Дневникът на Марго Малинова

септември 24, 2009

ИНТЕРАКТИВНИЯТ ПРОЦЕС НА ОБУЧЕНИЕ


В съвременната дидактика се приемат няколко определения за обучението:

–          Организиран начин за придобиване на знания

–          Изграждане критичен поглед върху света

–          Активен процес на конструиране на знания

–          Достъпно представяне на информация за света

Всяко поотделно тези определения водят до определен тип обучение и имат своите преимущества и недостатъци. Доколкото могат  да се съчетаят в един учебен процес това е интерактивното  обучение според мен.

Теоретична основа

Теоретичната основа на интерактивното обучение е коструктивизма.

От моя опит аз съм осъзнала, че процесът на учене преди всичко е цикличен.Човекът изгражда свое собствено разбиране и знание за света на базата на това което вече знае, в което вярва, в придобития опит от дейностите в които участва. В резултат на това той разбира и осмисля по-добре получената информация.

Принципи на интерактивното обучение:

Интерактивното обучение се характеризира с активно ангажиране на учениците, изследователска активност, решаване на проблеми и сътрудничество с другите.

Простичко казано : Учителят  трябва да организира часа си така, че учениците  да внимават в часа му и  да могат  да задават  въпроси по темата. Отговора на поставените въпроси се изяснява  в дискусия с всички ученици. На практика,  учителят трябва да  задава открити въпроси и да води диалог с учениците.

Интерактивното обучение теоретично отхвърля  количествената оценка  и стандартизирано тестиране.

Според мен учениците трябва да  се възпитават да са отговорни за своите постижения до постигане на индивидуални максимални възможности и умения като краен резултат, които ще се оценят. Затова в ученика трябва да се събуди желание за учене-т.е да се мотивират.

Според мен интерактивността е диалогова форма на обучение. Учебния материал трябва да се преподава на основата на вече усвоени знания. За по-доброто усвояване на учебния материал много е полезно да се прилага интердисциплинарен подход.

Видове организация на интерактивен процес от моя опит:

– Преподаване на материала по достъпен начин , което ще осигури ученическа активност.

– Редуване на изложение на учителя и диалог с учениците

– Организиране на диференцирано обучение/ За всекиго по нещо /-  прилага се, когато класът от ученици има различни възможности и умения – работи се в диалогов режим.

– Самостоятелна работа на учениците-учениците сами провеждат учебен час и/или/ подготвят учебни материали за часове.

– Приложение на ИКТ в учебният процес- използване на презентации изработени от учителя или учениците -Спестяват време и могат да се използват от учениците за усвояване на учебния материал до степента на техните възможности.

– През изминалата 2008-2009 учебна година  аз и моите ученици участвахме в проект “ Looking ahead through the Eyes of Interactive Education “ в eTwinning  по покана на Марияна Крачунова /учител по математика в езиковата гимназия от  гр Плевен/, която напълно споделя моето виждане за интерактивното обучение. Госпожа Крачунова ми оказа неоценима помощ при участието в този проект с нейната всеотдайност и съвети . В този проект участват 69 училища от Европейския съюз .

Участвайки в този проект ние успяхме да се запознаем с учебния процес и традициите на всеки от нашите партньори . Моите ученици се амбицираха да създадат много презентации по учебни материали от и за часовете по математика и за ЧК, които споделиха с партньорите по проекта. Да споделим използването на  интерактивното обучение в СОУ“ Железник“ ни  помогнаха : Цонка Паунова -учител по ИТ, Пламена Динева и Таня Пенева – учители по английски език , Донка Ангелова- учител по математика и директор , Таня Дончева-учител по география , Ани и Георги Георгиеви-учители по биология, Милена Евтимова-учител по немски език и ръководител на клуба по безопастност на движението.  По проекта е създаден блог http://lookingaheadthroughtheeyesofint.blogspot.com/

, в който са поместени избрани материали от всички партниращи си училища.

Осъзнавам, че:

–    Това, което слушам, го забравям напълно

–    Това, което слушам и наблюдавам, го запомням донякъде

–    Това, което слушам, наблюдавам и обсъждам с други, започвам да разбирам

–    Това, което слушам, наблюдавам, дискутирам и правя, ми дава знания и умения.

– Това, което знам и мога  , не е достатъчно – Винаги можеш да научиш нещо ново

Автор : Марго Малинова
Advertisements

Блог в WordPress.com.

%d bloggers like this: