Дневникът на Марго Малинова

юни 2, 2012

Задачите на Христо Ботйов


Христо Ботйов…така се е подписал  известния на всички ни Ботев. Бил е учител в българско село Зарубаевка  на Бесарабия,  Александрия и Измаил в Румъния за  около 2 години и подготвя превод на руски сборник със  задачи по математика за начална степен, като адаптира текста и руските наименования на паричните единици, мерки и теглилки – рубла, копейка, фут, пуд и пр.,като ги  заменя с български – грош, пара, кило и др. Руските селища и имена на действащи в задачите лица заменя с български. Проф. Вера Бойчева-изследовател на сборника- установява , че в  „задачи за упражнение“ Ботев е взел от оригинала само 9 задачи, а останалите 47 е измислил сам. Това са задачи свързани с българската  история, география, бит  и  задачи, които съдържат знания от сферата на биологията, астрономия и физика, биографии на видни учени ,  търговия и религия . 

Някои от задачите измислени от Ботев, които намерих :

зад.1

„Асен и Петър освободиха България от игото на гърците в 1190 г. След 216 години България падна под властта на турците. В коя година отечеството ни изгуби своята свобода?“
зад.2

„Турците покориха Сърбия в 1459 година и владяха над нея цели 371 години. В коя година Сърбия доби свободата си?“
зад.3

„България падна под властта на турците в 1396 г.

Колко години тя
добрува под сянката
на султаните?

(До която година искате.)“
зад.4

„Борис, цар български, приел християнската вяра в 862 година, а Владимир, княз руски, в 988 г. Колко години българите са се покръстили по-напред от русите?“

„Борис, цар Български, принял християнската вяра в 862 година, а Владимир, княз русски, в 988 г. Колко години българите са се покръстили по-рано от руссите?“
зад.5

„Турската държава за 1873 г. е имала 20 637 210 лири приход, а разход 21 404 450. В разходът влазят и разноските за народното просвещение, които са били 82 025 лири, и цивилната листа на Н. В. Султанът, която е 1 126 840 лири повече, отколкото са разноските за просвещението. Намерете колко лири са недостигнали на държавата в 1873 г. и от колко лири се състои цивилната листа на Н. В.?“
зад .6

„Свинята се праси два пъти в годината, средньо число по 9 прасета. Ако имаш 12 свини, то за две години колко щат да станат, ако половината от опрасените първата година се опрасят и тия два пъти през втората?“

зад.7
„Българската екзархия се състави преди 4 години, т.е. след 103 години от подчинението на Охридската патриаршия под цариградската, а охридската патриаршия падна след 542 години от основаването на търновския патриархат. Кажете ми в коя година се е основал първият патриархат търновски и в коя първият екзархат български?“   

 зад.8
“ В Европа има 250 900 000 жители, в Азия – 450 000 000, в Африка – 120 000, в Америка – 58 660 000 и в Австралия – 20 600 000. Колко жители има по сичката земя?“ 

зад.9
„Колко кости има в човешкото тяло, ако в гръбнака има 26 кости, в кратуната /черепа/ – 8, в лицето – 14, в дъното на езика – 1, в гърдите – 25, в ръцете – 64 и в краката – 62?“

зад.10
 „Христофор Колумб откри Америка в 1402 г., а французката революция стана на 1793 г. Колко години са изминали от откриването на Америка до франц. революция и от французката революция досега /1874 г./“ 

зад.11
„Слънцето е далеч от Земята 20 082 000 географически мили, а месечината – 51 480 мили. Колко мили месечината е по-близко до Земята и Слънцето?“

зад.12
„Планетата Юпитер, като се върти около оста си, върви 17 пъти по-бързо от звука. Кажете ми колко лакте би преминала тая звезда в един час, ако гласът преминува 531 лакета в една секунда?“

Господа министри, колко хубаво би било този сборник отново да се преиздаде…

ПОКЛОН ПРЕД БОТЙОВ!!!

Реклами

октомври 25, 2011

Реална математика от избори 2011


Прекрасни задачки за ученици от 5 до 12 клас в реалната  математика от живота около нас можете да намерите в

диаграми и проценти на ЦИК

Поздравления за програмистите!

октомври 24, 2011

Сбъдната изборна математическа прогноза

Filed under: ден,забавни задачи — Марго Малинова @ 18:20
Tags: ,

Проф. Михаил Константинов е доктор по математика и един от най-добрите специалисти по изборно законодателство у нас. Неговата прогноза изказана публично през август 2011г за избор на президент, се сбъдна и ще имаме право на избор на балотажа между представителите на ГЕРБ и БСП. В Стара Загора също ще има балотаж между представителите на тези две партии за кмет на града на 30 октомври. Избрания кмет ще назначава кметски наместници на малките населени места с жители под 350 според последната поправка на изборния закон. Въпреки, че много от хората не подкрепят тези две партии, ще трябва да изберат по-малкото зло. Би било добре, ако повече хора упражнят правото си на глас.

Избора за общински съвети на градовете, които действително ги управляват приключи вчера на 23.10.2011г. При този избор се използва метода на най-големия остатък наречен още метод на Хеър-Ниймайер. Приложен конкретно за град Стара Загора, това означава, че ако броят на общински съветници е 51 и за тях  са гласували 61052 по последни данни които имам, то за да влезе кандидат в Общ.Съвет трябва да има квота 1198 гласа, защото   

 61052 : 51 = квота 1197,098 = общ.изб.квота 1198 гласа  за 1 общ.съветник.

Ако някой от независимите кандидати има изпълнена квота, то той се счита за избран и неговото място се изважда от общия брой места за общински съвет. Право да участват в разпределянето на останалите мандати имат партиите и коалициите, чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота. Броят на подадените гласове за всяка от тях се дели на общ.квота и се определя броя на общинските съветници от съответната партия или коалиция.  При делението се получава десетична дроб,чиято цяла част показва броя на кандидатите. Остатъка от делението определя допълнителни места, като право на тях имат партиите и коалициите подредени в низходящ ред на остатъка. Гласовете, подадени за независими кандидати, както и за партиите и предизборните коалиции, получили действителни гласове по-малко от общинската квота, не участват в разпределението на  мандатите.Тези гласове показват различното мнение на хората в града, но те няма да имат представители в местния парламент. Въпреки, че броят на гласувалите е по-голям от предишните избори, то това е около 1/3 от населението на община Стара Загора. Изборния ден е бил удължен, което е изнервило гласоподавателите и комисиите. Назрява необходимостта от други методи за упражняване на правото за гласуване. 

 По предварителни данни бариерата на общ.квота в Стара Загора е прехвърлена от ГЕРБ с  24006 гласа; КП (БСП И ПБС)  9333 гласа; СЪЮЗ СТАРА ЗАГОРА 3094 гласа; АТАКА 2708 гласа; КП „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ ЗА СТАРА ЗАГОРА“ 2270 гласа; ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 1862 гласа; КП „НОВАТА СТАРА ЗАГОРА“ 1688 гласа; ПП „ЛИДЕР“ 1612 гласа; РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ 1595 гласа; НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ 1464гласа; НОВА СИЛА 1339 гласа ; ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ 1218 гласа.

Методиката на този избор е приет с решение № 37 от 28 август 2007 г. , но  не съм сигурна дали този метод ще се приложи сега или е побългарен с някое друго решение. Надявам се, че ще имаме един шарен местен парламент , в който няма да има абсолютно мнозинство за вземане на решения през следващите 4 години. 

октомври 18, 2011

Възможно

Filed under: забавни задачи — Марго Малинова @ 23:34
Tags:

В България е възможно да се регистрира партия, ако тя има поне 500 членове. В изборите тази година е възможно да  участват  80 партии и не знам още колко други независими организации.  За политическите партии са отделени 50 млн лева  от държавния бюджет, които се разпределят процентно според предишните избори.  Политическите  партии имат възможност да получават финансиране и от ЕС, но е невъзможно простосмъртния човек да знае коя партия колко е получила…

Държавата ни има възможност да си позволи 35 млн. лева за избори, но е невъзможно да бъдат увеличени пенсии и стипендии. Впрочем размера  на стипендиите на учениците не е променян повече от 40 години….

Ако човек желае може да използва Бюджет 2011 :: Министерство на финансите за да направи различни практически задачи. 

юли 20, 2011

Интересни факти + забавна задача

Filed under: забавни задачи,логически задачи — Марго Малинова @ 00:17
Tags: ,

В  „История на естествените науки в дати“ от Ярослав Фолта и Лубош Нови  научаваме,че

–  30 000 години пр.н.е.

Датирана е кост с 25 резки разделени по групи по 5, след което в края има двойно по-голяма резка и на нов ред след двойно по-голяма резка следват нови групи по 5. Общо резките са 55. Това свидетелства за математическо означаване на числа.Тази кост е  от вълк и е намерена в с.Вестонице Моравия през 1937г.

3 000 години пр.н.е.

Символи на числата се срещат в месопотамската област УРУК на територията на днешния среден Ирак( тепе Сиалк) т.н. шумерски клинописни текстове съдържат икономически пресмятания в десетична и шестдесетична бройна система,в Мохенджо Даро,в Харапа(долината на р.Инд),на о. Крит и Египет съществуват в десетична система записи ,а за единици, десетки и стотици има  специални символи .

първа  половина на 3 хилядолетие пр.н.е.

по намерени глинени плочки в Шурупак и Джемдет Насър ( Шумерия) с текстове от различен характер(флора, фауна минерали, математически пресмятания) се доказва съществуването на училища където са се обучавали младежи.

2700-2400 година преди новата ера

в Египет се строят пирамиди .Първата пирамида е стъпаловидна за  фараона Зосер.Построена е от Имхотеп-обожествен покровител на науката и медицината. Основи 125м, 115м,височина 61м

2600  пр.н.е.

постоена най-голямята пирамида в Гизаза фараон Хуфу(Хеопс) основа   232,4м на 232,4м

височина 146,7 м обем 2,54 милиона куб.м изразходван материал 6,5-7милиона тона

2300 пр.н.е.

схеми на географски карти с означен мащаб и чертежи на план на къща,постройки  .Издълбани върху глинени плочки.Намерени в Месопотамия

2296 пр.н. е.

сведение за каталог на наблюдавани комети в Китай

2137 пр.н.е

в Китай предсказват слънчево и лунно затъмнение

2112 -1997 пр.н. е

използване на шестдесетична бройна система в месопотамски текстове. Съставени таблици за реципрочни стойности, за квадратен и кубичен корен с точност до шестия знак

началото на 2000 година преди новата ера

в Месопотамия решават квадратни уравнения, някои уравнения от трета степен , определен вид биквадратни уравнения и системи уравнения с две неизвестни, като използват метода на субституция,таблици и геометрично изразяване на алгебрични тъждества ( за  х² използват квадрат ◊ , а за х³ куб). Зараждане  на геометричната алгебра, която довежда по-късно до застой в развитието .

Клинописна плочка от времето на Вавилон съдържа 15 питагорови тройки числа.

В храмовите и дворцовите библиотеки на територията на Месопотамия се съхраняват специализирани поредици от медицинска, математическа ,астрономическа  и друга литература.

1900 пр.н.е.

възниква култово мегалитно средище Стоунхендж( Англия)

1890-1800 пр.н.е.

математически папируси: т.н. Московски и на Ринд (споменава се име АХМос). Съдържат основни математически операции ( събиране, изваждане, умножение, деление на ест.ч. и обикновени дроби) , степенуване на 2 и 3 степен, коренуванена ест.числа,сбор на членовете на крайни аритметични и геометрични прогресии,решаване на линейни уравнения по метода“Аха пресмятане“,решаване на квадратни уравнения по правилото“ Regula falsi“,геометрична терминология и чертежи, оопределяне лица на триъгълник,четириъгълник ,кръг,обеми на правоъгълен паралелепипед,цилиндър, пресечен конус,изчислява се наклона на пирамиди.

1700 пр.н.е.

земеделско научно съчинение намерено в Нипур Месопотамия

II половина на II хилядолетие пр.н.ера

В Китай е намерен календар, изхождащ от продължителността на слънчевата година 365 ,25 дни и продължителност на лунния месец 29,5 дни.

ЗАДАЧА:

а) Кога е създаден древния български календар и как е решен въпроса с продължителността на годината?

б) Направете хронологична ос за математическото познание на света до ХХ век.

Не забравяйте да посочите източниците на информация!

октомври 26, 2008

ЗАБАВНИ ЗАДАЧИ за 8 и 9 клас


ЗАБАВНИ ЗАДАЧИ със ЗНАНИЯ за 8 и 9 клас

зад.1

Един баща обещал на сина си да пуска в спестовната му касичка по 10 пфенига за всяка вярно решена задача , а за всяка грешна задача синът се задължавал да връща по 5 пфенига.След решаването на 20 задачи у сина останали 80 пфенига .Колко задачи е сгрешил и колко е решил вярно синът?

*1 германска марка = 100 пфенига до влизането им в ЕС, Сега може да се пазарят в Евро !?

(more…)

ЗАБАВНИ ЗАДАЧИ за 6 и 7 клас


ЗАБАВНИ ЗАДАЧИ със ЗНАНИЯ ЗА 6 и 7 клас

/ въвеждане на променливи, съставяне на математически модел-уравнение от първа степен с 1 и 2 неизвестни /

зад.1.

Във физкултурен салон са поставени няколко еднакви по дължина пейки. Ако на всяка пейка седнат по 6 ученика , една от пейките остава незапълнена, като на нея ще има само трима. Ако на всяка пейка се разположат обаче по пет човека, четирима от учениците ще останат прави. Колко ученици и колко пейки има в салона?

(more…)

октомври 4, 2008

Математически фолклор


В миналото нашите предци са се събирали край огнището. Наред с приказките , песните и танците са се разказвали гатанки-задачи . Те са целели развитие на съобразителност и предаване на знания между поколенията. Тези задачи са се разпространявали в устна форма и затова са народно творчество. В края на миналия век известния старозагорски математик Иван Салабашев започва да събира такива задачи и да ги публикува в списание „Наука“ 1881 година , а в списание“Светлина“през 1892година.

През 1983 година учителите Иван Ганчев, Кирил Чимев и Йордан Стоянов издават книга „Математически фолклор“ , в която поместват задачи- народно творчество и предлагат задачи -аналози, които се моделират с помоща на математически понятия. Като допълнение предлагат и някои задачи от фолклора на други народи.

От тази книга ще предложа най-популярните задачи на моите ученици и читатели.

зад.1

Рибар ловял риба.Попитали го колко риби е уловил, а той отговорил: “ На осмицата половината, шестица без глава и девятка без опашка“. Колко риби е уловил рибарят?

r.jpg

(more…)

септември 5, 2008

ЗАБАВНИ ЗАДАЧИ за 4 и 5 клас


Навлизайки в осъзнатия си живот на човек са му необходими дълбоки и широки познания, добра памет, съобразителност, внимателност, анализиране , съпоставяне и обобщаване на факти , както и много други качества.

За създаването на тези качества могат да се използват занимателни задачи . Тези задачи могат да послужат и за създаване на добра мотивация при изучаването на определени математически знания. Овладяването на решенията им крачка по крачка премахва дори страха от самата математика.

Забавлявайте се !!!

ЗАБАВНИ ЗАДАЧИ със ЗНАНИЯ за 4 и 5 клас

(more…)

Блог в WordPress.com.