Дневникът на Марго Малинова

септември 21, 2009

проект Fract@twin


Поради загуба на материалите на дневника ми днес полагам усилия да опиша работата ни по проектFract@twin.

През изминалата 2008-2009 учебна година  от м.февруари до м. юли аз и моите ученици от 9,10,11 и 12 клас участвахме в проект Fract@twin. Този проект е създаден отАнна Алфиери и Таня Картулева в портала eTwinning Portal – Homepage . Той даде възможност за създаване на партньорство между ученици и учители от

SOU „Zheleznik“ Stara Zagora  с учител М. Малинова по покана от

Liceo Scientifico ” L. Siciliani “  от град Catanzaro  с професор Анна Алфиери .

Lykeio “Stavroupolis” Гърция с учители  Anthoula Sofianopoulou  ,Stavros Nikou

Colegiul National Pedagogic ,,Gheorghe Lazar” Cluj- Napoca (Румъния) с учител Marilena Faiciuc

ПГВМ гр.Стара Загора с учител Таня Картулева .

Работейки по проекта ученици и учители си сътрудничиха чрез интернет за споделяне на опит и материали съчетани с учебната програма и извънкласна дейност .

Основен източник за разбиране на света около нас бе сайта на Ваня Милева Fractals , на която изказваме специална благодарност, защото тя ни показа ,че „Природата е най-добрия математик,“ която ни учи как се създава красота с математически знания.

Проекта Fract@twin се основава на подобието, което съществува около нас в природата и в самите нас. Именно поради това този проект е съвместим с различни възрастови групи. Конкретно за нас Подобието в математиката се изучава в България по учебна програма от 9 клас и е застъпено в следващите класове на средното образование.

Нашият принос към проекта е споделяне на опит при създаване учебни материали ,създаване на арт изкуство /приложимо за всички възрастови групи/,  създаване на фрактали със

Sterling2 download page

и създаване на фрактална музика със MIDI програма Reasson .Нашата работа се съчетава с  извънкласна дейност в различни клубове към СОУ Железник от проект „Време за мечти“ за осмисляне на свободното време на учениците.

Този випуск ученици се обучават по стара учебна програма и участието им в проекта им даде възможност да се научат да създават презентации и да работят с различни други програми незалегнали в учебната програма.Това мотивира учениците за практическото прилагане на математически апарат при създаване на фрактална красота.

Под мое ръководство и с помоща на колегите ми Росица Попчева-художник учител, Цонка Паунова, Мария Цвеева-учители по ИТ,Таня Пенева,Пламена Динева-учители по английски език и Николай Николаев-учител по музика учениците създадоха учебни материали за часовете по математика и за ЧК, които споделиха със своите съученици и с европейските си  връстници.

Осъществените скайп разговори със европейските ни партнъори даде възможност за опознаване на учениците и за много емоции.

Учениците по проекта създадоха блог-сайт fractatwin.tk

който бе представен от италианскиге ни партньори на конференция“Математика и реалността“ в университета в Перуджа  .Там те получиха   специален приз , който е възнаграждение за труда на всички участници по проекта.

По молба на учениците ми прилагам част от материалите създадени от тях по проекта :

FractProjectBulgar

Stara Zagoraa.pp

Winter2

The Sound of Mathematics

FractalMusikBG

Fractals-Music

FracArtBG

Албум фрактали

Symmetry

Теорема на Талес2

Paskal

FractalIVA

ФРАКТАЛИ

how to do545SVET

Fractals

Easter
Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: