Дневникът на Марго Малинова

декември 13, 2010

За какво училище мечтаем?

Filed under: АНАЛИЗИ — Марго Малинова @ 21:05
Tags: , ,

 

„За какво училище мечтаем? – зад този въпрос стои простата нужда да бъдем човешки същества. Присъщо на човеците е да се свързват помежду си, да си поделят тежката работа и да се насърчават в трудни моменти, но най-вече да споделят и да се учат един от друг . Хората имат нужда от едно разбиращо, топло и уютно училище, където всички се поздравяват с обич и пожелание за успешен ден, където грешките са част от ученето, където грижата за другия е част от любовта към себе си, където децата се учат от възрастните, но и възрастните се учат от децата.В училище имаме нужда да открием отговори на простите и едновременно най-дълбоки въпроси : Кой съм аз? Откъде идвам и накъде съм  се запътил? Какъв е светът,  в който живея? Откъде идва и накъде отива? И ценното е да можем да намираме отговори на тези въпроси, но едновременно с това да им се наслаждаваме докато откриваме как те се променят с времето!

За изграждане на училищна общност много важна роля играят извънкласните и извънучилищни форми, неформалните форми на общуване между учениците, учителите и родителите. По този начин, децата биват въвлечени в едно вълнуващо общо търсене на собственото място в света и в общността, в която се развиват. Чрез различни инициативи, които могат да се проведат с децата може да се доведе до повишаване на доверието както между самите тях, така и между учителите (класният ръководител) и децата, което също би довело до създаване на по-благоприятна и творческа атмосфера за работа.

Важно за учителя е да:

–          Опознава по-добре класа си;

–          Разкрива  творчеството и добротата в учениците;

–          Разнообразява извънкласните занимания и часа на класа;

Участва  в живота на учениците по неформален начин;

Важно е ученикът да:

–          Усеща, че възрастните и учителите ги е грижа за него;

–          Учи се да общува, поема отговорност, влиза в различни роли и отношения;

–          Превръща се от пасивен в активен член в училищния живот;

–          Научава се на самоорганизация;

Възпитава се в толерантност към различията;

Важно за родителя е:

Да е:

–          Спокоен, че детето му се включва в социално значими действия;

–          Да има доверие в училищната институция;

Да е съпричастен в живота на детето си;

Важно за обществото е да има:

–          Социално ангажирани млади хора;

–          Социално значими дейности;

Социални промени “

Споделям мечтата на Неизвестния автор на тези редове.

Реклами

Блог в WordPress.com.

%d блогъра харесват това: