Дневникът на Марго Малинова

януари 28, 2011

проект „Мостове през историята с математика“

Filed under: Bridges through History with Maths — Марго Малинова @ 18:45
Tags: , ,

На 25 януари 2011 година в ЧК беше направен  преглед на извършената работа по проекта до момента. През първия срок бяха събрани материали по различни теми свързани с учебната тематика и с темите на проекта. В проекта се включиха ученици от 10,11 и 12 клас. Бяха определени най – активно участващите ученици по проекта, които ще участват във втората работна среща в Кардица Гърция. Същите ученици са показали много добри резултати в учебния процес през първия учебен срок.
Избрани бяха следните ученици: Калина Танева 11А, Катрин Ганева 11Б, Йоана Динева 10а, Ивелина Георгиева 11А.
Госпожа Ангелова поиска учениците да представят личните си карти на следващия ден и среща с родителите им на 27 януари. Катрин Ганева все още не си е направила лична карта, затова тя беше заменена с първата резерва Стела Тодорова10а.
През втория учебен срок работата по проекта ще продължи със създаването на презентации. Очакваме по – голяма активност в e- Twinning пространството на проекта.


Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: