Дневникът на Марго Малинова

юни 8, 2011

Мониторинг


Днес в СОУ“ Железник“ се проведе мониторинг на проекта

“ Мостове през Историята с Математика“

финансиран по секторна програма „Коменски”

от

екип на Центъра за Развитие на Човешките Ресурси, състоящ се от старши експерт Лора Кларксън  и експерт Мария Полихронова .

Те разговаряха  с директора  Донка Ангелова и с координатора на проекта Маргарита Желева по  етапите, през които е минало управлението на проекта до момента .

Беше направена   проверка на проектната документация: досие на проекта и документи, отнасящи се до мобилностите по проекта. Състави се протокол, който беше подписан от директора на училището и екипа на ЦРЧР. Този мониторинг беше много полезен за ръководния екип на проекта.

Госпожа Полихронова и г-жа  Кларксън  компетентно консултираха екипа ни във връзка с предстоящи дейности, свързани с проекта, за което сме им много благодарни.

Те харесаха екипната работа по проекта и отправиха покана за участие в конференция през октомври,която с удоволствие приехме.

Advertisements

Блог в WordPress.com.

%d bloggers like this: