Дневникът на Марго Малинова

януари 16, 2009

Фрактална геометрия

Filed under: красота,проект FRACT @ TWIN,уроци — Марго Малинова @ 19:10
Tags:

Беноа Манделброт е полски математик, който работи за IBM и през 1977година публикува книгата „Фракталната геометрия на природата“.В нея той обобщава научните резултати постигнати от други математици като Поанкаре,Фату, Кантор, Пеано и Хаусдорф .Фракталът е обект със сложна форма , който се създава чрез цикличното повторение на прост елемент въз основа на предходния -т.н. итерация .Фракталите са подобни сами на себе се на всички нива и мащаби.Съществуват много различни видове фрактали, но по принцип всичко което сме и което  ни заобикаля е фрактално.

Съществуват програми, които при зададени първоначални данни в математически формули и допълнителна обработка създават фрактали , които създават неописуема красота.

Предлагам на всички ,които биха се заинтересовали,  да разгледаме и научим нещо повече  от сайта на Ваня Милева за фракталния свят около нас и вътре в нас. Това е най- добрият сайт за фрактали на български език. В него можете да намерите събрана и подредена  информация за математиката на природата.

Fractals

Advertisements

Блог в WordPress.com.

%d bloggers like this: