Дневникът на Марго Малинова

юли 6, 2010

проект Bridges through History with Maths


За ученици, учители и родители, които се интересуват :

eTwinning  пространството на проект“ Bridges through History with Maths“

Може да видите много презентации на английски език изработени от учениците от Испания, Португалия, Франция, Италия,Гърция,Турция,Дания и нашето участие от България.

Проекта “ Bridges through History with Maths “ ще продължи през  следващата учебна година по Секторна програма „Коменски“Многостранни партньорства!

Да ни е честито!!!

С пожелание за весела ваканция!

Доналд и вълшебната страна на математиката

математика в природата

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: