Дневникът на Марго Малинова

ноември 2, 2011

Работа по проект „Мостове през Историята с Математика“


Днес екипа от учители на СОУ“Железник“, работещи по проект МИМ  направи съвещание . Дискутирахме по  презентациите изготвени от учениците  и обсъдихме представянето ни по темата „Уравнения и функции“, за която отговаряме. Учениците ще имат възможност да представят дългите си версии в работните групи по темите на проекта. Презентациите са много дълги и хубави, но ще трябва да се направят къси версии. Това е трудна задача, която трябва да намери решение защото времето на представяне пред всички партньори и гости на проекта в Истанбул ще бъде ограничено. Някои ученици са намерили вече решението, а други продължават да разширяват презентациите си. Мотивацията за работа по избраната от тях тема расте и те се превръщат в изследователи.

Advertisements

Блог в WordPress.com.