Дневникът на Марго Малинова

юли 14, 2011

Газификация на СОУ „Железник“

Filed under: Проекти — Марго Малинова @ 23:20
Tags: ,

източник: Общински съвет Стара Загора – Документи за заседания: 03. Промяна в инвестиционната програма на общината 
ПРЕД ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА град  СТАРА ЗАГОРА Е НАПРАВЕНО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Светлана Иванова – Председател ПК по Финанси и бюджет

                     за  газификация на   СОУ   „Железник”      за   55 000 лв.


Общински съвет Стара Загора – Документи: Решение № 1213/30.06.2011

 Протокол № 56

Гласуване: «за» – 40, против -няма, въздържали се-няма

Приема се!!!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СТАРА ЗАГОРА

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕНЧО РУКАНОВ 


Advertisements

Блог в WordPress.com.

%d bloggers like this: