Дневникът на Марго Малинова

юни 20, 2012

Шахматен турнир“Тракийско конче“


Турнира се провежда за четвърти път в град Стара Загора . В него участваха около 60 деца от 5 до 14год в 7 кръга по щвейцарска система.

Класираните от 1 до 6 място получиха медали, грамоти и парични награди осигурени от организаторите на турнира НЧ“Д.Благоев“ и община СтараЗагора. Сред наградените са и Николета и Валентина от СОУ“Железник“. Турнира се превърна в истински празник за всички участници.

       

 

Реклами

юни 2, 2012

Задачите на Христо Ботйов


Христо Ботйов…така се е подписал  известния на всички ни Ботев. Бил е учител в българско село Зарубаевка  на Бесарабия,  Александрия и Измаил в Румъния за  около 2 години и подготвя превод на руски сборник със  задачи по математика за начална степен, като адаптира текста и руските наименования на паричните единици, мерки и теглилки – рубла, копейка, фут, пуд и пр.,като ги  заменя с български – грош, пара, кило и др. Руските селища и имена на действащи в задачите лица заменя с български. Проф. Вера Бойчева-изследовател на сборника- установява , че в  „задачи за упражнение“ Ботев е взел от оригинала само 9 задачи, а останалите 47 е измислил сам. Това са задачи свързани с българската  история, география, бит  и  задачи, които съдържат знания от сферата на биологията, астрономия и физика, биографии на видни учени ,  търговия и религия . 

Някои от задачите измислени от Ботев, които намерих :

зад.1

„Асен и Петър освободиха България от игото на гърците в 1190 г. След 216 години България падна под властта на турците. В коя година отечеството ни изгуби своята свобода?“
зад.2

„Турците покориха Сърбия в 1459 година и владяха над нея цели 371 години. В коя година Сърбия доби свободата си?“
зад.3

„България падна под властта на турците в 1396 г.

Колко години тя
добрува под сянката
на султаните?

(До която година искате.)“
зад.4

„Борис, цар български, приел християнската вяра в 862 година, а Владимир, княз руски, в 988 г. Колко години българите са се покръстили по-напред от русите?“

„Борис, цар Български, принял християнската вяра в 862 година, а Владимир, княз русски, в 988 г. Колко години българите са се покръстили по-рано от руссите?“
зад.5

„Турската държава за 1873 г. е имала 20 637 210 лири приход, а разход 21 404 450. В разходът влазят и разноските за народното просвещение, които са били 82 025 лири, и цивилната листа на Н. В. Султанът, която е 1 126 840 лири повече, отколкото са разноските за просвещението. Намерете колко лири са недостигнали на държавата в 1873 г. и от колко лири се състои цивилната листа на Н. В.?“
зад .6

„Свинята се праси два пъти в годината, средньо число по 9 прасета. Ако имаш 12 свини, то за две години колко щат да станат, ако половината от опрасените първата година се опрасят и тия два пъти през втората?“

зад.7
„Българската екзархия се състави преди 4 години, т.е. след 103 години от подчинението на Охридската патриаршия под цариградската, а охридската патриаршия падна след 542 години от основаването на търновския патриархат. Кажете ми в коя година се е основал първият патриархат търновски и в коя първият екзархат български?“   

 зад.8
“ В Европа има 250 900 000 жители, в Азия – 450 000 000, в Африка – 120 000, в Америка – 58 660 000 и в Австралия – 20 600 000. Колко жители има по сичката земя?“ 

зад.9
„Колко кости има в човешкото тяло, ако в гръбнака има 26 кости, в кратуната /черепа/ – 8, в лицето – 14, в дъното на езика – 1, в гърдите – 25, в ръцете – 64 и в краката – 62?“

зад.10
 „Христофор Колумб откри Америка в 1402 г., а французката революция стана на 1793 г. Колко години са изминали от откриването на Америка до франц. революция и от французката революция досега /1874 г./“ 

зад.11
„Слънцето е далеч от Земята 20 082 000 географически мили, а месечината – 51 480 мили. Колко мили месечината е по-близко до Земята и Слънцето?“

зад.12
„Планетата Юпитер, като се върти около оста си, върви 17 пъти по-бързо от звука. Кажете ми колко лакте би преминала тая звезда в един час, ако гласът преминува 531 лакета в една секунда?“

Господа министри, колко хубаво би било този сборник отново да се преиздаде…

ПОКЛОН ПРЕД БОТЙОВ!!!

април 17, 2012

Дескриминация на шахматен турнир в Стара Загора


На 17 априлсе състоя турнир по шахмат в рамките на  общинските игри на община Стара Загора. Въпреки, че турнира е обявен за отборен Организаторите бяха подготвили купи за победителите надписани само за момчета. Нашия отбор се състоеше само от момичета . Въпреки дескриминацията момичетата играха с удоволствие. Това беше шахматен празник за нашите амазонки, както ги нарече съдията на турнира Цонева.

март 31, 2012

Проект Мостове през Историята с Математика


На 27 март учениците от 11 и 12 клас бяха запознати с

Дневника на последната работна среща по проект МИМ

17.03.2012

Българският екип от учители и ученици отпътува от Стара Загора за София с автобус . Наемаме таксита ,които ни закарват до летище София на терминал 2. Пътуваме със самолет до Париж и пристигаме на летище Charles de Gaulle. Качваме се на метрото, а след това на автобус и късно вечерта пристигаме в хотел EURO. Там ни очаква приятелка на г-жа Ангелова -Румяна Шибилева–бивш учител по френски език в СОУ”Железник” ,която ни е изпратила много добро описание как да стигнем до тук . Тя ни помага да се настаним и се уговаряме за малкото време, което имаме до полета за Ла Рошел на другия ден  да ни покаже най-големите забележителности на Париж.

18.03.2012

За няколко часа Румяна Шибилева успява да ни покаже най-известните исторически  места на Париж и да ни разкаже за тях. Интерес за нас представлява Нотр Дам, за който знаем, че е спасен от разруха от Кольо Фичето. Знаем, че Кольо Фичето открива подпочвена вода и я извежда на площада пред катедралата като прави малка чешма. Оглеждаме се, но не откриваме такава чешма. Самите французи казват, че Нотр Дам е бил спасен от неизвестен майстор. Румяна обещава да постави задача на своите ученици да направят изследване по тази история. На площада пред Нотр Дам Румяна ни показва така наречената нулева точка от която се мерят разстоянията до други точки от Париж и по света. Тя ни разказва интересна история за най-прочутата забележителност на Париж-Айфеловата кула и ни завежда до там. Пред кулата има огромно количество хора от целия свят. Питаме се дали ще ни стигнат 2 часа за да се качим и ние. Наблюдаваме колко хора се качват за 5 минути и колко има пред нас и решаваме успешно задачата.Качваме се на кулата построена от Айфел ,обикаляме и пред нас се открива целия Париж. Слизаме, не губим време , хващаме метрото ,връщаме се в хотела и от там на летище Орли. Качваме се на невероятно малко самолетче,което  ни закарва до Ла Рошел. Там ни очаква Кристоф и негови ученици. Учениците заминават при домакините си, а учителите се настаняват в хотел Paris.

19.03.2012

Софи взема учителите от хотела и ни завежда в училището „Екзюпери”. Учениците пристигат със своите домакини. Посрещат ни празнично украсени с всички замена на партньорите по проекта. Показват ни базата на училището. Директора на училището ни посреща  и ни пожелава приятна и успешна работа. Софи дава указание за работа с операционната система от тип Линукс-Ubuntu.  Учениците се разпределят по теми на проекта с ръководители –учители отговарящи по темите. Темите  „Златни пропорции” ,,”Нула и безкрайност” „Случайности”,”Аналитична геометрия” ”са приключени,а темите ”Уравнения и функции” и ”Числа”са почти приключени .  Работи се по нова тема”История на тригонометрията” предложена от учениците като допълнение към темата „Аналитична геометрия”. Ана , Севги и Пиер ръководят учениците по новата тема, Енрика – символи към тема „Числа“, Марго и Софи –личности на математици/Пеано,Архимед,Тарталя,Кардано,Сципион,Франсоа Виет, Рене Декарт,Галоа,Абел,Джон Атанасов/ . Много португалски ученици са работили по темата Уравнения и функции, като са използвали събрания материал по темата в E-Twinning от партньорите в проекта и са изготвили презентации за уравнения и методите им за решаване,анализ на функции и построяване на графики.  На обяд се организира етнически обяд, в който участват всички партньори които са донесли нещо традиционно от своята страна. След обяда учениците продължават своята работа. В 16 часа учениците са готови с презентацията за Франсоа Виет и я представят пред участниците в проекта. В 17часа Кристоф ни покани в своя час по физика . Учебния час продължава 50 минути.Той изнася  урок с използване на правоъгълна Декартова координатна система, която той нарича картезианска и не споменава нито дума за Рене Декарт. Класът се състои от 30 ученика. Кристоф провежда  учебен час чрез използване на интерактивна мултимедия и интернет. Той проверява учениците, изпитва и веднага го отразява в електронен дневник. Преподаването се основава на интерактивни методи за обучение-използва се дискусия и самостоятелна работа на учениците.

В края на деня се състоя  съвещание на учителите на която беше обсъдена работата на учениците по екипи,тяхнато представяне и възникналите проблеми при работата с операционната система Ubuntu.

20.03.2012

Посетихме родния град на Франсоа Виет. Известния на всички български ученици Франсоа Виет с неговите формули за корените на квадратно уравнение е неизвестен за учениците от партньорските ни училища и дори за френските ученици. Каква ирония. Учениците бяха разделени на групи и учителите координатори бяха поставени за техни отговорници. С разтреперени пръсти държахме книга на Франсоа Виет отпечатана през 16век  на латински език и преведена на почти всички говорими езици по света. Стояхме развълнувани пред  дома на Франсоа Виет  и видяхме, че архитектурата  се отличава от общо приетите норми за града Фонтен ле Конг, френската провинция Пуату/ Fontenay-le-Comtе (Vendée/. 

Този ден за всички беше организиран пикник и посещение на бавна река с лодки където бе проведен урок по биология и география.

21.03.2012

В 8.15 сме отново в училището. Работа по групи за довършване на общите презентации на учениците и синхронизиране с операционната система. Определено труден ден за всички. Всички класни стаи в училището са снабдени с компютри , но за проекта са отделени 2-3 стаи , а учебния процес на училището протича нормално. С цялата оргаанизация се е нагърбила Софи. Групата работеща по темата уравнения и функции беше разделена на екипи по2-3 ученика и работеше в различни стаи. Енрика и Пламена помагат на Софи да се организира работата на учениците. Енрика помага на различните групи при синхронизацията на презентациите. Пламена помага на всеки от участниците за тяхното представяне. На помощ се претече съпругът на Софи- Рафаел,Пиер  и Малин.

Следва спортен полуден-турнир по бадминтон. Отново Софи организира турнира. Учителите присъстват и отговарят  състезанията да протекат без инциденти. Турнира приключва в 17.30.

Френските ученици, които пропускат часовете си при Софи се занимават със самоподготовката си и подреждат изложба във фоаето на училището с карикатури на тема „трудна математика”.

Разходка за учителите до остров Ре и вечеря в традиционен рибен ресторант. Вечерна разходка на учениците участващи по проекта с техните домакини.

22.03.2012

Разходка из приказно белия чист град Ла Рошел. Учениците се събират в училището и биват разделени на няколко  интернационални групи с  отговорници учители от различните партньорски училища. Една от групите се поема от Пламена.  Във всяка група имаше френски учители и ученици, които се бяха подготвили и изнесоха  лекции за посетените исторически забележителности.  Учителите отговарят за групата, която са поели да бъде върната в училището в края на учебния ден до 18часа. Учениците участващи в проекта се срещат със своите домакини ,които са имали нормален учебен ден.

23.03.2012

Учениците участващи в работната среща представиха своята екипна работа. Пред всички участници бяха представени презентации на ученици от Италия , които нямаха възможност да участват в работната среща поради подготовка за кандидатстудетски изпити. Група ученици правят оценка на работата по проекта и споделят интересни смешни и тъжни моменти случили се по време на  работните срещи. Всяко представяне беше посрещано с интерес от присъстващите ученици и учители и аплодирано. След  приключване на семинара учителите оформиха кръг и се проведе задушевен приятелски разговор. Всички колеги  се изказаха за работата по проекта през двете години и изразиха съгласието си, че могат да бъдат доволни от постигнатите резултати относно работата с учениците. Изразено бе мнението ,че с опознаването на ученици и учители се появява доверие и приятелство, което помага  по ефективно да бъдат сформирани екипи за обща работа. На работните срещи сформираните екипи се справят по-бързо и се представят по-качествено. Определено използването на екипната работа по математика повишава мотивацията на учениците за по-активно включване в учебния процес. Нараства желанието на учениците да изучават по задълбочено английски език. Обменят се знания по информационни технологии между учениците и учителите участващи в проекта. Нараства самочувствието и увереността на учениците при презентиране на тяхното изследване за различни математици и приложение на математиката в различни области от живота. Всички благодариха на Софи за отличната организация на работната среща, а тя се  разплака . На вечерното парти Софи раздаде на всички своето прочувствено писмо, което изразяваше това което не успя да каже . Вечерята е приготвена от персонала на училищния стол, който по време на работната среща беше приготвял различни традиционни храни по рецепти на участващите партньори в проекта. След вечерята в стола на училището се състоя  концерт . В него участваха  учители и ученици от училището домакин. Ученици от Португалия и Италия участващи в проекта участваха с музикален поздрав. Вечерта завърши с  дискотека. Прегръдки за раздяла и обещания за нови срещи на участващите партньори по проекта.

24.03.2012

Кристоф е на летището, а Софи е на гарата и изпращат партньорите участващи в работната среща в Ла Рошел.

Българската група отпътува от Ла Рошел за Париж с влак 5.40часа,прехвърляне с автобус до летище Шарл Де Гол,полет със самолет до София,придвижване с такси до автогарата,пристигане с автобус в Стара Загора 21.30часа.

Снимков материал по дни  http://www.facebook.com/margomalinova?sk=photos

Презентации на учениците http://matematikappt.wordpress.com/comenius-ppt/

март 17, 2012

Проект МИМ на 3.14


На 14 март се отбелязва световния ПИ ден посветен на числото 3,14…

На този ден в мултимедийната зала се проведе комбиниран урок от г-жа Пламена Динева и г-жа Малинова. Бяха представени презентации по математика на английски език изработени от учениците работещи по проект Мостове през Историята с Математика.   Учениците от 11 и 12 клас почетоха паметта на Лайбниц, който въвежда съвременното означение на числото  ПИ, като посрещнаха с овации презентацията за неговия принос към развитието на математиката . 

 Учениците  проявиха интерес и дискутираха  представената презентация по темата „Нула и кръговете на живота „,а презентациите за „Приложение на функциите в живота “ ,“Визуализация на уравнения“ и „Функции и музика“ предизвикаха много емоции и овации. 

Интересни презентации изработени по проект МИМ ще намерите тук.

март 9, 2012

Областен кръг по ИТ в СОУ“Железник“


 За поредна година СОУ“Железник “ е домакин на областния кръг на олимпиадата по ИТ и Информатика. Учениците са създали и представят интерактивни презентации по различни учебни дисциплини, мултимедийни приложения и сайтове.

   

март 7, 2012

Проект МИМ


На 7 март се състоя среща на екипа на СОУ“Железник“ с родителите на учениците, които ще участват в последната мобилност до Ла Рошел- Франция по проект „Мостове през Историята с Математика“ . 

 

март 6, 2012

Конкурс


Конкурс за КОМИКС на тема:

„Моята Мобилност“

Тази мобилност носи много положителни емоции, но и много предизвикателства.

Участниците трябва да представят  различни случки – комични или тъжни – от техните пътувания извън България, а тези които не са пътували да изложат своите идеи и мечти за света извън България.

Участието може да е индивидуално или в екип.

Всички желаещи да участват следват да изпратят до 30.04.2012 по пощата  на адреса на организатора(София 1000, ул. „Граф Игнатиев“ 15, ет. 3, ЦРЧР – За конкурса с комикси)

следните документи:
1. Формуляр за участие;
2. Комикс на хартия и електронна версия.

Изискванията за изработване на предложенията за комикси:
• Размер на хартиения носител: А3 (29,7 см / 42 см)
• Размер на дигиталното изображение: А3 на 300 pixels/ inch (3508 pixels/ 4961pixels) 2
• Формат на файловете: JPG; PSD; TIFF; PNG; TGA; PDF
• Техника на изпълнение: СВОБОДНА

Tова включва молив, туш с перо, акварел, темпера и всякакви графични и смесени техники за работите на хартия.

Дигиталните творби могат да бъдат изпълнени на всички видове 2D и
3D методи за създаване на изображения

НАГРАДИ

1. Категория „Ученици“ 10-12 клас:
1-ва награда: 500лв., 2-ра награда: 300лв., 3-та награда: 200лв.
2. Категория „Студенти“:
1-ва награда: 1000лв., 2-ра награда: 600лв., 3-та награда: 400лв

3.Поощрителни награди

За повече информация:

ЦРЧР

ЦРЧР

 

февруари 22, 2012

Международни пролетни училища 2012


Краен срок да заявите желанието си за участие: 4 март 2012 г. 
Двуседмични международни пролетни училища в Македония и Румъния ще са посветени на темите „Екология“ и „Гражданска активност“ 
Изисквания:
– Възраст от 18 до 27 г.
– Възможност за обсъждане на английски език
– Мотивация и време, за да участват във всяка стъпка на програмата

http://www.balkansletsgetup.org/

февруари 1, 2012

В крак с времето


През 2008 година министърът на образованието и науката Даниел Вълчев даде официалното начало на пилотния проект „Електронни дневници“ в избрани училища. В рамките на този проект всеки учител  получи персонален лаптоп за да го използва  в рамките на учебния час и да нанася информация за оценки и отсъствия на учениците. Въведената информация трябваше да даде възможност на МОН за обобщаване и  анализиране на  информацията,така че  да се  планират оперативни мерки за подобряване на учебния процес. За съжаление този проект не можа да обхване всички училища на страната ни и целите му не бяха изпълнени.

Много ентусиазирани учители  потърсиха друга възможност за въвеждане на електронни дневници в училищата си. Сам по себе си един електронен дневник не е достатъчен за да се осъществи контакта между учители и родители, които са загрижени за развитието на децата.

Ето защо избора на директора на СОУ“Железник“ Донка Ангелова за  регистрация на училището ни в системата „Електронно училище“ http://bgclass.net/default.aspx е в крак с времето. Днес тя запозна  учителите на СОУ“Железник“ с преимуществата на системата и даде указание за работата в нея.  Тази система предлага не само електронен дневник,  възможност за изготвяне на всички административни справки, но и осъществяване на комуникация между родители и учители. Системата предлага също използване на форум по теми предложени от учители или родители,  създаване на база данни с учебни материали по различните учебни предмети, галерия от снимки на класовете и други. Госпожа Ангелова съвместно с Живка Попдончева вече са регистрирали учителския екип на училището ни. Предстои учителите да регистрират родителите на учениците си. Предстои да вървим в крак с времето за да изпълним поставените си цели в името на едно по-добро бъдеще за децата ни.

Да си пожелаем ползотворна работа !

Следваща страница »

Блог в WordPress.com.