Дневникът на Марго Малинова

март 15, 2010

3,15 и Олимпиада по ИТ


От ШЕСТОДНЕВ на Йоан Екзарх из СЛОВО ЗА ЧЕТВЪРТИЯ ДЕН :

“ Обиколката на земята е 252 хиляди стадии; нейният диаметър е повече от 80 хиляди [стадии]. Следователно, като се следва този ред, става ясно, че обиколката на луната е повече от 125 хиляди стадии, а диаметърът ѝ — повече от 40 хиляди. „

Като се следва този ред излиза, че древните българи са познавали числото ПИ

С : d =  ?

252 000 : 80  000= 3 ,15

125 000 : 3, 15 = 40 000+

125 000 : 40  000 = 3, 15

Днес нашето училище посрещна своите ученици и участниците в обласния кръг на олимпиадата по ИТ украсено с върволица от цифри на забележителното ирационално число 3,1415……

03.15 снимки
Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: