Дневникът на Марго Малинова

април 2, 2008

Упражнения в 5-ти клас

Filed under: Семинарни упражнения — Марго Малинова @ 22:27
Tags: ,

 

 

Семинарното упражнение е форма на самостоятелна работа за учениците. Предлагам на учениците сами да подготвят задача, в която да се използват теоретичните знания за решаване на практически проблем от тяхното ежедневие. Учениците се консултират по всички възникнали въпроси. В часа те сами предлагат задачата на своите съученици-прочитат, записват на дъската, могат да предложат някой техен съученик да реши задачата или те самите да запишат решението и.

Ето някои задачи предложени от учениците по теми.

Тема: НОД и НОК

Задача 1. В магазина докарали 105 бели хляба, 504 хлебчета за хамбургери и 336 броя ръжен хляб. Управителя решил да комплектова от трите вида хляб и да даде намаление. Колко най-много еднакви комплекта може да направи и по колко от всеки вид хляб ще сложи във всеки пакет?

Задача 2. Децата от нашия клас събраха пари и закупиха лакомства за децата от детския дом :210 шоколадчета, 315 морени и 525 десертчета. Колко най-много еднакви пакетчета могат да направят и какво ще бъде съдържанието им?

Задача3: Таня ходи при баба си всеки 5 ден, а братовчедка и – през 2 дни. На 1 март те са се видели при баба си. Кога отново ще се видят?

Задача 3. Иван и Мишо ходят на тренировки в различни дни . На 31 август те се срешнали и разбрали, че Иван ходи през 2 дни, а Мишо-през 6 дни. Кога ще тренират отново заедно?

Задача 4. Намислих едно число. С него разделих НОК/ 27;42/ и получих НОД/ 36; 126 /.Кое число съм намислил.

Задача5. Училищното настоятелство закупило 54 бели,108 червени и 81 лилави рози. Колко най-много еднакви букета могат да направят от трите вида рози и какви ще бъдат те?

Задача 6. Госпожа Димитрова и госпожа Стамова се срещнали в библиотеката на училището на 30 юни и се разбрали , че първата ще дежури всеки 6 ден от седмицата, а втората-през 2 дни.Коя е най-близката дата, на която ще дежурят заедно? Колко пъти ще дежурят през месец юли заедно и на кои дати?

Тема: Обикновени дроби. Част от цяло.

  • Задача на Симона:

В един супермаркет докарали 520 морени. За 10 дена се продали 5/8 от тях.

а) Колко бройки са останали?

б) Ако след това от тях продавачите открили че, 1/3 са натрошени и ги преоценил, то колко морени са останалите(без преоценените) и каква част са от всички бройки морени?

  • Задача на Деси:

В един магазин продали 3 торти и 6/10 от 4-та торта. В друг магазин продали реципрочната стойност на това което са продали в първия магазин.

Колко са продали във втория магазин?

  • Задачата на Дарена:

В една сладкарница продали 2/3-ти меденки от общо 102 броя. Каква част от всички са останали и колко са те?

  • Задача наПламена:

В цветарски магазин докарали 110 рози. Първия ден продали 3/5 от тях,а на втория-1/4 от останалите. Колко рози са останали за третия ден?

Advertisements

Блог в WordPress.com.

%d bloggers like this: