Дневникът на Марго Малинова

февруари 17, 2010

проект “ Да споделим културата си „-Let’s share our culture


В СОУ“ Железник “ се работи по първия проект Коменски „Let’s share our culture“. Той обхваща ученици от 4 и 5 клас, които изготвят речник с думи на английски, полски , румънски ,турски и български език. Учениците  от 4 клас се учат да работят с таблици и да  създават презентации в часове по ИТ , ръководен от  Нели Станчева. Те създават и блог с популярни игри. В много случаи те задминават по -големите ученици ,които се обучават по старата учебна програма.

Г-жа Нели Станчева умело използва интерактивни методи на обучение, като интегрира работата по проекта в учебния процес.

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: