Дневникът на Марго Малинова

октомври 26, 2008

ЗАБАВНИ ЗАДАЧИ за 8 и 9 клас


ЗАБАВНИ ЗАДАЧИ със ЗНАНИЯ за 8 и 9 клас

зад.1

Един баща обещал на сина си да пуска в спестовната му касичка по 10 пфенига за всяка вярно решена задача , а за всяка грешна задача синът се задължавал да връща по 5 пфенига.След решаването на 20 задачи у сина останали 80 пфенига .Колко задачи е сгрешил и колко е решил вярно синът?

*1 германска марка = 100 пфенига до влизането им в ЕС, Сега може да се пазарят в Евро !?

зад.2

Два камиона пренесли общо 143 т чакъл. Единият камион побира 1,5 пъти повече от другия.Нужни са били 31 курса на малкия и 27 пълни курса на по-големия камион за да извършат работата.Колко тона чакъл побира всеки от двата камиона ?

зад.3

Неволно чут разговор:

– Значи, ти членуваш в клуба двойно повече време от мен?

-Да, точно така

– Спомням си, че по-рано ставаше въпрос за три пъти по-дълго?

– Преди две години , нали? Тогава беше така , а сега е друго.

От колко време всеки от двамата е член на клуба? 

зад. 4 от Исак Нютон /1642-1727г/

Площта на три ливади е соътветно 3 и 1/3, 10 и 24 хектара. Условията за растене на тревата и на трите ливади  са еднакви. Условно приемаме, че тревата расте с еднаква гъстота, прирастът и също е еднакъв.На първата ливада изкарали на паша 12 вола в продължение на 4 седмици,а на втората-21 вола за 9 седмици. Колко вола могат да се оставят на паша на третата ливада в продължение на 18 седмици?

Математиката е красота, а красотата се подчинява на законите на Математиката!

Реклами

1 коментар

  1. На първата задача за бащата и сина , веният отговор е 14верни и 6 грешни

    Коментар от daniel — май 18, 2009 @ 11:02


RSS feed for comments on this post.

Създаване на безплатен сайт или блог с WordPress.com.

%d блогъра харесват това: