Дневникът на Марго Малинова

март 6, 2008

Семинар по математика в 12 клас


Проведен на 3-ти май 2007 година, СОУ „Железник“,Стара Загора

Семинарът е форма на обучение при която учениците проявяват по-голяма самостоятелност в учебно-познавателната си дейност.За да участвуват в семинар по математика учениците трябва да са натрупали опит в семинарни упражнения.Учениците самостоятелно събират информация за приложения на математиката в интересуващите ги области от живота и изготвят материали с практическа насоченост.Те са силно мотивирани от желанието да покажат пред своите съученици от какво се интересуват.

Тази форма на обучение по математика подготвя завършващите ученици за бъдещата им реализация в живота чрез развиване на функционално и техническо мислене при решаване на задачи с практико-приложен характер .Развива и комуникативните им способности при представяне на собствените им разработки, което е необходимо в реални житейски ситуации.Семинарната форма на работа създава оптимални условия на всеки ученик за извършване на самостоятелна , творческа и мисловна дейност при усвояване на математически знания,умения и методи ,приложими в реалния живот.

Тази форма на обучение прилагам повече от 30 години .

Проведения семинар беше на тема:

Практически приложения на функциите „.

Той протече в следната последователност:

1 .Въведение от г-жа Малинова за работата на учениците в семинарните упражнения и представяне на участващите ученици в семинара.

2. Доклади представени от ученици:

За развитието на понятието „Функция“.

Дирихле и съвременно звучене на понятието функция.

Нютон-не само физик, но и математик.“Всеобща аритметика“ на 300години.

3. Четене на графики на функционални зависимости.Беседа върху представените материали от ученици .

Питагорови числа -функционална зависимост на естествените числа.

Климатограми-изменение на температурата в зависимост от надморската височина.Температури и валежи в гр.Стара Загора за една година.

Използване на графики на химически разтвори за решаване на задачи.

Фази за размножаване на бактерии-сложна функция от типа на Дирихле.

4.Задачи с практическо приложение представени от ученици :

Елементарна задача за архитекта-създаване на аналитичен вид на квадратна функция описваща арка на мост и изчисляване на подпорите.

Задача на футболиста-от какво зависи дължината на полета на топката.

Задача на механика-технически приложения на циклоидата.

5.Музика и Функционални зависимости -приложение на програмата Reason (Propellerhead Software-Швеция) за създаване на авторска музика, представена от ученик. Анализ на връзката между теоретичния материал и практическото му приложение .

Слушаме музика създадена по разглежданите графики на функции.

Функционални зависимости в музиката

 

Радвам се на снимките направени със скрит фотоапарат на семинара.

 

Семинар 12 клас 2007 img_0061.jpgimg_0073.jpgimg_0065.jpgimg_0076.jpg

 

http://malinova.hit.bg

http://malinova.hit.bg/cycloida.html

http://malinova.hit.bg/docs/gen.html

 

 

Advertisements

има 1 коментар

  1. Kabanchik!

    Коментар от Maria — юни 25, 2009 @ 11:48


RSS feed for comments on this post.

Блог в WordPress.com.

%d bloggers like this: