Дневникът на Марго Малинова

октомври 21, 2009

ПОЧЕТНА СТИПЕНДИЯ “ЖЕЛЕЗНИК”

Filed under: Проекти — Марго Малинова @ 22:02
Tags: , , , ,

Педагогическият съвет на СОУ „Железник”  учредява 2 стипендии за ученици от гимназиална степен на училището.
Стипендията е парична, в размер на 30/тридесет/ лева и се присъжда за всеки учебен срок поотделно.

1. Критерии за присъждане:
– Отличен успех.
– Участие в Ученически съвет или училищни мероприятия.
-Издигане престижа на училището чрез участие в олимпиади, конкурси, състезания, проекти и др.
– Ученикът да не е наказван за нарушения на ЗНП, ППЗНП, ПВРУ.

2. Процедура по присъждане.
–  В началото на всеки учебен срок, преподаватели от СОУ“ Железник“ номинират ученици за присъждане на стипендията на педагогически съвет.
–  Педагогическият съвет взема решение и определя стипендиантите.

Advertisements

Блог в WordPress.com.

%d bloggers like this: