Дневникът на Марго Малинова

октомври 12, 2010

Да вярваме в демократичния избор


Във вторник на 12.10.2010 година в ЧК , г-жа Ангелова пожела да се срещне с учениците от 10,11 и 12 клас. За жалост не присъстваха ученици от 12 клас, а от 10клас имаше само трима. Тя разясни значението на проектите, по които участва нашето училище и ползата за учениците от участието в тях. Тя съобщи, че поради липса на документи Катрин от 11Б не може да участва в работната среща по проект“ Мост през историята с математика “ в  Италия и на нейно място трябва да се подготви първата резерва от избора – Мадлен от 11А. Г-жа Ангелова направи опит да мотивира учениците за участие в проекта и за по-голяма активност при бъдещя подбор на ученици за работните срещи с партньорите по проекта. Дефакто всички присъстващи ученици от 11 клас са участвали в е-Twinning  проекти и са изпълнявали поставените им задачи. Много от тях са получавали сертификати и награди за участието си, но не пожелаха да се включат в подбора. Те заявиха желанието си за участие в проекта, но се разшумяха и не изказаха мнение за подбора. Станислав от 11Б прояви смелост да изкаже мнението си, че подбора може да бъде направен от ръководството на училището или от  мен като координатор на проекта , че в други училища ставало така …, че в България ставало така…Госпожа Ангелова каза, че в нашето училище няма да стане така и че демократичния избор при подбора ще бъде спазен. Тя изнесе урок по демокрация на учениците ни.  Подкрепих я и още веднъж разясних колко е важно да се научим да работим в екип. По този проект нашите екипи ще трябва да работят с екипи от партньорските училища. Приноса на всеки екип за успеха на проекта ще бъде оценен при следващия подбор. Нека да вярваме в демократичния избор!

Advertisements

Блог в WordPress.com.

%d bloggers like this: