървим в крак с времето за да изпълним поставените си цели в името на едно по-добро бъдеще за децата ни.

Да си пожелаем ползотворна работа !

юни 26, 2011

ПОКАНА


юли 6, 2010

проект Bridges through History with Maths


За ученици, учители и родители, които се интересуват :

eTwinning  пространството на проект“ Bridges through History with Maths“

Може да видите много презентации на английски език изработени от учениците от Испания, Португалия, Франция, Италия,Гърция,Турция,Дания и нашето участие от България.

Проекта “ Bridges through History with Maths “ ще продължи през  следващата учебна година по Секторна програма „Коменски“Многостранни партньорства!

Да ни е честито!!!

С пожелание за весела ваканция!

Доналд и вълшебната страна на математиката

математика в природата

юли 4, 2010

В края на учебната 2009-2010 година


Изминаха няколко  натоварени седмици в края на учебната година:

Учителите бяха натоварени с административна работа по приключване на учебната година : писане на характеристики, приключване на дневници, ученически книжки-бележници и  лични дела.

Зрелостниците получиха своите дипломи за средно образование след успешно положени матури на ДЗИ . Средния успех от матурите е по-нисък от средния успех в дипломите на учениците. Учениците, които не са доволни от показания резултат нямат право да се явят за промяна на оценката . Това би трябвало да се промени в новия правилник за училището, но едва ли ще се случи…Бихме се радвали , ако МОМН приеме предложението ни.

Осъществи се и семинар по математика ,в  който участваха  с голям интерес учениците от 10а,б и 11а,б класове . Представени бяха презентации на партнъорите ни по проект „Bridges through History with Maths “ от Италия, Гърция, Дания, Франция, Турция , Португалия. Математиката е разбираема и без превод, но историческите и биографични части от презентациите затрудняват учениците. Нашите ученици представиха своите презентации за математици, чиито теореми са залегнали в учебния материал и презентации -интерактивни уроци за часовете по математика. В семинара беше включена и презентация за  най-великия старозагорец    Иван Салабашев, с чийто живот и дейност като математик и общественик можем да се гордеем. Предвидените два учебни часа бяха недостатъчни за представяне на подготвеното по проекта от нашите ученици. Много от презентациите не са изпратени по проекта, защото не са преведени на английски език. За следващата година с г-жа Милена Динчева плануваме да се създаде сайт, на който да се качат всички събрани материали. Работата по този проект се извършва на възрожденски принцип в нашето училище .


януари 28, 2009

Красота – Фрактално изкуство


Фрактален рисунък

         


Фрактално изкуство

Създаването на фрактални рисунки се основава на манипулиране на фрактално изображение, което вече е представено чрез  програма за генерирене.на храктали, Създаващите фрактално изкуство  не  създават образа на своите мисли, защото  е много трудно да се предскаже какъв fractal, основан на ново уравнение ще се получи. Фракталната картина няма специфична форма,когато се започва нов фрактал.

 Фракталноста се открива в подобието сред природата ,ако вземете художествена фотография и я манипулирате. Това  е естествения свят на уравнения и тяхното представяне, като изображения. Този невидим свят на уравнения създава  видим чрез математически изчисления чрез съвременните  компютри. Когато някой прави fractal избира фрагмент от модела, който е на целия (безкраен) fractal по собствена преценка.

Фрактала/ fractal / е безкраен в две различни сетива, на макро и микро. На първо място, той продължава до безкрайно големи стойности на координати, т.е. навън във всички посоки от центъра. На второ място, той е безкраен при намаляване до безкрайно малко ,което може да се увеличи  без ограничение (поне на теория), за да се покажат все по-фини детайли. Това е еквивалентно на вземане на пространствени гама-малки и по-малки..

При фракталното изображение има много повече възможности за създаване на изображения, които не са видими в началото, докато в фотографията  те са най-вече ограничени от сцената ,която се заснема. Ако оставим настрана специалните техники , вашата снимка, обикновено е малко повече от един избор на ъгъл и рамката на видимата среда около вас.

Въпреки , че и фотографията  и фракталното изкуство  разчитат основно на един процес на подбор, при фракталите  селекцията има много по-отворен тип и е по- активна и манипулативна. Поради тази причина мисля, че има повече възможности за творчество в фракталното изкуство в сравнение с фотографията.
Креативност
Същността на креативност
та е: (1) на нещо ново като мисъл или направено от човек, и (2)   в известен смисъл конструктивна и променяща се мисъл.
Създаването на  фрактали отговаря на тези критерии
Има (поне) два вид
а творчество – в натура, когато мислим за нова идея и след това го въвеждаме в практиката, както и друго, където осъществяването на  един творчески процес влиза в взаимодействие с материалите , с които се работи , т.е. може да има първоначален образ на това, което художникът се опитва да  произведе или не. И при двата вида, но най-вече във втората, изцяло нови идеи могат да възникнат в резултат на процеса на творческа дейност.

Ние сме част от естествения свят. Така че, когато от  въображението на  художника се стреми да излезе нещо ново, той търси в част от естествения свят, чрез своя човешки ум – чието съдържание във всеки случай се извлича от външния свят – отразяващ своята материалност. Картината или скулптурата е фрагмент на ума на художника ,така както fractal изображението е част от съвкупността на фракталите описани чрез математически формули.

Като човешки същества ние имаме възможност да се възползваме вече от съществуващи елементи за нашите творения. Чрез богатото си  въображение художника взема елементи от тях и ги манипулира до създаването на нова идея или образ.  Скромния фрактален художник  работи с изображенията латентно в математически уравнения. Процесът е сходен, въпреки че в случая художник с богато въображение го прави по-косвено, в смисъл, че са медиирани от памет и въображение. Имайте предвид, че художника вижда образ, съответстващ на fractal уравнението ,което предварително е  съществуваща част от естествения свят, въпреки че тя се нуждае от компютър, за да стане явно. Също така едно произведение на изкуството е част от естествения свят, който изисква от художника умствена дейност, за да се прояви.

март 6, 2008

Семинар по математика в 12 клас


Проведен на 3-ти май 2007 година, СОУ „Железник“,Стара Загора

Семинарът е форма на обучение при която учениците проявяват по-голяма самостоятелност в учебно-познавателната си дейност.За да участвуват в семинар по математика учениците трябва да са натрупали опит в семинарни упражнения.Учениците самостоятелно събират информация за приложения на математиката в интересуващите ги области от живота и изготвят материали с практическа насоченост.Те са силно мотивирани от желанието да покажат пред своите съученици от какво се интересуват.

(more…)

март 16, 0014

Проект МИМ на 3.14


На 14 март се отбелязва световния ПИ ден посветен на числото 3,14…

На този ден в мултимедийната зала се проведе комбиниран урок от г-жа Пламена Динева и г-жа Малинова. Бяха представени презентации по математика на английски език изработени от учениците работещи по проект Мостове през Историята с Математика.   Учениците от 11 и 12 клас почетоха паметта на Лайбниц, който въвежда съвременното означение на числото  ПИ, като посрещнаха с овации презентацията за неговия принос към развитието на математиката . 

 Учениците  проявиха интерес и дискутираха  представената презентация по темата „Нула и кръговете на живота „,а презентациите за „Приложение на функциите в живота “ ,“Визуализация на уравнения“ и „Функции и музика“ предизвикаха много емоции и овации. 

Интересни презентации изработени по проект МИМ ще намерите тук.

Създаване на безплатен сайт или блог с WordPress.com.