Дневникът на Марго Малинова

септември 5, 2008

ЗАБАВНИ ЗАДАЧИ за 4 и 5 клас


Навлизайки в осъзнатия си живот на човек са му необходими дълбоки и широки познания, добра памет, съобразителност, внимателност, анализиране , съпоставяне и обобщаване на факти , както и много други качества.

За създаването на тези качества могат да се използват занимателни задачи . Тези задачи могат да послужат и за създаване на добра мотивация при изучаването на определени математически знания. Овладяването на решенията им крачка по крачка премахва дори страха от самата математика.

Забавлявайте се !!!

ЗАБАВНИ ЗАДАЧИ със ЗНАНИЯ за 4 и 5 клас

/въвеждане на запис с букви, съставяне на математически модел-уравнение от първа степен с 1 неизвестно, с 2 неизвестни, дроби, процент, скорост= път: време/

зад. 1.

Владо, Сашо , Иван и Мартин ловили риба. Заедно хванали 40 рибки. Владо е хванал 4 рибки повече от Сашо,Сашо – 4 рибки повече от Иван , а Иван – 4 повече от Мартин. Кой колко рибки е хванал?

зад . 2.

Аз ходя да плувам в басейна веднъж на три дни, Васко – веднъж на 4 дни , а Кольо – веднъж на 5 дни. Миналият понеделник ние се срещнахме на басейна. След колко време ще се срещнем отново и в какъв ден от седмицата ще се срещнем отново?

зад .3 .

Едно момче преброило 70 животни в стадото , водено от хитроумен пастир. Запитал той пастира от колко животни е стадото , за което се грижи.А пастира му отговорил:“На паша съм извел две трети от третината на стадото , което ми е поверено“ . Момчето намерило правилния отговор на въпроса си . А, Вие можете ли да кажете колко е броят наживотните в цялото стадо?

зад. 4 .

След контролна работа едно нетърпеливо дете пита:

-Г-жо, колко шестици има?

Госпожата отговорила:

-Една трета от присъстващите имат 1 сгрешена задача, една четвърт – 2 , една шеста -3 , една осма от Вас ме разочароваха много, защото са сгрешили всички 4 задачи от контролната.

Колко ученици са имали отлични оценки, ако са решили всички задачи вярно , а в класа е имало не повече от 30 ученика?

зад.5.

Ива има двойно повече цветни моливи , отколкото Рени, а Савина – 13 по- малко от Рени. По колко цветни молива притежава всяка от тях , ако общият брой моливи , които имат е равен на просто число по- малко от 50, сумата от двете цифри на което е равна на 11.

зад.6.

За една година дървесния фонд на една гора нараства средно с 4%. През добра година фондът се увеличава с около 5% , а през неблагоприятна -с 3%. С колко % е нарастнал дървесния фонд за две години , ако първата е била благоприятна, а втората – неблагоприятна?

зад.7.

Нектарът събиран от пчелите , съдържа приблизително 70% вода.Медът, който пчелите извличат от него , има около 17% вода. Колко нектар е необходим за получаване на 1 кг мед?

зад.8.

Една книга съдържа 152 страници . На всяка страница има средно по 45 реда, а на всеки ред – по 68 знака. На колко страници би се събрал текст, ако поради използване на по- голям шрифт на буквите върху една страница се побират само 32 реда, всеки с по 51 знака ?

Зад.9.

Един пътник в бързия влак задрямал, след като вече бил пропътувал половината път. Когато се събудил, до крайната гара оставало толкова, колкото е половината от пътя , който той проспал ?

Зад.10.

Телевизионно предаване включва излъчване на оперно представление в Миланската скала за Норвегия.

Кой пръв ще чуе началото на операта : зрителят в Миланската скала, който се намира на разстояние 25 метра от сцената , или телевизионният зрител в Хамерфест?

/разстояние Милано-Хамерфесте около 2900км; скоростта на разпространение на звука е 340 метра в секунда;скоростта на електромагнитните вълни е 300 000км/сек /

ЗАБАВНИ ЗАДАЧИ със ЗНАНИЯ ЗА 6 и 7 клас

/ въвеждане на променливи, съставяне на математически модел-уравнение от първа степен с 1 и 2 неизвестни /

зад.1.

Във физкултурен салон са поставени няколко еднакви по дължина пейки. Ако на всяка пейка седнат по 6 ученика , една от пейките остава незапълнена, като на нея ще има само трима. Ако на всяка пейка се разположат обаче по пет човека, четирима от учениците ще останат прави. Колко ученици и колко пейки има в салона?

зад.2. от Етиен Безу /1730-1783г/

Работници се спазарили да им се плаща по 48 франка надница, като заявили , че за всеки ден, в който почиват , ще връщат по 12 франка. След 30 дни обаче те установили , че не са спечелили нищо. Колко дни са работили през тези 30 дни ?

зад.3

Производството на маси в мебелна фабрика нараствало с 10 маси ежемесечно.Годишното производство възлязло на 1920 маси. Колко маси са произведени през месеците юни и декември ?

зад.4

Томас Алва Едисон/1847-1931г/ обичал шегите.Гостите му се учудвали на градинската врата , която трудно се отваряла.Един от приятелите му казал:“ Такъв технически гений като теб би трябвало да накара вратата му да се отваря по -леко“. Усмихнатия Едисон му отговорил:“ Вратата ми е конструирана много рационално.Свързал съм я с цистерната за вода.Всеки , който ме посещава ми изпомпва по 20литра вода .“

Ако Едисон бе използвал помпа с еднократен дебит не 20л, а 25л, то за напълването на цистерната биха били нужни 12 посетители по-малко. Колко е вместимостта на цистерната?

зад.5

Ученик разказва:“ Четирицифрения номер на колата на учителя ни по математика е лесен за запомняне.Той е симетричен, а сборът от цифрите му е равен на числото , съставено от първите му две цифри“.

Кой е номера на колата?

ЗАБАВНИ ЗАДАЧИ със ЗНАНИЯ за 8 и 9 клас

зад.1

Един баща обещал на сина си да пуска в спестовната му касичка по 10 пфенига за всяка вярно решена задача , а за всяка грешна задача синът се задължавал да връща по 5 пфенига.След решаването на 20 задачи у сина останали 80 пфенига .Колко задачи е сгрешил и колко е решил вярно синът?

*1 германска марка = 100 пфенига до влизането им в ЕС, Сега може да се пазарят в Евро !?

зад.2

Два камиона пренесли общо 143 т чакъл. Единият камион побира 1,5 пъти повече от другия.Нужни са били 31 курса на малкия и 27 пълни курса на по-големия камион за да извършат работата.Колко тона чакъл побира всеки от двата камиона ?

зад.3

Неволно чут разговор:

– Значи, ти членуваш в клуба двойно повече време от мен?

-Да, точно така

– Спомням си, че по-рано ставаше въпрос за три пъти по-дълго?

– Преди две години , нали? Тогава беше така , а сега е друго.

От колко време всеки от двамата е член на клуба? 

зад. 4 от Исак Нютон /1642-1727г/

Площта на три ливади е соътветно 3 и 1/3, 10 и 24 хектара. Условията за растене на тревата и на трите ливади  са еднакви. Условно приемаме, че тревата расте с еднаква гъстота, прирастът и също е еднакъв.На първата ливада изкарали на паша 12 вола в продължение на 4 седмици,а на втората-21 вола за 9 седмици. Колко вола могат да се оставят на паша на третата ливада в продължение на 18 седмици?

 

 

П.П

използвана литература: Занимателна математика , 1979г, Йоханес Леман

СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ……

Математиката е красота, а красотата се подчинява на законите на Математиката!Advertisements

има 1 коментар

  1. mnooo bebe6ky e weeeee ne me kefka mnoo bebi6ky

    Коментар от EmO_KiDz — януари 3, 2009 @ 19:32


RSS feed for comments on this post.

Блог в WordPress.com.

%d bloggers like this: