Дневникът на Марго Малинова

април 30, 2010

Тест за 7 клас по математика

Filed under: 7 клас,АНАЛИЗИ — Марго Малинова @ 22:25
Tags: , ,

Днес присъствах на съвещание на математиците от Стара Загора по повод външното оценяване на учениците от 7 клас. Новият ни инспектор по математика г-н Александър Буров сподели мнението си по критериите за външното оценяване дадени от МОМН , което се покрива с мнението на колегите по математика и което вече съм изказвала в дневника си.

За съжаление МОМН с нищо не е променила вида или указанията за външното оценяване по математика въпреки изказаните мнения и препоръки на учителите на проведените септемврийски съвещания в началото на учебната година. Нещо повече, избранияг за най-добър тест предложен от учители е  вариант ,който  е аналогичен на  предложения от министерството.

Тъй като теста в първи модул съдържа задачи, които спокойно могат да бъдат включени и във втори модул, а зад.26,27 и 28 от втори модул изискват пълното разписване на решението за достигане на краен резултат, който се изисква и се оценява по указание от МОМН , то учениците биха били ощетети в случай ,че не достигнат да верния отговор, то проверяващите в Стара Загора ще проверяват и оценяват и черновите на писмените работи.  Чест прави на г-н Буров , че отсега се ангажира с това решение в полза на учениците, преди МОМН да е дало подобно указание.

Така, че скъпи седмоскласници ,съветваме Ви да  разписвате решенията  на задачите върху черновите  .

Съветваме Ви – разпечатайте Test-7 klas-matematika-2010.doc и проверете своите възможности. В сайта на МОМН има още тестове по математика и БЕЛ,които са формат.pdf, които също можете да разпечатате.

Желаем Ви успешно представяне на външното оценяване !Реклами

декември 23, 2009

Тест за 7 клас 2010-Светъл лъч в българското образование огрява седмокласниците


За първи път от много тодини насам седмокласниците ще имат възможност да покажат на външно оценяване спокойно своите знания и умения по математика .  Формата на изпита е тест от 25 задачи от изучавания учебен материал, който ще се решава за 1 час . Учениците които ще кандидатстват за профилирани гимназии ще полагат по желание тест-втори модул , състоящ се от 5 задачи с повишена трудност . За 3 от задачите се изисква само отговор, а за 2 от тях обосновано решение  .  Примерния тест показва, че на задачите, които се изисква само отговор не може да бъде даден без пълното им решаване . Може би по добре ще бъде учениците да направят по желание  запис на решението си   , защото едно малко невнимание , един знак и няма да бъде даден верен отговор, а задачата проверява знания от няколко нива.Предвиденото време е 1час 30 минути . Все пак мисля, че учениците могат да се представят достойно на външното оценяване без допълнителна подготовка от частни уроци , което ме радва.

За първи път експертите на  МОМН  и ЦКОКО са се вслушали в мненията на учителите по математика след проведените септемврийски съвещания.

Остава открит въпроса за организацията по провеждане на самия изпит -в един ден ли ще се провежда или разделно . Не трябва да забравяме , че учениците имат външно оценяване още по български език и по други дисципини . По мое скромно мнение , мисля че седмицата  на външното оценяване на учениците трябва да бъде освободена от редовни учебни занятия , което съм споделила с представител на МОМН-гжа Малинска.

Примерен тест по математика 7 клас 2010-2011 година

Примерен тест по български език 7 клас 2010-2011

октомври 18, 2009

Графики на функции-интерактивни уроци


Темата за функции и техните графики има особено практическо приложение във почти всички области от нашия живот  и аз много държа да бъдат усвоени тези знания .

Предлагам на учениците си  от 10 клас за самостоятелна работа 3 презентации на моята колежка  Галина Казакова ,които са оценени с голямата награда на град Казан, Русия по проект „Графики на функции“.  Презентациите съдържат теория, упражнение , тест за самопроверка и практическо приложение, като имате възможност за избор и тренировка . Използвайте ги за да се подготвите за предстоящата контролна.

Още веднъж ще се убедите , че езика на математиката не се нуждае от превод.

Графики  7 кл.

Графики  8 кл.

Графики, 9 кл.

Ако мои български колеги имат възможност да използват компютърен кабинет, с тези материали може да се проведе чудесен интерактивен урок .

Представянето  на учебния материал е според руската програма -7,8,9клас, но може да се използва съгласувано по българската учебна програма.

октомври 8, 2009

Квадратна функция


Презентация за квадратна функция съдържаща основни задачи и тест за контролна работа. При разглеждане на основните задачи за графики на квадратна функция  може да се обсъди графичното решение на квадратни неравенства в диалогов режим  .

Презентацията е направена от ученици от 10А  по проект „Интерактивно обучение“  през 2008-2009 учебна  година.

Function

декември 13, 2008

Подготовка за класна работа


Класната работа дава възможност след проведеното обобщение за доказване на по-големи възможности при усвояване на учебния материал.

Пожелавам на всички УСПЕХ !


10kl.doc

9kl1.doc

ноември 8, 2008

Задачи за 9 и 10 клас


На вниманието на учениците  от  9 КЛАС

9krab.doc

9kr.doc

На вниманието на учениците от 10 клас

10kr.doc

октомври 28, 2008

Подготовка за контролна работа по математика


kontrolna9-1a

kontrolna9-1b

9kl

9kr

9krab

10kl

10kr

август 28, 2008

Логически задачи


В тестовете по математика за 7 клас са включени логически задачи , като се разчита на незнам как добити имперично от учениците знания и умения за да ги решат.

Разбира се , реш аването на логически задачи не може да се сведе до един общ метод, но винаги предполагат знания за нещата , които са изразени с думи и за които човек трябва да има опит.

Ще дам няколко съвета за решаването на определен вид логически задачи:

(more…)

Създаване на безплатен сайт или блог с WordPress.com.