Дневникът на Марго Малинова

ноември 23, 2010

Представяне на I работна среща по проект „Мостове през историята с математика“


Днес в ЧК  се състоя представянето на работната среща по проект „Мостове през историята с математика „, която се състоя  в класическата гимназия – лицей “ Христофор Колумб“ в Генуа Италия. Мадлен от 11А беше подбрала снимки от всеки работен ден на срещата  , а Даниел от 10А  разказа пред събралата се аудитория от 10, 11 и 12 клас за извършените дейности. Даниел, Кънчо и Мадлен отговориха на поставените въпроси . Г-жа Ангелова ,аз и Даниел разяснихме отново целите и дейностите на проекта . На работната среща в Генуа беше взето решение учениците участващи в проекта да събират информация по 6 теми: Числа, Златно сечение, Нула и Безкрайност, Уравнения и Функции,Случайност и Аналитична геометрия. Обработката на събраната информация и изготвянето на краен продукт по проекта ще бъде обсъждан по предложение на учениците в Facebook и чата на Twinspace. На срещата, учениците разделени в интернационални групи работиха по тези теми и материалите създадени от тях са качени в Twinspace на e-Twinning . Те могат да се видят от всички регистрирани участници по проекта. Участниците в работната среща участваха в дискусия по метода на мозъчната атака за определяне на името на сайта. Представянето на интернационалните работни групи и темата им е качено в база данни  на проекта. За лого на проекта интернационалните групи предложиха 4 варианта. Всеки от  участниците  в проекта може да гласува за един от вариантите или да предложи свое лого в Twinspace. На присъстващите беше раздадена анкета, в  която те трябваше да изберат   темата , по която ще работят до следващата работна среща в Кардица Гърция . Анкетата беше попълнена от 24 ученика, а останалите регистрирани ученици по проекта ще вземат решение за своето участие до края на седмицата.

 

 

 

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: