Дневникът на Марго Малинова

юли 20, 2011

Интересни факти + забавна задача

Filed under: забавни задачи,логически задачи — Марго Малинова @ 00:17
Tags: ,

В  „История на естествените науки в дати“ от Ярослав Фолта и Лубош Нови  научаваме,че

–  30 000 години пр.н.е.

Датирана е кост с 25 резки разделени по групи по 5, след което в края има двойно по-голяма резка и на нов ред след двойно по-голяма резка следват нови групи по 5. Общо резките са 55. Това свидетелства за математическо означаване на числа.Тази кост е  от вълк и е намерена в с.Вестонице Моравия през 1937г.

3 000 години пр.н.е.

Символи на числата се срещат в месопотамската област УРУК на територията на днешния среден Ирак( тепе Сиалк) т.н. шумерски клинописни текстове съдържат икономически пресмятания в десетична и шестдесетична бройна система,в Мохенджо Даро,в Харапа(долината на р.Инд),на о. Крит и Египет съществуват в десетична система записи ,а за единици, десетки и стотици има  специални символи .

първа  половина на 3 хилядолетие пр.н.е.

по намерени глинени плочки в Шурупак и Джемдет Насър ( Шумерия) с текстове от различен характер(флора, фауна минерали, математически пресмятания) се доказва съществуването на училища където са се обучавали младежи.

2700-2400 година преди новата ера

в Египет се строят пирамиди .Първата пирамида е стъпаловидна за  фараона Зосер.Построена е от Имхотеп-обожествен покровител на науката и медицината. Основи 125м, 115м,височина 61м

2600  пр.н.е.

постоена най-голямята пирамида в Гизаза фараон Хуфу(Хеопс) основа   232,4м на 232,4м

височина 146,7 м обем 2,54 милиона куб.м изразходван материал 6,5-7милиона тона

2300 пр.н.е.

схеми на географски карти с означен мащаб и чертежи на план на къща,постройки  .Издълбани върху глинени плочки.Намерени в Месопотамия

2296 пр.н. е.

сведение за каталог на наблюдавани комети в Китай

2137 пр.н.е

в Китай предсказват слънчево и лунно затъмнение

2112 -1997 пр.н. е

използване на шестдесетична бройна система в месопотамски текстове. Съставени таблици за реципрочни стойности, за квадратен и кубичен корен с точност до шестия знак

началото на 2000 година преди новата ера

в Месопотамия решават квадратни уравнения, някои уравнения от трета степен , определен вид биквадратни уравнения и системи уравнения с две неизвестни, като използват метода на субституция,таблици и геометрично изразяване на алгебрични тъждества ( за  х² използват квадрат ◊ , а за х³ куб). Зараждане  на геометричната алгебра, която довежда по-късно до застой в развитието .

Клинописна плочка от времето на Вавилон съдържа 15 питагорови тройки числа.

В храмовите и дворцовите библиотеки на територията на Месопотамия се съхраняват специализирани поредици от медицинска, математическа ,астрономическа  и друга литература.

1900 пр.н.е.

възниква култово мегалитно средище Стоунхендж( Англия)

1890-1800 пр.н.е.

математически папируси: т.н. Московски и на Ринд (споменава се име АХМос). Съдържат основни математически операции ( събиране, изваждане, умножение, деление на ест.ч. и обикновени дроби) , степенуване на 2 и 3 степен, коренуванена ест.числа,сбор на членовете на крайни аритметични и геометрични прогресии,решаване на линейни уравнения по метода“Аха пресмятане“,решаване на квадратни уравнения по правилото“ Regula falsi“,геометрична терминология и чертежи, оопределяне лица на триъгълник,четириъгълник ,кръг,обеми на правоъгълен паралелепипед,цилиндър, пресечен конус,изчислява се наклона на пирамиди.

1700 пр.н.е.

земеделско научно съчинение намерено в Нипур Месопотамия

II половина на II хилядолетие пр.н.ера

В Китай е намерен календар, изхождащ от продължителността на слънчевата година 365 ,25 дни и продължителност на лунния месец 29,5 дни.

ЗАДАЧА:

а) Кога е създаден древния български календар и как е решен въпроса с продължителността на годината?

б) Направете хронологична ос за математическото познание на света до ХХ век.

Не забравяйте да посочите източниците на информация!

Реклами

октомври 4, 2008

Математически фолклор


В миналото нашите предци са се събирали край огнището. Наред с приказките , песните и танците са се разказвали гатанки-задачи . Те са целели развитие на съобразителност и предаване на знания между поколенията. Тези задачи са се разпространявали в устна форма и затова са народно творчество. В края на миналия век известния старозагорски математик Иван Салабашев започва да събира такива задачи и да ги публикува в списание „Наука“ 1881 година , а в списание“Светлина“през 1892година.

През 1983 година учителите Иван Ганчев, Кирил Чимев и Йордан Стоянов издават книга „Математически фолклор“ , в която поместват задачи- народно творчество и предлагат задачи -аналози, които се моделират с помоща на математически понятия. Като допълнение предлагат и някои задачи от фолклора на други народи.

От тази книга ще предложа най-популярните задачи на моите ученици и читатели.

зад.1

Рибар ловял риба.Попитали го колко риби е уловил, а той отговорил: “ На осмицата половината, шестица без глава и девятка без опашка“. Колко риби е уловил рибарят?

r.jpg

(more…)

август 28, 2008

Логически задачи


В тестовете по математика за 7 клас са включени логически задачи , като се разчита на незнам как добити имперично от учениците знания и умения за да ги решат.

Разбира се , реш аването на логически задачи не може да се сведе до един общ метод, но винаги предполагат знания за нещата , които са изразени с думи и за които човек трябва да има опит.

Ще дам няколко съвета за решаването на определен вид логически задачи:

(more…)

Създаване на безплатен сайт или блог с WordPress.com.