Дневникът на Марго Малинова

септември 27, 2010

Мост през историята с математика

Filed under: Bridges through History with Maths — Марго Малинова @ 20:56
Tags: , , ,

Днес се състоя представяне на проекта “ Мост през историята с математика “ или “ Bridges through History with Maths“

по програма Коменски на ЦРЧР. Припомних на учениците от 8 до 12 клас и запознах накратко колегите , че този проект е продължение на е-Twinning проекта носещ същото название  .  Запознах аудиторията  с целите на проекта и дейностите,  които ще извършим за да ги реализираме. Подбора на участващите ученици за първата работна среща , която ще се състои от 8.11.2010 до 12.11.2010г в Генуа Италия ще бъде направен в петък   7 час по зададените критерии.

Bridjes throut History with Maths comenius project


Помошна литература за подготовка:

– История на математиката (от най древни времена до началото на новото време) том1 , авт. Башмакова и др.

История на математиката РЕ

История на математиката по азбучен ред АЕ

Евклид  2книга

Евклид елементи

Успех  !!!

Advertisements

Блог в WordPress.com.

%d bloggers like this: