Дневникът на Марго Малинова

октомври 6, 2009

Национално и Европейско отличие


През 2008-2009 учебна година аз и моите ученици работихме по

проект FRACT @ TWIN и

проект „Looking ahead through the Eyes of Interactive Education“

Работата по тези  проекти мотивира всички ученици да усвоят учебния материал по учебната програма  , така че да няма изоставащи ученици по математика,а активните участници по проекта да усвоят самостоятелно под мое ръководство нови знания извън учебната програма .Някои от участниците  съчетаха  участието си в тези проекти с работата си в клубовете по проект“Време за мечти“,в които участват .Така учениците от 9 и 10 клас , които вече са в 10 и 11клас , а един от участниците вече е студент в ТУ, разшириха  кръгозора си и  развиха  творчески способности необходими за бъдещата им реализация в живота.

За тези проекти аз поисках оценка на нашата работа и ние получаваме  „Национален знак за качество“ и “ Европейски знак за качество“. Поздравявам всички ученици от СОУ „Железник“ с получените отличия.

Изказвам благодарност на колегите си:Цонка Паунова, Таня Дончева, Росица Попчева, Мария Цвеева,Николай Николаев,Катя Авджиева,Милена Евтимова,Георги иАни Георгиеви,Таня Пенева,Пламена Динева и Донка Ангелова ,които изразиха съпричастност и допринесоха за успеха на проектите.

Изказвам благодарност на активно участващите ученици в проектите.

За проект FRACT @ TWIN  благодарност на :

Ивелина Красимирова, Полина Стайкова, Мадлен Тодорова,Калина Танева,Надежда Генчева, Аделина Койчева,Кремена Първанова ,Иван Величков, Алберт Тодоров, Станислав ..,Светослав Илиев, Милен Минков,Малин Марков

За проект „Looking ahead through the Eyes of Interactive Education“ благодарност на

Тихомир Желев,Магдалена Велева, Десислава Петрова, Владислав Денев,Виктория…,Малин Марков

Писмо

etw_qualitylabel_6323_en

etw_europeanqualitylabel_6323_en

etw_qualitylabel_7074_en

etw_europeanqualitylabel_7074_en


Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: