Дневникът на Марго Малинова

април 2, 2010

Семинар по проект KeyTTT


На 1 април по покана на ДИПКУ участвах на първата работна среща по Коменски проект „КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ – РАБОТА В ЕКИП, ОБУЧЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ „. В този проект участват  образователни организации от Полша, Италия, Норвегия ,Турция и Център за творческо обучение-София. На семинара присъстваха  30 учители от различни градове, преподавали от ДИПКУ и от ПУ“ Паисий Хилендарски „.

Същността  на проекта е   да се обменят добри практики ,като  предостави на учителите методи и инструменти , с които те да организират практически насочен учебния процес в който учениците да  участват като изследователи.

В първата сесия на семинара се осъществи изясняване на понятието ИНТЕГРАЦИЯ чрез използване на метода на „мозъчна атака „/т.е. казваш първото нещо ,  което ти идва на ум когато чуеш думата /. Първата асоциация , която предизвика у мен думата Интеграция е ФРАКТАЛНОСТ- съчетаването на различното , на базата на подобието за постигане на единното .  Интересното бе, че колегите не бяха чували тази дума и  за този подход , така че ми беше много приятно да ги  запозная с работата по проекта Fract@Twin . Тогава колегите се отпуснаха и споделиха за свои проекти и методи в които се използва „интеграция на различности  за постигане на единното “ в учебния процес.

В паузата деца от 24 детстка градина ни поздравиха за Велики четвъртък на Великден. Танците на децата бяха много красиви защото бяха подчинени на неповторимия български ритъм и описваха геометрични фигури.

Във втората сесия на учителите беше поставена задачата да създадат вариант на учебна дейност при която се формират ключови компетентности чрез интеграция. Учителите бяха организирани за работа в екипи по принцип известен само на организаторите. Всяка група избра презентиращ на създадената  от групата структурирана учебна единица ,  за да го представи на останалите колеги на семинара . Представянето беше много вълнуващо и у мен възникнаха нови идеи за интеграция в учебния процес, които ще споделя някой друг път.

А сега, за да не помислите , че това е първоаприлска лъжа , може да се уверите с очите си , като разгледате снимките от днес:
1.04.2010-KeyTTT


Весели празници ни пожелават от Италия:

Поздрав за Великден от ИталияAdvertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: