Дневникът на Марго Малинова

август 26, 2008

Интерактивни уроци


Интерактивния урок по математика предполага използване не само знания по математика, но и използване на знания по други дисциплини. Нещо, което всеки учител по математика прави в час е да предлага приложение на математическите знанията в физиката, химията, биологията, изобразителното изкуство и много други.

Под интерактивност в часа по математика , аз разбирам полезната активност на учениците при усвояване на знания и умения, изразяваща се в участието в часа.Когато всеки ученик проявява желание да покаже какво е усвоил пред останалите или не се страхува да признае своето незнание по учебния материал, но има желание да го усвои.

Тази интерактивност се постига чрез запознаване  с целите  и методите на обучение на самите ученици и въвеждане на ясни и точни правила при оценяване на знанията им. Разбира се , организацията на самия час се осъществява от учителя и това е не по-малко важно . На това , моите ученици  казват „Г-жата командва парада! “ . Но понякога , аз им възлагам тази не лека задача- да ме заместят , нека преподават, нека организират часа , нека проверяват самостоятелната работа на съученицит си ….

А, защо не и чужди езици в часа по математика?Нима математиката не използва един и същи запис , независимо от говоримия език. Вижте и сами се убедете!

Презентации , направени от мои колеги , които могат да се използват не само в час, но могат да се видят и у дома от всеки ученик.

Действия с обикновени дроби 5 клас

1954_fractions.wmv

Едночлени 6, 7 клас

1954_exponents3.wmv

Рационални числа

1954_mathnegative.wmv

Перспектива, изкуство, геометрия

4721_Perspective in Art

Изкуство, геометрия, симетрия

10248_Symmetry

Умножение на двучлени, геометрично представяне,7 клас

3771_Multiplying Binomials

Деление на полиноми, 9,10 , 11, 12 клас

2167_9.4 Polynomial Division

 

 

Презентации създадени от ученици за ученици

Мостове през Историята с Математика

Интерактивно обучение

Може да изпрашате ваши презентации и въпроси  на е-пощата ми

Математиката е красота, а красотата се подчинява на законите на Математиката!

Advertisements

има 1 коментар

 1. ИНТЕРАКТИВНИЯТ ПРОЦЕС НА ОБУЧЕНИЕ

  В съвременната дидактика се приемат няколко определения за обучението:
  – Организиран начин за придобиване на знания
  – Изграждане критичен поглед върху света
  – Активен процес на конструиране на знания
  – Достъпно представяне на информация за света

  Теоретичната основа
  Теоретичната основа на интерактивното обучение е коструктивизма. Процесът на учене преди всичко е цикличен. Ученикът изгражда свое собствено разбиране и знание за света на базата на това което вече знае, в което вярва, в придобития опит от дейностите в които участва. В резултат на това той разбира и осмисля по-добре получената информация.

  Принципи на интерактивното обучение:
  Ученикът трябва да внимават в час, може да задава въпроси на учителя по темата. Интерактивното обучение се характеризира с активно ангажиране на учениците, изследователска активност, решаване на проблеми и сътрудничество с другите.
  Учителите задават открити въпроси и водят диалог с учениците.
  Отхвърля се количествената оценка и стандартизираното тестиране. Учениците се възпитават да са отговорни за своите постижения до постигане на индивидуални максимални възможности и умения като краен резултат.
  В ученика трябва да се събуди желание за учене-мотивация
  Интерактивността е диалогова форма на обучение.
  Учебния материал се преподава на основата на вече усвоени знания.
  Важно е прилагането на интердисциплинареният подход.

  Видове оргарнизация
  Преподаване на материала по достъпен начин за да се осигури ученическа активност.
  Редуване на изложение на учителя и диалог с учениците
  Извън класната стая –лаборатория, извън училище
  За всекиго по нещо- прилага се, когато класът от ученици има различни възможности и умения -в диалогов режим
  Самостоятелна работа на учениците-учениците сами провеждат учебен час и/или/ подготвят учебни материали за часове.
  Приложение на ИКТ в учебният процес.

  Сентенции
  – Това, което слушам, го забравям напълно
  – Това, което слушам и наблюдавам, го запомням донякъде
  – Това, което слушам, наблюдавам и обсъждам с други, запозвам да разбирам
  – Това, което слушам, наблюдавам, дискутирам и правя, ми дава знания и умения

  Коментар от MargoMalinova — август 13, 2009 @ 19:42


RSS feed for comments on this post.

Блог в WordPress.com.

%d bloggers like this: